Etiket - limited şirket kuruluşu

Şirket Kuruluşu Artık Daha Kolay

Şirket Kuruluşu Artık Daha Kolay

Şirket Kuruluş sözleşmelerinin Ticaret Odalarınca da onaylanmasını sağlayan uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket kurmanın zahmeti ve maliyeti de azaldı.

Daha önce 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında yapılan değişiklikle şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda da imzalanabilecek.

Böylelikle daha önce sadece noter huzurunda imzalanan şirket kuruluş sözleşmeleri, artık odaların ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanabiliyor olacak. Bu uygulama sayesinde, şirket kuruluş işlemleri kolaylaşırken, maliyetler de azalacak.

SÜRESİ VE MASRAFLAR AZALACAK

Uygulama ise şu şekilde gerçekleşecektir. “Ticaret sicili müdürlüklerine verilen bu yetki ile şirket kuruluşlarında sözleşmelerin noter huzurunda imzalanması zorunluluğu kaldırıldı ve sicil müdürlüklerinde de kurucuların imza atabilmesine imkan tanınarak şirket kuruluşları daha da kolaylaştırıldı. Şirket kuruluş işlemleri için MERSİS üzerinden hazırlanan sözleşmenin sistem üzerinden onayı alındıktan sonra kurucu ortaklar sicil müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi sicil müdürlüğünde imzalama imkanına sahipler. Bu sayede şirket kuruluşlarının süresi ve masrafları da azalmış oluyor. Uygulama 01 Ocak 2017’den itibaren bu uygulanmaya başladı. 

Önemli bir Püf Nokta ise; Kurucu Ortakların Bizzat Bulunmaları Gerektiği

Noterler tarafından onaylanan kuruluş sözleşmelerinin tesciline odalarca yine devam edilecek. Bunun yanı sıra Ticaret sicili müdürlüklerine verilen yetkinin şirketlerin yalnızca kuruluş aşamasında sözleşmenin sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması ve şirket yetkilisine ait imza beyannamesinin düzenlenmesinin olduğu anlaşılmaktadır.

Bunun dışındaki işlemler eski haliyle devam edecektir. (Hisse devri, tasfiye, atama vs.)

Ayrıca kurucu ortaklar şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğünde bizzat bulunmaları halinde imza atabilecek olup; vekaletname ile yapılacak işlemlerin noterlerde yapılması gerekmektedir.

Burada ki amaç ise şirket kuruluşunun kolaylaştırılarak, prosedürlerin azaltılmasını sağlamaktır.

Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız

 

 

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

Şirket Kuruluşu Maliyeti 2017

2017 Cost of Establishing Limited, Anonim Company in Turkey

2017 Расходы на открытие бизнеса в Турции / 2017 تكلفة أنشاء اعمال في تركيا

 

Şirket Kuruluşu Maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Maliyetler şirketin Limited veya Anonim Şirket olmasının yanında ortak, yetkili, iştirak, yerli ve yabancı sermayeder ve sermaye tutarları gibi faktörlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Tescil Öncesi İşlem ve Masraflar

Ticaret Odası Masrafları, Noter Masrafları, Rekabet Kurumu Masrafı, Sermaye Blokajı, Vekalet Giderleri, kuruluş ücreti ve diğer masraflar

Tescil Sonrası İşlem ve Masraflar

Ticari Defterlerin Onayı, Kırtasiye Giderleri, Damga Vergisi, Faaliyet Belgesi, Müşavirlik Ücreti, İnternet Sitesi (İsteğe Bağlı), Tescil patent masrafı (İsteğe Bağlı), Kira Gideri ve diğer masraflar

2017 yılında yapılan düzenlemeler ile şirket kuruluş masrafları asgari tutarlara indirgenerek, kuruluş maliyetlerinin azaltılmasına çalışılmış ve bu yönde Ticaret Odaları ve Noterler de sisteme entegrasyon içine girmişlerdir.

Burada ki amaç ise şirket kuruluşunun kolaylaştırılarak, prosedürlerin azaltılmasını sağlamaktır.

Örnek bir çalışma yapmak gerekir ise;

Aşağıda 10.000 TL sermayeli, tek ortak ve tek müdürlü LİMİTED Şirket Kuruluşu’na ait ortalama maliyetler çıkartılarak bilginize sunulmuştur. (Tek ortak, tek müdür ve 50.000,00 TL sermayeli bir ANONİM şirket için ise aşağıdaki kuruluş ömaliyetlere yaklaşık 500,  TL bir ilave masraf oluşabilmektedir.)

2017 yılı Limited Şirket Kuruluş Maliyeti için kuruluş öncesi ve kuruluş sonrası olmak üzere asgari ortalama maliyet hesaplamaları liste halinde sunulmuştur.

Kuruluş Öncesi Masraflar
– Tescil Talepnamesi (İmza Beyanı): 75,00 TL
– Kuruluş Vekaleti: 85,00 TL

– Ana Sözleşme Onayı (4 Adet) : 350,00 TL
– Ticaret Odası: Kuruluş: 850,00 TL

– Rekabet Kurum Payı: 4,00 TL
– Ticari Defterler Onay Ücreti: 300,00 TL

– Mali Müşavirlik Kuruluş Ücreti: 750,00 TL (Yabancı şirket olması durumunda 3.500,00 TL olarak hesaplanacaktır.)

Ortalama 2.500,00 TL civarında kuruluş maliyeti oluşmaktadır.

Kuruluş Sonrası Masrafları
– İmza Sirküleri (2 adet) : 150,00 TL
– Firma Kaşe (2 Adet) : 30,00 TL
– Standart 1 Cilt Fatura İrsaliye: 150,00 TL

– Kırtasiye Masrafları: 50,00 TL
– Vergi Dairesi Damga Vergisi: 50,00 TL (Sözleşme adet ve tutar ile kefalete göre değişebilir)

Yaklaşık 500,00 TL’de kuruluş sonrası masraflar oluşmaktadır.

Unutulmamalıdır ki şirketin merkezi, ortak sayısı, yetkili adedi, sermaye tutarı veya sözleşmesinde özellik, farklılık veya çokluk arz eden durumlarda maliyet bedellerinin artış göstereceği tabiidir.

Yukarıdaki masrafların dışında 10.000 TL sermaye tutarının en az 1/4’ü olan 2.500 TL tescil esnasında kuruluşa kadar bankaya sermaye blokajı yapılacak olup kuruluş sonrası blokaj çözülerek işletme sermayesi olarak kullanılabilecektir.

Ayrıca faaliyet ile ilgili web sitesi, yazar kasa, kira, personel vb. işletme giderlerinin ayrıca hesap edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı Kuruluş hesaplamaları ile ilgili olarak Maliyet Hesaplama Formunu doldurarak Limited veya Anonim Şirket Kuruluşu için iletişime geçmek veya teklif almak için linke tıklayınız: https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-maliyet-hesaplama/

Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama

Benzer Etiketler:
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1820 6xNKUDHS8QfUr6FL54Tauks8ovO8iObqgzG_uzRzjs0i7Y8a96_eM4JydlOf2GlU cc43837db4388983bc7a1e79aea06783568e728e&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme