Şirket Değerleme (Fizibilite ve Kredi Değerleme)

Şirket Değerleme (Fizibilite ve Kredi Değerleme)

Şirket Değerleme

Bilindiği üzere gelişen piyasalarda artık şirketler değerleri ile bilinir olmaktadırlar.

Bunlar;

 • Marka Değerleri
 • Kredi Fizibilite Değeri
 • Piyasa Değeri
 • Sektör Değeri
 • Sermaye Değeri
 • Yatırımcı Değeri gibi farklı ihtiyaçlara yönelik değerler olarak sıralanmaktadırlar.

Ülkemizde Şirket Değerlemesi

Ülkemizde şirket değerlemesi genel olarak şirketlerin parasal ifade edilebilen değeri olarak bilinmektedir. Her ne kadar bu ifade doğru gibi gözükmüş olsa da tam olarak şirket değerleme amaç ve karşılığını bulmamaktadır.

Şirketin değerine bir yatırımcı alınması veya mevcut yatırımcılardan birinin şirketten ayrılması ile bölünme gibi durumlarda ihtiyaç duyulması gereği ortaya çıkmaktadır.

Basiretli tüccar eğiliminde ise şirketlerin tüm bu ihtiyaçlardan bağımsız olarak değerlenmesinde şirketin geleceğine yön verebilmek ve vizyonunun bir parçası olabilmesi adına büyük önem arz etmektedir.

Elbette noktasal ihtiyaçlar bütüncül gereksinimlerin  içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu bağlamda şirket değerlemesinin önemini iyi kavramakta fayda vardır.

Şirket Değerlemesi Nedir? (Kredi / Fizibilite)

Şirketin ihtiyaçlarına yönelik olarak el değiştirme, bölünme, kredi kotasyonu, satış, borsaya açılma, gelecek planlaması adına yapılan değerleme gibi ihtiyaçlara yön verebilmek adına yapılan şirketin parasal ve parasal olmayan değerlerinin belirlenen ölçütler çerçevesinde bir değer üzerinden belirlenmesidir.  Ama bu tanım akademik tanımlardan biraz farklılık arz etmektedir.

Zira bir inşaat firmasının ihale şartnamelerine uygunluk bedeli ile, ihtiyaç duyulan bir krediye erişim bedeli için yapılan değer tespiti farklılık arz etmekte olup, böylelikle yeni kurulmuş aktif sermayesi yüksek bir firma ile net aktif değeri düşük olmasına karşın piyasa bilinirliği daha düşük bir şirket değerleri değerleme açısından farklılık arz etmektedir. Mesela beyaz yakalı işçi erişimine uzak endüstriyel bir firmanın değeri ile her türlü insan kaynağına kolay ulaşım sağlayan ve insan kaynağı erişimine açık bir firmanın değerlemesi farklılık arz etmesi gerekmektedir.

Dolayısı ile şirket değerlemesini salt kalıplara sığdırarak tanımlamak çokta doğru değildir. Fakat biraz dar kalıpta değerlendirildiği doğrudur.

Şirket Değerleme Yöntemleri

Bir şirketin değerlemesinde karşılıklı tarafların ihtiyaçlarını ve şirket genel altyapısının önbilgi olarak bilinmesinde fayda vardır. Başka bir deyişle karşılıklı olarak varılan mutabakata istinaden şirket değerleme yöntemi bir kaç alternatif olarak sunulmasında fayda vardır.

Fakat ülkemizde genel kabul görmüş şirket değerleme yöntemleri aşağıdaki gibidir.

 • Net Aktif Değer Yöntemi
 • Net Varlık Yöntemi
 • Expertiz Değer Yöntemi
 • İndirgenmiş Nakit akımı Yöntemi
 • Defter Değer Yöntemi
 • Piyasa Çarpanları Yöntemi

Bu yöntemler kendi içlerinde satın alma, tasfiye, el değiştirme, bölünme, birleşme vb ihtiyaçlara göre alt başlıklara bölünmektedir. Lakin bazen farklılıklar gösterebilir.

Şirket değerlemesine muhakkak bilgi deneyim ve tecrübenin eşlik etmesi gerekmektedir. Özellikli alanlarda faaliyet gösteren ve özel ihtiyaçlara yönelik yapılacak değerlemelerde sağlam ve güvenilir kaynaklar ile çalışmakta fayda vardır. Bu nedenle faydaları daha iyi analiz edilecektir.

Şirketinizin değerleme ihtiyaçları tarafımızca tekliflendirilerek karşılanmakta olup, tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Şirket Kuruluşu 2022

 

 

 

 

 

Share this post

Comment (1)

 • Optimal Denetim Reply

  Şirket değerlemesi kimler tarafından yapılmaktadır.

  28 Şubat 2022 at 15:18

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir