Sanatçılarda Vergi Sistemi

Sanatçılarda Vergi Sistemi

Sanatçılarda Vergi Sistemi

Vergi Mevzuatında Sanatçı Kimdir?

Gelir Vergisi Kanunu’nda kimlerin sanatçı olduğu şu şekilde ifade edilmiştir. Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler meydana getirenler sanatçı olarak değerlendirilmektedir.

Sanatçılara Tanınan Vergi İstisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. Maddesi sanatçılara tanınan istisna hükümlerini düzenlemiştir. Bu kapsamda yukarıda sayılan sanatçıların ve kanuni mirasçılarının;

Şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

İstisna Sınırları

7194 sayılı kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 07.12.2019 yukarıdaki sayılan kazançların yıllık toplamı Gelir Vergisi kanununun 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar denilmektedir.

2020 yılı için bu tutarlar aşağıda beyan edilmiştir.

Gelir vergisine tabi gelirler; (Bu tutarlar her yıl için güncellenir. Güncel tutarlar için müşavirliğimiz ile iletişime geçiniz.)

1-     22.000 TL’ye kadar % 15
2-     49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası % 20
3-     120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası % 27
4-     600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası % 35
5-     600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası % 40

Görüleceği üzere 4 dilimde yer alan tarife tutarı 600.000 TL olup bu tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Dolayısı ile bu tutarı aşanlar tarife kapsamında vergilendirilirler.

Mevcut durumda 600.000 TL den az gelir elde ediyorsanız ve müşteriniz sizin adınıza vergi kesintisi yapıyor ise bu kapsamda elde ettiğiniz kazanç gelir vergisine tabi değildir.

 

600.000 TL’den fazla gelir elde edenler ise “GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ” vermesi gerekmektedir.

Bunlara bir örnek vermek gerekir ise;

Bir hikaye yazdınız ve bunun ile ilgili haklarınızı devrettiğiniz, bu gelir gelir vergisine tabi değildi. Ancak 600.000 i geçerse artık tamamı üzerinden vergi ödemeniz gerekmektedir.

Ayrıca sanatçının diğer elde ettiği gelirler ile istisna kısmını aşan tutarlar vergi mevzuatında yer alan hükümlere göre değerlendirilerek vergilendirilir. Bunun yanı sıra Kdv açısından da ayrıca değerlendirmek lazım gelir.

Durumun ciddiyetine binaen herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmamak adına hepsi ve daha fazlası için müşavirliğimize başvurabilirsiniz.

Şirket Kuruluşu

Share this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir