Limited Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Şirket Kurmak | Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Bilindiği üzere Yeni TTK kapsamında Limited Şirketler ülkemizde en temel manada ticarete imkân tanıyan bir şirket türüdür. Altta devam yazımızda Limited Şirket Kuruluşu , maliyeti , ve şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız.

Ortaklık sayısı ve yatırım imkanları daha kısıtlı olan şirketler için tercih edilen bir şirket türüdür. Buna karşılık şirketler için kısa ve orta vadede çok fazla yatırım ve ortaklık değişiklikleri olmayacak teşebbüs sahipleri için tavsiye edilen bir şirket türüdür.

Aynı zamanda ilk kuruluş maliyetleri açısından da avantajlı bir şirket türüdür. Yapılan yeni düzenlemeler ile şirket kurmak o kadar da sanıldığı kadar maliyetli olmaktan çıkmıştır.

Diğer bir husus ise; her ne kadar Anonim şirketler kadar olmasa da, şahıs işletmelerine nazaran şirketin Borçlar Kanunu ve Yeni TTK ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanun kapsamında şirket içi yönergeler, yönetim kurulu ve yetkilendirme gibi farklı uygulamalar ile ticari hayat içerisinde yer alan riskler kapsamında daha etkin hareket edebilme şansıda verebilmektedir.

Şirket kuruluşunda nelere dikkat edilmesi ve hangi şirketin kuruluş tercihi olarak dikkate alınması gerektiği konularının sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusunda-dikkat-edilecek-hususlar/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirketin ilerleyen zamanlarda devir ve birleşme, hisselerinin satışı, halka arzı vb. gibi birçok konuyu Limited Şirket ortak ve sahipleri de gerçekleştirebilmektedir.

Anonim Şirket ile Limited Şirket arasındaki farklar ve avantajları için sitemizde bulunan https://www.optimaldenetim.com/limited-sirket-ve-anonim-sirket-karsilastirmasi/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşunda tescil ve kayda tabi olacak şirket ana sözleşmesi oluşturulur iken ortaklar tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulmaması gerekmektedir. Yeni TTK aynı zamanda kuruluş işlemleri de olsa bazı idari para cezalarını da beraberinde getirmiştir. Dolayısı ile kuruluş işlemini gerçekleştirecek kişi ve kurumlarda burada çok fazla önem arz etmektedir.

Limited Şirket kuruluşu ticaret unvanı belirlendikten sonra ortakların, sermayenin, ortaklar ve müdürler kurulunun oluşturulması ile verilecek yetkilerin belirlenmesiyle şirket ana sözleşmesi oluşturulması sonrası, sermaye blokajı ve rekabet kurum payının ödenmesi ile ticaret sicilde tescile tabi tutularak kuruluş işlemi gerçekleşmiş olur.

Anonim Şirket kuruluşuna ait ayrıntılı ve detaylı bilgi sahibi olmak için internet sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/limited-sirket-kurulusu/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluş esnasında özellikli konular her bir şirketin amaç, gaye, ortaklık, sermaye gibi konular ayrı ayrı ele alınarak kuruluş öncesinde muhakkak irdelenmesi gerekmektedir.

Tescil sonrası ise vergi dairesi ve varsa Sgk işlemleri gibi işlemler şirketin imza sirkülerinin çıkartılması ve tescil ile birlikte defterlerinin tasdik edilmesi ile gerçekleştirilir.

Şirket kuruluşunda Ticaret Sicil memurluklarınca getirilen kolaylıklardan Limited Şirket sahip ve ortakları da faydalanabilmektedir. Konuya ilişkin olarak daha önce yayınlanmış olan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-artik-daha-kolay/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirkete ait ayrıntılı kuruluş süreçlerini sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulus-surecleri/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kuruluş maliyeti ise Anonim şirket kuruluş ücretinin biraz altında harç ve ücretlere haizdir. Bu tutarlar ortaklık, sermaye, yönetim kurulu kişi adedi ve tekililer ile ana sözleşmelere göre daha da farklılık gösterebilir. Bu tutarlar ticaret odaları bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarına göre de değişebilmektedir.

Şirket kuruluşunda oluşabilecek maliyet kalemlerini internet sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/2019-yili-sirket-kurulus-maliyetleri/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşu ile birlikte mükellefin hak ve ödevleri de başlamış bulunmaktadır. Dolayısı ile mükellef basiretli bir tüccar gibi ticaret edinimlerini yerine getirmek zorundadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve sağlıklı bir kuruluş maliyeti hesaplaması için makalemizin yan tarafında bulunan hesaplama formalarını doldurmak sureti ile size özel teklifimiz için müşavirliğimize başvurulmasında fayda vardır.