STAJ SİGORTASI VE ÜCRETİ İLE DEVLET KATKISI

STAJ SİGORTASI VE ÜCRETİ İLE DEVLET KATKISI

STAJ ÜCRETLERİNDE SİGORTA ZORUNLU MU?

Stajyere ait sigorta işlemleri meslek eğitim kurumları tarafından yapılmaktadır. Ancak işletmeler ücret ödemeleri durumunda, ödediği ücretleri bordroya dahil etmek zorundadırlar. İş bu ödedikleri tutarlarda ise damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Aynı zamanda stajyer ücretleri üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmadığı için ücret hesaplamasına asgari geçim indirimi dahil edilmemektedir.

Ancak staj yapılan süre; emeklilik yaşı ya da sigorta başlangıcı üzerinde etkili olmamaktadır.

Adım Adım Şirket Nasıl Kurulur 2020

Staj Ücreti Ne Kadar?

Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30’u tutarında ücret ödenmesi gerekiyor.

2020 yılında stajyer ve stajyer öğrenci maaşları için bir alt limit belirlenmiştir. 631.19 TL’den daha az stajyer ücreti ödenmesi mümkün değildir.

2020 yılında stajyer maaşı, dönemin asgari ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Asgari ücretin net tutarından asgari geçim indirimi çıkartıldıktan sonra kalan tutarın %30’u, stajyer maaşı olmaktadır.

2020 yılı net asgari ücreti 2.324,70 TL olmaktadır. Asgari geçim indirimi ise; 220.68 TL’dir. 2.324,70 TL’den 220.68 TL çıkartıldığında; 2.104,02 TL kalmaktadır. Bu tutarın %30’u ise; 631.206 TL yapmaktadır.

DEVLET KATKISI VAR

Staj yapan öğrencilerin ücretleri için devlet katkısı yapılıyor. Destek kapsamında, mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20’den az çalışanı olan işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için üçte biri 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında devlet katkısı olarak ödeniyor. Buna göre, 2020 yılı için çalışan sayısı 20’den az olan işyerleri için söz konusu tutarın 2/3’ü, yani 420,79 TL; 20’den fazla çalışanı olan işyerleri içinse stajyere ödenmesi gereken tutarın 1/3’ü, yani 210,40 TL destek veriliyor.

Buna göre;

Devlet Teşvikinden yararlanmak isteyen işyerlerinin dikkatine!

– Stajyer ücreti net asgari ücretin yüzde 30’undan az olamaz.

– Yatırılan ücret net asgari ücretin yüzde 30’dan fazla olsa dahi verilecek olan devlet teşviki değişmemektedir.

– İşletme de 20’den az personel çalışıyorsa net asgari ücretin yüzde 30’unun 2/3’ü devlet teşviki olarak yatırılacaktır.

– İşletme de 20’den fazla personel çalışıyorsa net asgari ücretin yüzde 30’unun 1/3’ü devlet teşviki olarak yatırılacaktır.

– Bankada kayıtlı olan IBAN no ve IBAN sahibi bilgileri noktası, virgülüne kadar doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. Banka IBAN no veya IBAN sahibi hatalıysa eksikse devlet teşviki bankaya yatırılamamaktadır. Para üniversite hesabına geri dönmektedir. Lütfen bu hususlara dikkat ediniz.

ÖRNEĞİN; Şirketiniz bankada YATIRIMCI ANONİM ŞİRKETİ  olarak kayıtlıya bilgi formuna IBAN sahibi kısmına bu isimi yazınız. YATIRIMCI AŞ gibi kısaltma yapmayınız. Şahıs hesapları Mehmet Akif TAŞ olarak kayıtlıysa bu şekilde yazınız. M.Akif TAŞ olarak yazmayınız.

– Öğrenciye maaş yatırıldığına dair banka dekontunun ve bilgi formunun  her ayın 4’üne kadar okullara gönderilmesi gerekmektedir.

– Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır.

DEVLET TEŞVİKİ İŞYERLERİNE NE ZAMAN ÖDENİR?

– Bizler okul olarak stajyer öğrencilere ücret ödendiğine dair her ayın 4’üne kadar ödeme belgelerini işyerlerinden veya öğrencilerden istiyoruz.

– Okulumuza ulaşan ödeme belgelerini her ayın 5’i yada 6’sı gibi Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına resmi yazı ile yolluyoruz.

– Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tüm Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerden  gelen listeleri topluyor. Ödenecek devlet teşviki toplamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) talep edilmektedir.

– YÖK tüm üniversitelerden ödenek devlet teşviki tutarlarını toplamaktadır. Toplam tutar İŞKUR’dan talep edilmektedir.

– İşyerlerine ödenecek tutar İŞKUR tarafından YÖK’e aktarmaktadır. YÖK Üniversitelere, Üniversitelerde işyerlerinin hesaplarına parayı aktarmaktadır.

– Gecikmeli de olsa işyerlerine devlet teşviki tutarları yatırılmaktadır.

İŞ KAZALARINDA İŞ VEREN SORUMLU

Staj gören öğrenciler adına sigorta primlerinin okul tarafından ödenmesi olası bir iş kazasında işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından yine işveren sorumlu. Ayrıca, firmalarda beceri eğitimi gören öğrencilerin de işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymaları gerekiyor.

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÇIRAK, STAJYER VE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK ÜCRET DESTEĞİ HHAKKINDA KANUNİ DÜZENLEMELER HK

Başlangıç Tarihi: 10.2.2017
Kapsamdakiler: 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar, çalışan sayısına bakılmaksızın iş verenlerin çalıştırdıkları aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler için alınabilecektir.
Kapsa Dışı: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin, staj yapacak işletme bulamaması nedeniyle stajını okulda yapan orta öğretim öğrencileri ile staj yapmak zorunda olmayan (Kendi isteği ile staj yapan) yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esaslar kapsamı dışındadır.
Yararlanma Şartları: İşletmeler, öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı, her ayın 10.gününe kadar banka hesabına ödeyeceklerdir. İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yüksek öğretim kurumları tarafından işletmelere ödenecektir. Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmeyecektir. Bu Usul ve Esaslar kapsamında öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.
Destek Oranı: 20’den az personel çalıştıran işletmelerin kanun kapsamında ödeyeceği en az ücretin 2/3’ü, 20’den fazla personel çalıştıran işletmelerin ödeyeceği en az ücretlerin 1/3’ünün işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.
Teşvik Notu: *Yapılacak olan ödemeler asgari ücretin net tutarının %30’undan az olamaz.

*Yayımlanan Usul ve Esaslar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminden geçerli olmak üzere imzalandığı tarih olan 10.02.2017 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Yasal Dayanak:

*16.02.2017 tarihli Müsteşarlık yazısı
*3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Share this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir