Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

2017 Cost of Establishing Limited, Anonim Company in Turkey

2017 Расходы на открытие бизнеса в Турции / 2017 تكلفة أنشاء اعمال في تركيا

 

Şirket Kuruluşu Maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Maliyetler şirketin Limited veya Anonim Şirket olmasının yanında ortak, yetkili, iştirak, yerli ve yabancı sermayeder ve sermaye tutarları gibi faktörlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Tescil Öncesi İşlem ve Masraflar

Ticaret Odası Masrafları, Noter Masrafları, Rekabet Kurumu Masrafı, Sermaye Blokajı, Vekalet Giderleri, kuruluş ücreti ve diğer masraflar

Tescil Sonrası İşlem ve Masraflar

Ticari Defterlerin Onayı, Kırtasiye Giderleri, Damga Vergisi, Faaliyet Belgesi, Müşavirlik Ücreti, İnternet Sitesi (İsteğe Bağlı), Tescil patent masrafı (İsteğe Bağlı), Kira Gideri ve diğer masraflar

2017 yılında yapılan düzenlemeler ile şirket kuruluş masrafları asgari tutarlara indirgenerek, kuruluş maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmış ve bu yönde Ticaret Odaları ve Noterler de sisteme entegrasyon içine girmişlerdir.

Burada ki amaç ise şirket kuruluşunun kolaylaştırılarak, prosedürlerin azaltılmasını sağlamaktır.

Örnek bir çalışma yapmak gerekir ise;

Aşağıda 10.000 TL sermayeli, tek ortak ve tek müdürlü LİMİTED Şirket Kuruluşu’na ait ortalama maliyetler çıkartılarak bilginize sunulmuştur. (Tek ortak, tek müdür ve 50.000,00 TL sermayeli bir ANONİM şirket için ise aşağıdaki kuruluş ömaliyetlere yaklaşık 500,  TL bir ilave masraf oluşabilmektedir.)

2017 yılı Limited Şirket Kuruluş Maliyeti için kuruluş öncesi ve kuruluş sonrası olmak üzere asgari ortalama maliyet kalemleri liste halinde sunulmuştur.

Kuruluş Öncesi Maliyet Kalemleri
– Tescil Talepnamesi (İmza Beyanı)
– Kuruluş Vekaleti

– Ana Sözleşme Onayı (4 Adet)
– Ticaret Odası: Kuruluş

– Rekabet Kurum Payı
– Ticari Defterler Onay Ücreti

– Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti

Kuruluş Sonrası Masraf Kalemleri
– İmza Sirküleri (2 adet)
– Firma Kaşe (2 Adet)
– Standart 1 Cilt Fatura İrsaliye

– Kırtasiye Masrafları
– Vergi Dairesi Damga Vergisi (Sözleşme adet ve tutar ile kefalete göre değişebilir)

Unutulmamalıdır ki şirketin merkezi, ortak sayısı, yetkili adedi, sermaye tutarı veya sözleşmesinde özellik, farklılık veya çokluk arz eden durumlarda maliyet bedellerinin artış göstereceği tabiidir.

Yukarıdaki masrafların dışında 10.000 TL sermaye tutarının en az 1/4’ü olan 2.500 TL tescil esnasında kuruluşa kadar bankaya sermaye blokajı yapılacak olup kuruluş sonrası blokaj çözülerek işletme sermayesi olarak kullanılabilecektir.

Ayrıca faaliyet ile ilgili web sitesi, yazar kasa, kira, personel vb. işletme giderlerinin ayrıca hesap edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Kuruluş hesaplamaları ile ilgili olarak Maliyet Hesaplama Formunu doldurarak Limited veya Anonim Şirket Kuruluşu için iletişime geçmek veya teklif almak için linke tıklayınız: https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-maliyet-hesaplama/

Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama

Share this post

Comments (2)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir