Tag - şirket kurmak

Şirket Kuruluşunda ve Sonrasında En Çok Yapılan Hatalar

Şirket Kuruluşunda ve Sonrasında En Çok Yapılan Hatalar
Şirket Kurmak görünürde her ne kadar kolay olsa da işin içinde olan bizler bu karmaşayı çok fazla karşı tarafa yansıtmadan hızlı, kolay ve pratik olmanın yanında ekonomik olarak yapmaya çalışmaktayız. Bu yazımızda sık sık duyduğumuz veya kontrollerimizde karşılaştığımız şirket kuruluşunda ve sonrasında yapılan hataları ele almaya çalışacağız.

Şirket kurmak zorunluluğu olmadığı halde kurulan şirketler;

Evet, doğru duydunuz karşılaştığımız bazı denetimlerde şirket kurma zorunluluğu bulunmayan, esnaf muafiyetinden faydalanabilecek veya başlangıçta şahıs işletmesi olarak ticari hayata başlayabilecek işletmelerin şirket kurduğunu görmekteyiz.

Şirket Tercihinde Yapılan hatalar;

Şirket kuruluşunda hangi tür şirketi kurması gerektiğini bilmek veya danışmanların doğru yönlendirmesi önemlidir. […]

Şirket Kuruluş İşlemleri 2021

2021 Yılında Şirket Kuruluş İşlemleri
2021 yılı itibari ile güncel şirket kuruluş işlemlerini ve şirket kurmak hakkındaki yol haritasını basit bir anlatım dili ile sadeleştirilmiş olarak aşağıdaki makalemizde bulabilirsiniz.
Verilen önergelere ait aşamaları takip ederek adım adım şirket kuruluşunuzu nasıl gerçekleştireceğiniz hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
Ayrıca şirket kuruluşu gerekli hangi maliyetlerden oluşur ve dijitalleşen dünyada online olarak neleri yapabileceğinizi ve çözüm yolları hakkında bilgisine sahip olacaksınız.
Tüm bunları yaparken şirket kuruluşunda nelere dikkat edilmeli, hangi şirket türü tercih edilmeli, sanal ofis şirket kuruluşu, e-Ticaret şirket kuruluşları ve şirket kuruluşunun yanında sosyal medya, web sitesi ve patent işlemleri gibi konularda kısa ama açıklayıcı bilgilere […]

Holding Nedir, Nasıl Kurulur?

HOLDİNG NEDİR? , NASIL KURULUR?
Yazımızın bu ekinde holding nedir? ,  nasıl kurulur? , özellikleri nelerdir? , Konularına değinmek ve sizlere konu hakkında az da olsa fikir sunmak istedim.
                 Holding Nedir?
Başka teşebbüslerin hisselerine sahip olan ve bunları kontrolü  altında tutan kuruluşlara holding denilmektedir.
Kısaca değinmek gerekirse iki veya ikiden daha fazla firmanın kar elde etmek amacıyla bir araya gelmeleri, birleşmeleridir. Holding, hukuki niteliği olmayıp tek bir merkezden kendisine bağlı firmaları yönetirler ve farklı alanlarda faaliyet gösterirler. Holdingler farklı firmaların hisselerini ellerinde bulundururlar. Tek başlarına da Holding kurulabilir. Kurulması için bakanlıktan izin alınması gerekir.
Holdingin amacı, yukarıdaki tanımda da belirtildiği gibi başka kuruluşların hisselerini […]

Sanatçılarda Vergi Sistemi

Sanatçılarda Vergi Sistemi
Vergi Mevzuatında Sanatçı Kimdir?
Gelir Vergisi Kanunu’nda kimlerin sanatçı olduğu şu şekilde ifade edilmiştir. Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler meydana getirenler sanatçı olarak değerlendirilmektedir.
Sanatçılara Tanınan Vergi İstisnası
Gelir Vergisi kanunu’nun 18. Maddesi sanatçılara tanınan istisna hükümlerini düzenlemiştir. Bu kapsamda yukarıda sayılan sanatçıların ve kanuni mirasçılarının;
Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, […]

Şirket Kurma, şirket kurmak, şirket kuruluşu

Adım Adım Şirket Nasıl Kurulur 2020

Şirket Nasıl Kurulur
Bu yazımızda bir makale tadında şirket kurmak ve şirket kurma süreçleri ile şirket kuma aşamaları yönünden sizleri bir şirket kurma danışmanı gibi yönlendirerek adım adım şirket kurmak ne kadara mal olur, şirket kurmak için neler gereklidir, şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir, şirket nasıl kurulur, şirket sorgulaması yapılarak unvan nasıl belirlenir, Anonim şirket kurmak ile Limited şirket kurmak arasındaki farklar nelerdir, yoksa şahıs şirketi kurmak daha mı avantajlı, hangi şirketi hangi şartlarda kurmak daha avantajlıdır gibi konularda adeta şirket kurma rehberi gibi bilgilendirerek, hepsinden daha önemlisi şirket kurmak için ne kadar para gerekli, hazır ticaret siteleri ile […]

Yazar Kasa ÖKC Cihaz olan işletmelerde E-Arşiv, E-Fatura düzeni hakkında

Yazar Kasa ÖKC Cihaz olan işletmelerde E-Arşiv, E-Fatura
Yazar Kasa cihazı olan işletmelerde E-Fatura ve E-Arşiv düzeni hakkında özelge aşağıdaki şekildedir.
İşlem yapmadan önce özelgeyi dikkatlice okumakta fayda vardır. Zira ilgili durum Yeni Nesil Yazar Kasa Pos cihazlarında da ele alınmıştır.

Sayı: 11395140-105[VUK-1-20911]-974302

Tarih: 02/11/2018

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[VUK-1-20911]-974302

02.11.2018

Konu

:

E-arşiv fatura düzenleyip yanında YN ÖKC bilgi fişi verme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; e-Arşiv fatura uygulamasına geçtiğiniz ve mağazalarınızda YN ÖKC kullandığınızdan dolayı tüm satışlarınızda ÖKC fişi düzenlediğiniz, bilgisayardaki muhasebe satışın stok ve ödeme bilgileri girilerek bu bilgiler ÖKC’ye GMP-3 yazılımı aracılığı ile iletildiği ve ÖKC’de oluşan […]

Şirket Kurmak

ŞİRKET KURMAK
Bu makalemizde şirket kurmak ile ilgili kısaca bilgilere sağlıklı basit ve anlaşılabilir bir şekilde erişebilir, verilen bilgilendirme linkleri ile hızlı ve etkin daha detaylı bilgiyi bulabilir ve şirket kurmak için genel hazırlıklara önceden vakıf olarak bizime irtibata geçebilirsiniz.
Şirket Kurmak Ne Demek?
Öncelikle Yeni TTK’da ve Medeni Kanun’da şirket tanımına birebir olarak yer verilmediğini belirtmek isterim. Şirket genel olarak tanımlayacak olursak ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için yasalara bağlı olarak oluşturulan tüzel kişilikler olarak tanımlayabiliriz.
Muhasebe Ofisi, Muhasebe Bürosu yada Mali Müşavir’mi arıyorsunuz?

Şirket Kurmak Neden Bu Kadar Önemli?
Çünkü ticari hayatın başlangıcı genel olarak şirket kurmak ile başlayabilir.

3 Adımda Şirket Kurmak


Şirket Kurmak Çok mu zor?
Şirket kurmak eskiye […]

在土耳其创办企业

在土耳其创办企业
概述
土耳其的外国直接投资法基于平等对待的原则,赋予国际投资者和本地投资者相同的权利和义务。
设立企业和股权转让的条件与适用于本地投资者的条件相同。 国际投资者可建立土耳其商业法(TCC)规定的任何形式的公司,土耳其商业法提供了符合国际标准的公司治理方式,促进私募基金和公募活动,形成管理运营的透明度并将土耳其的商业环境与欧盟立法以及与加入欧盟的进程保持一致。
土耳其推出改革,旨在简化经商流程并提升投资环境,摒弃公司成立方面的繁文缛节,尽量控制成本。因此,如今,只需到提供一站式服务的商会商业注册处,即可在一天之内完成公司成立注册流程。
TCC和替代形式下的公司类型
根据TCC,公司分为法人和非法人形式,TCC规定可成立以下类型的公司:

法人形式

股份公司(JSC)
有限责任公司(LLC)
合作公司

尽管一些财务阈值(即最低资本)和组织彼此不同,设立股份公司或有限责任公司 应遵循的程序是相同的。

非法人形式

集体企业
两合公司

虽然可以根据这些五种不同类型设立公司,但是股份公司和有限责任公司是全球各经济体和土耳其最常见的类型。
设立公司
当在土耳其设立一家公司,需要遵循以下规则和法规:

在MERSIS在线提交备忘录和公司章程

根据商业注册法规,必须通过MERSIS(中央注册记录系统)进行商业注册操作。
MERSIS是一种中央信息系统,定期以电子方式进行商业登记过程和存储商业注册数据。 活跃参与商业的法人将会得到一个唯一编号。 可以在MERSIS在线设立新公司,而且已经设立的公司可在传输其记录后通过该系统进行操作。

执行和公证公司文件

在相关的商业注册处进行注册申请需要下列文件:

在商业注册处的授权工作人员或公证员的见证下所有创始人签名的公司章程(一式四份,一份正本)
如果外国合作伙伴是一个自然人,所需要的文件:
o 对于每一个自然人股东,他们的护照的两份副本
如果外国合作伙伴是法人,所需要的文件:
o 法人的活动证书指定为在投资者所在国有关当局出具的股东。 该证书必须具明公司的现状和签名人的信息。
o 授权成立的法人股东企业主管机关的决议;如果预期设立的公司会有任何特定条件(公司名称、活动领域等),为清楚起见,则必须在决议中加以说明。
o 如果一个法人将被任命为预期设立的公司的董事会成员,为清楚起见,必须在相同或另一份决议中说明将以法人的名义和法人的董事会成员的任命行使权力的自然人姓名。
o 如果手续将由代理律师跟进,必须向主管商业注册处及其他官方机构提交经公证的授权代理律师跟进申请的委托书复印件以便处理申请(如适用)。
经过公证的签名声明(两份)
经过公证的公司经理的身份证(一份)

应该指出的是,除了上述第一项,所有将要在土耳其外签发和执行的必要文件必须经过公证,并由这些文件签发国的土耳其领事馆加签或批准。 原来已执行、公证并加签的文件必须正式翻译并经土耳其公证处公证。

获取潜在的税务识别号

公司必须为其非土耳其股东和非土耳其董事会成员从相关税务机关获取一个潜在的税务识别号。 开立银行帐户以便存入公司注册资金需有这种潜在的税务识别号。
税务机关需要的文件如下:

请求注册的申请书
公司章程(一份正本)
显示公司注册地址的租赁合同复印件
如果手续将由代理律师跟进,必须向税务机关提交明确显示代表公司的机构的委托书以便获得一个税务识别号或潜在的税务识别号。

向主管机关的账户存入某一百分比的资金

必须通过商业注册处付款办公室向主管机关的帐户支付0.04%的公司资金。

在一家银行存入至少25%的启动资金并取得其凭据

新公司注册之前必须支付25%的认购股本。 余下75%的认购股本必须在两年内付清。 另外,可以被在注册前付清资本。
然而,在公司注册之前的建立期间支付 25% 认购股本这一要求并不适用于有限责任公司。有限责任公司的认购股本可在公司成立之后的 24 个月期间支付。

在商业注册处申请注册

在收集以下文件之后,创始人可以申请注册:

请求注册的申请书
设立公司通知书一式四份
在商业注册处的授权工作人员或公证人的见证下由所有创始人签名的公司章程(一式四份,一份正本)
向主管机关银行账户作出的付款(公司资金的0.04%)
对于经授权代表有限责任公司的创始人的每个自然人,两份签名声明副本
创始人的声明(一份正本)
商会登记表(两种不同类型的股东存在两种不同的形式:自然人股东或法人股东)
董事会非股东成员的书面声明,其中声明确认此义务
实收资本的最低保证金(认购资本的至少25%)的银行证明。 是否会有任何实物出资:
o 实物资本相关的专家报告
o 相关注册处的声明,说明对实物资本没有限制
o 表明已经对实物资本相关注册进行注释说明的文件
o 公司创立相关的创始人、其他人员和创办公司之间的书面协议

在商业注册处完成注册阶段后,商业注册处依据职权通知相关税务机关和社会保障机构有关公司成立。 商业注册处安排在公司注册大约10天内在商业注册公报公布。 必须在商业注册处通知当地税务机关后不久从当地税务机关获得税务登记证书。
必须从相关的社会保障机构获得公司的一个社会保障号码。 对于员工来说,须在公司注册后向社会保障机构另行申请。

经公证处证明的法律文书

商业注册处授权工作人员将在公司注册流程期间对以下法律文书进行公证。

日记账
分类账
库存账簿
股份总账
经理的会议纪要书
大会会议纪要书

跟进税务机关关于商业注册处的公司成立通知

商标注册处通知税务局和社会保障机构公司成立。 税务员将来公司总部制定决定报告。 决定报告中必须至少有一个授权签名。 商业注册处将向税务机关寄送公司成立表,包括税号通知。

签发签名图样

在商业注册处完成公司注册的当天,公司的签名人必须在商业注册处授权工作人员的见证下签发一个签名图样。
分支机构

无股东
不是一个独立的法人。 其持续时间受母公司的持续时间限制
没有资本要求,但是,为分支机构的运作分配预算将是明智之举
分支机构只能出于与母公司的相同目的设立。
允许分支机构利润汇回本国。 转移到总部的分支机构利润按15%的税率支付股息预提所得税,该税费可通过双重征税预防条约减少

在商业注册处进行注册
必须向相关的商业注册处提交包含下列文件的申请以注册分支机构:

申请书(必须由在该公司印章或由代理下授权签字人签署;如果是后者,申请书必须附上委托书正本或经公证的副本)
母公司的主管部门设立分支机构的决议
一份经公证的母公司章程正本
母公司的活动证书或任何同等文件,其中说明母公司注册和现状
母公司授予其常驻代表的委托书,分配充分的代表和责任
五份成立申报表副本(相关领域必须由被授权人填写并签名)
两份委托书副本,其中说明在土耳其的代表
如果分支机构代表是土耳其国民,一份经公证的他/她的身份证复印件。 如果不是,一份翻译成土耳其语的授权代表护照的公证件
两份分支机构名下的分支机构代表签名声明副本
一份承诺书(必须由授权人签字)
需从商业注册处获得的商会登记申报表(包括分支机构代表的照片)

应该指出的是,所有将要在土耳其外签发和执行的必要文件必须经过公证,并由这些文件签发国的土耳其领事馆加签或批准。 原来已执行、公证并加签的文件必须正式翻译并经土耳其公证处公证。
联络处
任何根据外国法律注册成立的公司均可以在获得商务部许可后在土耳其设立联络处(也称代表处),前提是该公司不在土耳其从事任何商业活动。如要建立联络处,应向贸易部、“奖励性实施和国外投资总理事会”(GDIIFI)提交以下文件:

申请表*
概述将由联络处所执行工作,承诺联络处不会从事任何商业活动*,以及证明声明签字人获得公司完全授权的声明
由外国签发并经有关土耳其领事馆核实的活动证明书,或根据“海牙关于取消要求外国公文书认证的公约”(“海牙公约”)的规定签发的活动证明书
向外国公司签发的活动证明书或资产负债表和损益表
签发给被委派执行联络处活动的个人的授权证书
如果设立联络处的程序由另一个代表执行,则提供委托书

*可以从贸易部获得
如果将原始文件提交给 GDIIFI,则 GDIIFI 应批准其副本。原件应退还给申请人。
初次申请联络处时,在宣称的活动范围内最多可授予三年许可。希望延长其运营期限的联络处应在其运营期限届满前向 GDIIFI 提出申请。GDIIFI 会根据办事处上一年的活动性质、业务计划、公司在土耳其的未来目标、现有和预期的支出金额以及员工人数,对其延长运营期限的申请做出决定。对于获许可进行市场调查或外国公司产品或服务推广的办事处,其运营期限不得延长。
设立和运营期延长的申请会在申请之日起十五个工作日内得到答复,前提是所要求的信息/文件完整且准确无误。
外国公司提出设立联络处以进行金融活动的申请,受货币和资本市场或保险等特殊立法的约束,应由土耳其资本市场委员会和银行监理署等主管机构进行评估 – 二者均为根据特殊立法正式授权的机构。如果有必要,该部门可以在向获得正式授权发放此类许可证的主管机构进行咨询后,对外国公司申请在需要运营许可或类似授权的其他行业设立联络处的申请作出决定。
联络处的税务登记和租赁协议副本应在最长一个月内提交给 GDIIFI。针对联络处代表或外国公司所有权发生的变更,联络处应在变更发生后最长一个月以内通知GDIIFI。联络处应制定新的租赁协议,包括新地址、新委派代表的授权证书或与外国公司所有权变更有关的文件。
如果联络处终止其业务,则其应向 GDIIFI 提供从相关税务局获得的终止声明。联络处不得要求转移资金,在终止和清算时尚未结清的余额除外。
将某些文件移至电子格式/E-TUYS 系统
国外投资者在土耳其建立的公司和分支机构以前通过打印表单提交给“奖励性实施和国外投资总理事会 (GDIIFI)”的以下文件现可通过电子方式进行接收。

FDI 活动信息表
FDI 资金数据表
FDI 股份转让数据表

将仅通过基于网络的应用程序 E-TUYS以电子方式接收这些表单中的信息,开发该应用程序旨在扩展有关 FDI 的数据系统,帮助更快捷地获取最新信息。该应用程序由 GDIIFI 托管。因此,将不再接收打印格式的这些表单。
Send Mail : abdullah@optimaldenetim.com

トルコでの企業

トルコでの企業

概要
 
トルコの外国直接投資法は、公平な扱いの原則のもと、海外の投資家に対し、現地の投資家と同じ権利、および法的責任を与えています。
 
開業、および株式譲渡の条件は、現地の投資家に適用されるものと同じです。 外国人投資家は、Turkish Commercial Code (トルコ商法: TCC) に定められたあらゆる形式の会社を設立することができます。これは国際的基準を満たすコーポレート ガバナンスのアプローチを提供し、事業運営においてプライベートエクイティと株式公開活動を促進し、およびトルコの事業環境をEUの法制、およびEU加盟プロセスに適合させています。
 
トルコは、投資環境の強化、会社設立に際しての官僚的形式主義の排除、そしてコストと手続きを最小限としてビジネス円滑化を視野に改革を導入しています。これを達成するため、現在会社の設立には、商工会議所の商取引登録所が「ワンストップ ショップ」の役割を果たし、手続きは同日に終了します。
TCC基づく企業形態と代替形態
TCCの下では、法人ならびに非法人の形態があり、以下の種類での法人を設立することができるとしています。
a. 企業 形態
 

株式会社(JSC)
有限責任会社(LLC)
協力会社

お互いにいくつかの資金的しきい値 (例えば、最低資本) および組織に違いはありますが、 JSC または LLC設立のための手続きは同じです。
 
b. 非法人 形態
 

共同会社
合資会社

 
会社はこれら5つの異なる種類に従って設立することができますが、JSC ならびにLLC がグローバル経済とトルコの両方において最も一般的な種類です。
会社の設立
トルコに会社を設立する際、以下の規則と条例を遵守する必要があります。
c. MERSISにて、オンラインで会社定款を提出
Trade Registry Regulation (商取引登録規則) に従い、MERSIS (中央登録記録システム) を通じて、商取引登録処理を満たす必要があります。
 
MERSISは、商取引登録処理を行う中央情報システムで、定期的に商取引登録データを電子的に保存しています。 積極的にビジネスを実施する法人には、固有の番号が与えられます。 MERSISでは新会社のオンラインでの設立が可能であり、既に設立されている会社も、その記録をこのシステムに転送後は、このシステムを通じて事業を行うことができます。
d. 会社書類の の作成と 公証
関連の商取引登録所で登録申請に必要な書類は以下の通りです:
 

商取引登録所の権限を与えられた担当者もしくは公証人の前ですべての創業者が署名した定款 (写し4部、原本1部)
外国のパートナーが実在の人物である場合に必要な書類:
o 各実在の人物の株主について、そのパスポートのコピー 2部
外国のパートナーが法人である場合に必要な書類:
o 株主として指定された法人の、投資家の国の関係当局から発行された活動証明書。 この証明書には、現在の状況ならびにその会社の正式署名を含む必要があります。
o 法人株主 (複数可) の法的資格のある会社組織による、設立を許可する決議 (複数可) 。見込まれている会社の法人組織化に対し、何かしら特定の条件がある場合 (会社名、活動の分野など)、明確化のために決議に記載しなければなりません。
o 法人組織化される見込み会社の取締役会のメンバーとして、法人が指名される場合には、その法人の名の下に役割を果たす実在の人物の名前、およびその法人の取締役員の任命を、明確化のために同じ、もしくは別の決議に記載しなければなりません。
o この手続きが代理人によって行われる場合には、法的権限のある商取引登録所、および (該当する場合) この申請を進めるための他の公的機関へ手続きを行う法定代理人に権限を与える公証された委任状1部。
公証署名宣誓書 (2部)
公証された会社経営者の身分証明書 (1部)

上記最初のアイテムを除き、トルコ国外で発行、および作成されるすべての必要な書類は公証ならびにアポスティーユ、または代わりにそれが発行された場所のトルコ領事館により承認される必要があることにご留意ください。 作成、公証、およびアポスティーユされた原本は、公式に翻訳を行い、トルコの公証人に公証されなければなりません。
e. 潜在的な税務上の認識番号を取得
その会社は、非トルコ人株主、および非トルコ人取締役員の潜在的税務上の認識番号を、関連する税務署から取得する必要があります。この潜在的税務上の認識番号は、法人化する会社の資本金を預け入れする銀行口座開設に必要です。
税務署が要求する書類は以下の通りです:
 

登録を要請する請願書
定款 (原本1部)
会社の登録住所を示す、テナント契約書の写し
税務署の前に税務認識番号または潜在的税務認識番号を得るため、この手続きが代理人によって行われる場合には、この会社の代理を務める権限を特に示す委任状を発行する必要があります。

f. 競争庁銀行口座への資本の一部の預け入れ
会社の0.04パーセントの資本を商取引登録所の支払い事務所を介して競争庁の口座に支払わなければなりません。
 
g. スタートアップ資本の少なくとも25パーセントの銀行への預け入れと、この証明を取得
新会社登録前に、発行済株式資本金の25パーセントを預け入れ、残りの75パーセントは、2年以内に預け入れる必要があります。 または、登録前に資本全額を預けることもできます。
 
ただし、会社登録前の設立中に資本の25パーセントを支払うという条件は、有限性任会社には適用されません。有限責任会社の引き受け資本は会社設立後24か月以内に支払うことができます。
h. 商取引登録所での登録申請
次の書類を揃えた後、創設者は登録申請をすることができます:
 

登録を要請する請願書
会社設立届出書4部
商取引登録所の権限を与えられた担当者もしくは公証人の前ですべての創業者が署名した定款 (写し4部、 原本1部)
競争庁の銀行口座へ支払い(会社資本金の0.04パーセント)
有限責任会社の創設者を代表する権限を与えられた各人について、署名宣誓書を2部
創設者宣誓書 (原本1部)
商工会議所登録書 (実在の人物の株主または法人株主について、2つの異なる書類があります)
この義務の認知を述べた、取締役会の非株主メンバーの書面による声明
銀行の支払い済み最低資本預け入れ金証明書 (発行済み株式資本の最低25パーセント)。 現物によるいずれかの資本的貢献がある場合:
o 現物資本に関する専門家の報告
o 現物資本において制限がないことを示す、関連する登録の声明書
o 現物資本に関する関連の登録に対し、注釈を付けたことを示す書類
o 創設者、他の人物、および創設会社の間の会社創設に関する書面による合意

 
商取引登録所の前における登録フェーズに続き、商取引登録所は、関連する税務署、会社の法人化に関連する職権による社会保険機構を通知します。 商取引登録所は、会社登録から約10日以内に商取引登録官報における発表を準備します。 税務登録証明書は、商取引登録所が地元税務署を通知してから間もなく、地元の税務署から取得する必要があります。
会社のための社会保障番号は、関連する社会保障機構から取得する必要があります。 従業員については、会社の社会保障機構への登録後、別の申請が必要になります。
i. 公証人による法的帳簿の証明
会社設立手続きの中で、商取引登録所の権限のある担当者が次の帳簿を証明する必要があります。
 

仕訳帳
元帳
在庫管理台帳
株式元帳
経営者議事録帳
総会議事録帳

j. 商取引登録所の会社設立通知について、税務署についての追加手続き
商取引登録所が税務署と社会保険機構に会社の法人化を通知します。 税務担当者が会社本社に赴き、決定報告を準備します。 決定報告書には、最低1つの正式署名が必要です。 商取引登録所は、税務番号通知を含む会社設立書を税務署に送付します。
k. 署名回状の発行
会社が商取引登録所に登録された当日、会社の署名者は署名回状を商取引登録所の権限のある担当者の前で発行する必要があります。
支店
 

株主ではありません
独立した法人ではありません。 その 継続は、親会社の継続期間に限定されています
資本要件はありませんが、支店運営のための予算を割り当てて置くことは賢明でしょう
支店は、親会社と同じ目的のためにのみに法人組織化することができます。
支店利益の本国送金は許可されています。 本社に送金される支店の利益は、15%の配当源泉税の対象となり、二重課税防止条約によって低減される可能性があります。

 
商取引登録所での登録
次の書類を伴った申請は、支店の登録のために関連する商取引登録所へ提出する必要があります。

請願(社印の下に正式な署名者、または代理人による署名が必要です。後者の場合には、請願書に委任状の原本と公証された1部を添付する必要があります)
親会社の法的権限のある組織による支店開設の決議書
親会社の定款の公証された原本
親会社の活動証明書、または親会社の登録および現在の状況を規定した同等の書類
駐在代表者と説明責任に賛成する、親会社により付与された委任状
設立宣誓書5部(関連分野を記載し、権限のある人物の署名を添えます)
トルコ代表を記載した委任状2部
支店代表者がトルコ国民の場合、その人物の身分証明書の公証された写し。 そうでない場合、権限を与えられた代表のパスポートをトルコ語に翻訳し、これを公証した写し
支店名に基づいた支店代表の署名宣誓書2部
誓約書(権限のある者による署名を添える)
商工会議所登録宣誓書を商取引登録所から入手します(支店代表者の写真を含む)

トルコ国外で発行ならびに作成されたすべての必要書類については、公証ならびにアポスティーユ、または代わりにこれが発行された場所のトルコ領事館によって承認される必要があることに留意する必要があります。 作成、公証、およびアポスティーユされた原本は、公式に翻訳を行い、トルコの公証人に公証されなければなりません。
 
連絡事務所
 
外国法に基づいて設立された会社は、その企業がトルコでいずれの商業活動にも関わっていないことを条件に、商務省からライセンスを取得することで、トルコに連絡事務所(代表事務所)を設立することができます。連絡事務所を設立するには、次の書類を貿易省、首相府インセンティブ導入外国投資総局(GDIIFI)に提出する必要があります。
 

申請書*
連絡事務所が実施する業務の概要の声明、その事務所はいずれの商業活動*にも関わらない旨の約束、そしてこの声明への署名者が会社から完全に権限を与えられていることの証明
外国が発行し、関連するトルコ領事館が確認、またはHague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents(外国公文書の認証を不要とするハーグ条約、またはアポスティーユ条約)の条項に従った活動証明書
外国企業が発行した活動証明書、または貸借対照表と損益計算書
連絡事務所の活動を行うために任命された個人に発行された権限証明書
連絡事務所設立の手続きを他の代表が実施する際の委任状

 
*貿易省から入手可能
 
元の書類がGDIIFIに提出された場合、その写しはGDIIFIの承認を受けなければなりません。原本は申請者に返却されます。
 
連絡事務所設立の初期申請では、宣言された活動範囲で最長3年間のライセンスが付与されます。業務期間の延長を希望する連絡事務所は、その業務期間満了前にGDIIFIに申請するものとします。GDIIFIは、前年の事務所の活動の性質、事業計画、同社のトルコにおける将来の目標、既存ならびに予測される支出額ならびに従業員数に基づいて申請を検討します。市場調査や外国企業製品やサービスのプロモーションの実施でライセンスを付与された事務所の業務期間は延長されません。
 
設立と期間延長の申請は、申請に必要な情報/書類が完全で、正確である場合、申請日から15営業日以内に決定されます。
 
外国企業が提出した、マネーならびにキャピタル市場、または保険など特別な法制に従った金融活動を実施する連絡事務所設立の申請は、共に特別法制に従って正当に権限が与えられた資本市場理事会、銀行調整監視機構などの適格な機関が審査します。同省は、必要に応じて、当該の許可やライセンスを発行する正当な権限のある適格な機関と相談の上、外国企業の業務ライセンスまたは同様の承認が必要な他の産業での連絡事務所設立を決定することがあります。
 
連絡事務所の税務登録とテナント契約の写しは、最長1ヶ月以内にGDIIFIに提出するものとします。連絡事務所は、事務所代表もしくは外国企業の社号に関するどのような変更も、変更から1ヶ月以内にGDIIFIに通知するものとします。連絡事務所は、新しい住所、新規に任命した代表者の権限証明書、または外国企業の社号変更に関連する文書から成る新規のテナント契約書を作成するものとします。
 
連絡事務所の運用を終了する場合には、関連する税務署から入手できる終了報告書をGDIIFIに提出するものとします。事務所は、終了ならびに清算時に残っている残高を除き、資金移転を請求することはできません。
特定の文書を電子形式に移行する/ E-TUYSシステム
外国投資家がトルコに設立した会社ならびに支店が以前General Directorate of Incentive Implementation and Foreign Investment (インセンティブ導入外国投資総局: GDIIFI) に印刷された書式で提出した次の文書は、現在電子的に受領できます。
 

FDIに関する活動情報フォーム
FDI 資本データフォーム
FDI株式移転フォーム

これらのフォームの情報は、E-TUYSと呼ばれるウェブベースのアプリケーションを通じてのみ電子的に受領します。このシステムはGDIIFIが管理しており、FDIに関するデータシステムを拡大し、最新情報を迅速に入手するのを助けます。従って、これらのフォームは今後印刷された形式では受領しません。
Send Mail : abdullah@optimaldenetim.com

Открытие компании в Турции

Открытие компании в Турции

Краткий обзор
 
Закон Турции о прямых иностранных инвестициях предусматривает принцип равного налогового режима, предоставляющий международным инвесторам те же права и обязательства, что и у местных инвесторов.
 
Условия для создания компаний и передачи акций те же, что и для местных инвесторов. Международные инвесторы могут создавать любые формы компаний, предусмотренные Коммерческим кодексом Турции (ККТ), обеспечивающим корпоративное управление, которое отвечает международным стандартам, способствует прямым инвестициям и открытой эмиссии ценных бумаг, создает прозрачность в управленческих операциях и приводит бизнес-среду Турции в соответствие с законодательством ЕС, а также обеспечивает процесс вступления в ЕС.
 
Турция провела реформы, направленные на упрощение ведения предпринимательской деятельности и повышение […]