Tubitak Mali Destek Teşvik Raporları

Tubitak Teşvik Raporları (Teydeb) agy500

Tubitak Mali Destek Teşvik Raporları

TUBİTAK MALİ DESTEK PROGRAMLARINA AİT TEŞVİK RAPORLARI

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelere ait desteklerin mali rapor hazırlanarak onaylanması gerekmektedir.

Onay aşamasına gelen mali raporlar TEYDEB olarak adlandırılan Tubitak sistemine yüklenerek kontroller yapılması gerekmektedir.

Kılavuzlarda açıklanan yönlendirmelere göre uygun hale getirilen rapor dönemler halinde sisteme yüklenerek müşavirlerce onaylandıktan sonra Tubitak’a sunulmaktadır.

Raporda eksiklik bulunmaması durumunda onaylanan rapora ve harcamaların yapıldığı döneme ilişkin teşvik tutarları Tubitak tarafından destekçinin hesabına aktarılmaktadır.

Ancak raporların en kısa sürede Tubitak tarafından onaylanabilmesi için yayınlanan kılavuzlarda yer alan yönergelere uyularak, varsa eksiklerin onay öncesi süreçte düzeltilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda Gider Formlarında beyan edilen giderler ile bu giderlere ilişkin tevsik edici belgeler (belge içeriği, belge tarihi, belge numarası, KDV hariç, KDV dahil tutarlar vb.) doğru ve birbiriyle uyumlu olmalıdır. Müşavirin tevsik edici belgelerde yer alan bilgilerle gider formlarında yer alan bilgilerin uyumlu olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında ilk veya ara dönemde beyan edilmesi gereken harcama ve giderler projenin devam etmesi halinde sonraki dönemde/dönemlerde TÜBİTAK’a beyan edilebilir. Ancak projenin son döneminde de beyan edilmeyen harcama ve giderler tekrar TÜBİTAK’a beyan edilemez.  Mali Müşavirin önceki dönem/dönemlere ait giderlerin mükerrer olup olmadığını öncelikli olarak kontrol etmesi gerekmektedir.

Proje süresi içerisinde TÜBİTAK’a beyan edilmemiş harcama ve giderler unutulma vb. gerekçelerle projenin son dönem raporu gönderildikten sonra TÜBİTAK’a beyan edilemez. Bu nedenle proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerin en geç projenin son dönem raporunda TÜBİTAK’a beyan edilmesi önem arz etmektedir.

Dolayısı ile Mali Müşavirin raporunu hazırlamadan önce proje rapor başlangıç süresinde anlaşılması firma yararına olacaktır.

Ayrıca düzenlenen bu raporlar ait mali rapor ve gider formlarının birer nüshasını genel hükümler çerçevesinde on (10) yıl süre ile muhafaza etmesi gerekmektedir.

 

Çeşitli alanlarda alınabilecek teşvik ve destek paketleri için gerekli onay işlemleri müşavirliğimizce de yapılmakta olup, iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki yazılarımızı okuyabilir diğer sitelerimize http://www.iktesvik.com/ göz atabilirsiniz

 

Holding Nedir, Nasıl Kurulur?

Grup Şirketlerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

 

 

Share this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir