Grup Şirketlerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Grup Şirketlerde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

I – Grup Şirketler ve Holdingler

a- Grup Şirket nedir?

Dolaylı veya dolaysız illiyet bağı ile yönetimsel olarak birbirine bağlı olan şirketler topluluğuna Grup Şirketler, bu grup içerisinde yer alan her bir şirkete de Grup Şirket denilmektedir. Bu bağlamda “Grup Şirket” deyimi bazen “Grup Firma” olarak ta kullanılmaktadır. Ancak bazı yerlerde Grup şirketler, Şirketler Topluluğu olarak ta adlandırılabilir.

b- Holding Nedir?

Başka teşebbüslerin hisselerine sahip olan ve bunları kontrolü  altında tutan kuruluşlara holding denilmektedir. Başlangıçta ticari olarak kurulan holdingler Yeni TTK ile faaliyet amaçlarında değişikliklere gitmişler ve daha çok finansal organizasyon ve grup yönetim tarafında kalmışlardır.

II- Grup Şirket veya Holding Oluşumları

Bilindiği üzere artık tek bir firma üzerinden ticaret yapmak gittikçe zorlaşmaktadır. Bunun en başlıca sebeplerinden biriside ticaretin artık sadece al-sat işleminden ibaret olmamasıdır. Üstelik artık ticaret normları çok büyük değişikliklere uğramıştır.

Grup firmaların oluşum sebeplerini maddeler halinde saymak gerekirse 15 başlık altında toplayabiliriz. Bunları iki başlık altında toplayacak olursak;

 • Piyasa talepleri doğrultusunda meydana gelen oluşumlar;

 1. Gelişen piyasalarda rekabet şansını arttırmak,
 2. Kredi, teşvik ve destek gibi finansal ihtiyaçlara ulaşım,
 3. Muhasebe altyapısının sağlıklı işletilememesi,
 4. Franchise sistemleri,
 5. Bölgesel İşlemlere konu yapılar,
 6. Aile şirketlerinden kaynaklanan oluşumlar,
 7. Farklı ticari faaliyet alanlarındaki faaliyetler,
 8. Bayilik alımından kaynaklanan oluşumlar,
 9. Ani gelişen olaylar karşısında yedek firma ihtiyacı,
 10. orumluluk dağıtımı açısından oluşan ortaklık yapılar,
 • Kamusal İşlemler açısından meydana gelen oluşumlar;
 1. Bağımsız Denetim, SGK ve Vergi gibi denetim riskleri,
 2. İhaleye katılım gerekçeleri,
 3. KDV iade alım süreçleri,
 4. SGK zorunlulukları,
 5. Şirket vergi riskini azaltmak gibi durumları sıralayabiliriz.

Holding ise tüm bu saydığımız bu oluşumları piramitsel tek bir çatı altında toplanmış halidir.

III- Grup Şirket Avantaj ve Dezavantajları

a- Grup Şirketleri ile Holding Avantajları

Aslında Grup şirketleri ile Holdinglerde bir nevi yukarıda saymış olduğum oluşum amaçları ile şirket veya şirketlere kısa veya uzun vadede kar elde ederek fayda sağlayabilmek amaçlı kurulmuş şirketlerdir. Lakin bu durumun sürdürülebilir olmasının yanında bir biri ile olumlu bir etkileşim içinde olması gerekmektedir.

– Örneğin ;

Bir otomotiv acentesi aynı şirkete birden fazla acentelik alınamadığı durumlar oluştuğunda yeni bir acentelik alabilmek adına yeni bir şirket kurmak zorunda kalabilir. Yine bir franchise firması açmış olduğu şubesel oluşumları 3. Şahıslara kısa zamanda devredebilmek için her bir farnchise şubesi için yeni şirket kurabilir.

Bunun yanı sıra bir sanayi işletmesi imalat, pazarlama ve ihracat için farklı şirketler kurabilmektedir. Liste bu şekilde uzayıp gidebilmektedir.

Dolayısı ile grup şirketler ilk kuruluş aşamasında aynı sermaye yönetimi altında farklı ve yeni şirket oluşumları ticari avantajlar elde edebilmek için kurulurlar.

Bu durum farklı faaliyet alanlarında istifade edilebilecek imtiyazlar ile finansal araçlara ortak sermaye girişimi ile sahip olarak karlılığı artışı sağlanabilir. Bu durum hem yeni kurulan şirketin Pazar payının mevcut şirketler ile destekler iken, hem de öncesinde kurulu şirketlerin faaliyet alanını da genişletip geliştirebilir.

– Başka bir Örnekte ise;

Sadece bilgi işlem desteği veren bir firma, bulut hizmeti verecek yeni bir firma kurmak sureti ile hem potansiyel müşterilere hitap ettiği gibi, hem de daha önce grupta hizmet verilerek bilgi işlem hizmeti alan firmalara da doğal olarak potansiyel hizmet verme kabiliyetine sahip olacaktır.

Aynı şekilde gruba dahil diğer firmalarda verdikleri hizmetleri çok fazla bir pazarlama hizmeti sunmadan yeni bulut hizmeti alan firmalara sunabilecekleri için şirketin ciddi kazancı artabilir ve ortak bir yönetim tarafından yönetildikleri için de genel yönetim giderlerindeki maliyet asgari düzeyde tutulabilecektir.

Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bu kapsamda, tüm bu faaliyetleri holding çatısı altında çok daha sağlıklı yürütülebildiğini belirtmek gerekir.

b- Grup Şirketleri ile Holding Dezavantajları

Başlangıçta kar amaçlı kurulan grup şirketleri orta ve uzun vadede atıl kalabilmektedirler. Bunun yanı sıra ortak yönetim gereği finansla araçların likit sorunu ile karşılaşılabilmekte olup, bu durum şirketler arasında ticari olmayan finansal işlemlere sebep olabilmektedirler.

Ayrıca şirketlerin vergi avantajları ile teşvikler sağlıklı olarak takip edilemediği durumlarda mevcut avantajlar yitirilebilmekte.

Grup şirketleri içerisinde çok fazla finansal hareket olması durumunda grup içi mutabakatların yapılmasında bile zorlanmalar olabilmekte.

Bu durum likitide formasyanları ile nakit akış tablolarının uyumunu yitirmesinin yanında finansal tabloların bozulmasına sebebiyet verebildiği gibi, konsolide tablolarda işlevselliğini yitirebilmektedir.

Holdingler ise kuruluş amacının dışına çıkabilmekte, holdingin adının zedelenmesi durumunda diğer grup şirketleri de holding çatısı altında etkilenebilmektedir.

IV- Grup Şirket ile Holding Muhasebe Hizmetleri

Günümüzde Holdinglere nazaran her ne kadar grup şirketler çoğunlukta olmuş olsa da avantajları zamanla dezavantaja dönebilmektedir. Bu gibi durumlarda Denetim, içdenetim  gibi yordamları sağlıklı ve hızlı bir şekilde harekete geçirmek gerekmektedir.

Ayrıca grup şirket yönetimi hakkında tecrübeli olan muhasebe hizmet sağlayıcılarından destek alınmalıdır. Hatta ilk etap genel bir denetim sağlanarak hizmetin devamlılığı temin edilmelidir. Yapılan Check-Up sonrasında ise grup şirketlerinde muhasebe hizmet sağlayıcısı dahil uygulama önerileri kapsamında hareket edilmelidir.

Böylelikle mevcutta olan dezavantajlar giderilerek tekrar grubun ve firmaların avantajlı hale gelmesi temin edilip, Holdingin ise gerçek amacına tevdi edilmesi sağlanmalıdır.

V- Çözüm Yolu Olarak ise;

Bu kapsamda çözüm yolu olarak ise profesyonelce yapılan analizler sonucunda devir, birleşme, bölünme, tasfiye, gibi şirket işlemlerinin yanında, gruba uygun bilişim ve denetim altyapısının oluşturularak gerekiyorsa, hukuksal desteklerin alınması gerekmektedir.

Bunun için gerekli bilişim altyapısı ile insan kaynakları düzenlemelerinin muhasebe hizmeti alınan firma gözetim ve desteğinde yürütülmesinde büyük faydalar vardır. Zamanla bu durum bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Ancak burada kilit nokta firma sahiplerinin ve yöneticilerin tespit ve önerilerde istekli hareket ederek zaman geçirmeden sağlıklı kararlar alabilmelidirler. Zira alınan kararlar çoğu zaman grup içi dirençlere mağruz kalabilmekte ve kalıtsal bir hal alabilmektedir.

VI- Sonuç olarak;

Tüm bunlar göz önüne alınarak Grup Şirketlerinin ve Holdinglerin yönetimi ele alınarak muhasebe ve mali hizmetlerin hizmet verme kabiliyetine sahip bir kaynaktan tedarik edilmesinde fayda vardır.

Optimal Denetim olarak vermiş olduğumuz hizmetleri inceleyebilir ve tarafımızdan teklif talebinde bulunabilirsiniz.


Aşağıdaki Makalelerimize göz atabilirsiniz.

https://www.optimaldenetim.com/kurumsal-yonetim-hizmetleri/yonetim-danismanligi/

https://www.optimaldenetim.com/kurumsal-yonetim-hizmetleri/

https://www.optimaldenetim.com/muhasebe-ve-raporlama-hizmetleri/

http://www.iktesvik.com/

Holding Nedir, Nasıl Kurulur?

 

 

Share this post

Comments (3)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir