Şirket Kurmak – Şirket Nasıl Kurulur

Şirket Kurmak – Şirket Nasıl Kurulur

Yazımızda genel hatları ile Şahıs firması kuruluşu, Limited Şirket kuruluşu ve Anonim Şirket kuruluşunu tüm süreçleriyle sizlere anlatmaya çalışacağız.

Şirket Nedir?

Şirket demek, iki veya daha fazla kişinin ortak bir iktisadi amaca erişmek için emek ve mallarını bir sözleşmeyle birleştirmek suretiyle meydana getirdikleri topluluktur.  Bir araya gelerek şirketi oluşturan kişilere “ortak” denir. Şirket kelimesinin Türkçesi de aslında “ortaklık” demektir. Türk Ticaret Kanununa göre tüzel kişiliğe sahip şirketler, “ticaret şirketleri“dir. Başlıca şirket türleri anonim şirket ve limited şirketlerdir. Şirketler kazanç paylaşma amacı güden özel hukuk tüzel kişileridir.

Şahıs Şirketi nedir?

Birey olarak kurabileceğiniz şirketlere Şahıs Şirketi denir. Anonim şirketlerden veya limited şirketlerden kaha küçük yapıda olan firmalara şahıs şirketi denir. Anonim şirket ve Limited şirket kurma süreçlerine göre hem daha kolay, hem de daha hızlı olarak kurulumu gerçekleştirilebilir ve vergi mükellefi olabilirsiniz.

Limited Şirket Nedir?

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında iktisadi maksat ve konular için kurulan, ortaklarının sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirli olan şirkettir (TK, m.503).

Anonim Şirket Nedir?

Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.  Anonim şirkette ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlıdır (TTK, m.269).

 


Şirket Kurmak ve Şirket Kuruluş Aşamaları

Şirket kuruluşu, şirketlerin ticaret sicili tarafından tescil edilerek tüzel kişilik kazanmaları ve vergi dairesine kayıt olmalarını sağlayan bir dizi prosedürden oluşur. Şirket kuruluş işlemleri, mali müşavir ve hukuk müşaviri aracılığı ile vekalet verilerek yapılabildiği gibi şirket ortakları tarafından şahsen yapılabilir. Ancak profesyonel destek alarak yapılması tavsiye edilir. Şirket kuruluşu prosedürleri kurulacak şirketin türüne ve ortaklık yapısına göre farklılık gösterir. 

Şirket Kuruluşu Aşamaları Özetle Aşağıdaki Gibidir

 1. Mali Müşavirin Belirlenmesi
 2. Şirket Türünün Belirlenmesi (Şahış Şirketi, Limited Şirket , Anonim Şirket)
 3. Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması 
 4. Ana Sözleşmenin Mersis’e Girilerek Onaylatılması 
 5. Mersis Sisteminden Potansiyel Vergi Numarasının Alınması
 6. Ticaret Odasına Tescil İçin Başvuru Yapılması
 7. Noter Tasdikli İmza Sirküleri Alınması
 8. Yasal Defterlerin Ticaret Sicilinde / Noterde Tasdiki
 9. Vergi Dairesine Şirket Açma Bildirim Formunun Verilmesi ve Şirketin Kayıt Edilmesi
 10. Sanayi Odasına Kayıt (Sanayi kuruluşları için)
 11. Belediyeden İşyeri Açmak için Ruhsat Alınması

 

Tüm bu süreçlerden sonra artık ticari faaliyetine başlanabilir. Matbaadan fatura bastırıp, kaşe yaptırdıktan sonra, gerekli olan tahsilat ve tediye makbuzları gibi tüm belgelerini tamamladıktan sonra fatura da düzenlenebilir. Artık işin prosedür kısmı bitmiştir.  Sigortalı işçi çalıştırması gerekiyorsa yine sözleşme imzaladığı Mali Müşavir aracılığıyla bu işlemlerini de yaptırılır. 

 

Şirket Kuruluş İşlemleri – 2019

Özellikle 2019 yılında Anonim Şirket kuruluş işlemleri olsun, Limited Şirket Kuruluş işlemleri olsun önceki yıllara göre şirket kurmak açısından çok daha hızlı ve kolay hale geldi. Özellikle şirket kuruluş işlemlerinin Mersis üzerinden yürütülüyor olması, şirket kuruluş işlemlerinin belirli bir standarda bağlanmasını sağladı. Artık Şirket kuruluş maliyetleri de yapılan yasal düzenlemeler ile de şirket kurma maliyeti daha az maliyetle gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

Bu düzenlemeler yatırımcı lehine olmuştur.

2019 yılında Limited Şirket kurmak , 2019 yılında Anonim Şirket Kurmak gibi konuların hepsi ve daha fazlası için aşağıdaki makalelerimizi okuyabilir ve iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşabilir, yan taraftaki ikonu tıklayarak teklif talebinde bulunabilirsiniz.

 

3 Adımda Şirket Kurmak | Şirket Kurulur | Optimal Denetim

Şirket Kuruluşu | Optimal Denetim

Türkiye’de Şirket Kurmak | Optimal Denetim

Şirket Stratejisinin Belirlenmesi | Optimal Denetim

Şirket Kuruluşu Artık Daha Kolay | | Optimal Denetim

2019 Yılı Şirket Kuruluş Maliyetleri | | Optimal Denetim

 

 


Optimal Bağımsız Denetim tarafından mali müşavirlik , tam tasdik ve yeminli mali müşavirlik hizmetleri verilmektedir. İstanbul’da şirket kurmak ve/veya tüm Türkiye’de şirket kurmak , defter tasdik işlemleri yaptırmak , mali danışmanlık hizmeti almak , bağımsız denetim yaptırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirket kuruluş maliyet hesaplamaları için bizimle iletişime geçiniz.

Başvuru 0216 380 1464


 

Yeni bir şirket kurmak ve Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız