Tag - şirket masrafı

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017
2017 Cost of Establishing Limited, Anonim Company in Turkey
2017 Расходы на открытие бизнеса в Турции / 2017 تكلفة أنشاء اعمال في تركيا
 
Şirket Kuruluşu Maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.
Maliyetler şirketin Limited veya Anonim Şirket olmasının yanında ortak, yetkili, iştirak, yerli ve yabancı sermayeder ve sermaye tutarları gibi faktörlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.
Tescil Öncesi İşlem ve Masraflar
Ticaret Odası Masrafları, Noter Masrafları, Rekabet Kurumu Masrafı, Sermaye Blokajı, Vekalet Giderleri, kuruluş ücreti ve diğer masraflar
Tescil Sonrası İşlem ve Masraflar
Ticari Defterlerin Onayı, Kırtasiye Giderleri, Damga Vergisi, Faaliyet Belgesi, Müşavirlik Ücreti, İnternet Sitesi (İsteğe Bağlı), Tescil patent masrafı (İsteğe Bağlı), Kira Gideri ve diğer masraflar
2017 yılında yapılan düzenlemeler ile şirket kuruluş masrafları asgari tutarlara indirgenerek, […]