Şirket Kuruluşunda ve Sonrasında En Çok Yapılan Hatalar

Şirket Kuruluşunda ve Sonrasında En Çok Yapılan Hatalar

Şirket Kuruluşunda ve Sonrasında En Çok Yapılan Hatalar

Şirket Kurmak görünürde her ne kadar kolay olsa da işin içinde olan bizler bu karmaşayı çok fazla karşı tarafa yansıtmadan hızlı, kolay ve pratik olmanın yanında ekonomik olarak yapmaya çalışmaktayız. Bu yazımızda sık sık duyduğumuz veya kontrollerimizde karşılaştığımız şirket kuruluşunda ve sonrasında yapılan hataları ele almaya çalışacağız.

  • Şirket kurmak zorunluluğu olmadığı halde kurulan şirketler;

Evet, doğru duydunuz karşılaştığımız bazı denetimlerde şirket kurma zorunluluğu bulunmayan, esnaf muafiyetinden faydalanabilecek veya başlangıçta şahıs işletmesi olarak ticari hayata başlayabilecek işletmelerin şirket kurduğunu görmekteyiz.

  • Şirket Tercihinde Yapılan hatalar;

Şirket kuruluşunda hangi tür şirketi kurması gerektiğini bilmek veya danışmanların doğru yönlendirmesi önemlidir. Dolayısı ile bu kapsamda Limited Şirket olarak kurulması gereken şirketlerin Anonim Şirket veya Anonim Şirket olarak kurulması gereken şirketlerin ise başlangıçta Limited Şirket olarak kurulduğunu görmekteyiz.

  • Teşvik Ve Muafiyetlerden faydalanamama;

İşletmelerin şirket kurarken teşvik ve muafiyetlerden faydalanıp faydalanamadığına bakılması gerekmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları ile idarenin sağlamış olduğu işletme lehine avantajların doğru bir şekilde araştırılıp, imkanlar dahilinde azamı bu teşvik ve muafiyetlerden faydalanılması gerekmektedir. Bazı teşvik ve muafiyetler kurulduktan sonrada alınabilmesine rağmen, bazı işlemler kuruluş sonrasında yapılamamaktadır.

  • Şirket Sermayesinin belirlenmesinde yapılan hatalar;

İşletmenin kısmen olsa kuruluş öncesinde iş hacmi ile başlangıçtaki ortaklık yapısının tam ve kesin olarak belirlenmesi sonrasında işletme için en uygun sermayenin belirlenmesi gerekmektedir. Aşırı büyük sermayeli şirket kuruluşu ile çok düşük veya taban sermaye ile kuruluna şirketler izleyen süreçlerde sıkıntıya hatta ekstra mali yükümlülük ve külfetlere sebep olabilmektedir.

  • Şirket Ana sözleşmesinde yapılan hatalar;

Şirket ana sözleşmesi oluşturulurken Yeni TTK kapsamında sözleşmenin oluşturulmasının yanında zaman zaman sözleşmede geçmesi gereken ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından zaman zaman talep edilen ibarelere sözleşmede yer verilmesi gerekmektedir. Yine kuruluşta örneğin toptan ticaret yapacak bir şirkete perakende ibarelerin konması yazarkasa sorumluluğu getirebilmektedir. Yine tapuda yapılacak bir işleminiz olması durumunda gerekli ibarelerin şirket ana sözleşmesinde yer alıp almadığına bakılabilir. Dolayısı ile şirket ana sözleşmesinin kurulacak şirketin ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi gerekmektedir.

  • Yetkilendirme ve Ortaklık yapısında yapılan hatalar;

Şirketin kuruluşunda yetkilendirmelerin tüm ortakların onayı ile tam ve kesin olarak yapılması gerekmektedir. Bu yetkilendirmeyi yaparken varsa ortakların bu yetkilendirme üzerinde talep ettikleri kısıtlamalar veya yetkilendirme şartları dikkate alınmalıdır. Ayrıca ortaklık yapısının tam ve kesin olarak oluşturulması ve tüm kurucu ortakların onayından geçmelidir. Bunlar yapılmadan yapılan ortaklık yapısı ve yetkilendirmeler sonrası kurulan şirketlerde zaman zaman sıkıntılar yaşanabilmektedir.

  • Şirket merkez adres seçiminde yapılan hatalar;

Şirket adresinin tam ve kesin olarak doğrulanması bu doğrulamayı yaparken belediye, tapu varsa şirket kurulacak yerin kira kontratlarının ve hatta elektrik su vb aboneliklerinde yer alan adreslerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontroller tam, kesin ve sağlıklı yapılmaz ise şirket mevcut adresinin dışında başka bir adreste kurulabilir ve düzeltmekte zaman alabilir.

  • Faaliyet konusu seçimde yapılan hatalar;

Şirket faaliyet alanları belirlenmeli ve şirket sözleşmesi bu kapsamda oluşturulmalıdır, Online ve elektronik ticaret yapılması, bakanlık iznine tabi faaliyette bulunmak, bağlı meslek odalarınca talep edilen faaliyet konusuna ilave edilmesi gerekli ibareler veya yine kullanılması gereken ibareler göz önüne alınarak faaliyet konularının sözleşmeye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin şirket kuruluşuna ait faaliyet konusunun belirlenmesinde çok büyük önemi bulunmaktadır.

  • Şirket unvanı belirlenir iken yapılan hatalar;

Şirket unvanı belirlenirken daha önce kurulmuş şirketlerin unvanları ile benzerliği olup olmadığı, tescil, lisans, patent gibi durumlarda sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı kontrol edilmelidir. Zaman zaman unvan benzerliklerinin nelerle karşı karşıya kalmak durumunda kalındığını bilmekteyiz.

  • Şirket kuruluş işlemlerinin yetkin kişilerce yapılmaması;

Şirket kuruluşu için her ne kadar ayrıca bir yetki belgesi aranmamış olsa da  kuruluşun daha önce şirket kurma tecrübesi olan, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlarca yapılıyor olması yukarıda saymış olduğumuz hataların çoğunun önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır. Ticari hayatın başlangıcı olan şirket kuruluşunun doğru ve sağlıklı yapılması için şirket kuruluşunun öncesinde ve sonrasında mali müşavir ile çalışılmasını tavsiye ederiz.

 

Share this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir