Şirket Birleşme ve Devir İşlemleri

Şirket Birleşme ve Devir İşlemleri

Yeni TTK’ da Şirket Birleşmesi ve Devri

Şirket birleşmesi, bir şirketin başka bir şirketi satın alarak ya da birden çok şirketin aynı çatı altında bir araya gelerek faaliyetlerini devam ettirmesidir.

Şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde;

  • Rekabeti azaltarak güçlendirmek,
  • Pazar payını arttırmak,
  • Verimliliği koruyarak arttırmak,
  • Girdi maliyetlerini düşürerek hammadde tedarikini kolay ve mümkün kılıp maliyet avantajı sağlamak

veya bu gibi niyetlerle farklı, aynı ya da benzer sektörlerdeki şirketler ile birleşebilmekte veya devrolunabilmektedirler.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için müşavirliğimiz ile iletişime geçebilirisiniz.

 

 


 

 

Yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız