E-Defter ve E-Fatura Uygulama Hizmetleri

E-Defter ve E-Fatura Uygulama Hizmetleri

E-Fatura ve E-Defter Uygulama ve Geçişleri ile ilgili Hatırlatmalar

e-defter ve e-fatura uygulamasına dahil olmaya ilişkin koşullar, 454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile güncellenmiş ve 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükelleflere e-defter ve e-fatura kullanma mecburiyeti getirilmişti. 2014 hesap dönemi sonu itibarıyla bu koşulları sağlayan mükellefler, 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulamaya dahil oldular. 2015 hesap dönemi itibarıyla 10 milyon TL sınırını aşan mükellefler ise 01/01/2017 tarihinden itibaren e-defter ve e-fatura kullanmaya başlamak zorundalar.

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var; bu kapsamdaki mükelleflerin e-fatura ve e-defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvuruları yapmaları için son tarih 31/12/2016. Bu vesileyle, e-fatura ve e-defter hususuyla ilgili olarak hem başvuru hem de uygulama sürecine ilişkin bazı hatırlatmalar yapmak istedik.

Özel Hesap Dönemine Tabii Mükellefler İçin e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçiş Zamanı Hakkında

Şirketlerin, Maliye Bakanlığı’ndan izin alarak özel hesap dönemine geçmeleri durumunda, başvurunun hangi dönem dikkate alınarak yapılması gerektiğini iki örnekle açıklamaya çalışalım. Hesap dönemi Nisan 2015-Mart 2016 olan bir şirket, uygulamaya 1 Nisan 2017 itibarıyla; hesap dönemi Temmuz 2015-Haziran 2016 olan bir şirket ise uygulamaya 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçmek zorunda. Ayrıca şirketlerin cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalmamak için, başvurularını da bu süreleri dikkate alarak öncesinde tamamlamaları gerekiyor.

 

e-Fatura ve e-Defter Başvurusunda T.C. Vatandaşı Belirleme Zorunluluğu

Uygulamaya başvurmadan önce, Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurularak Mali Mühür alınmalıdır. Normal şartlarda bu başvuru dahil tüm başvurular elektronik ortamda yapılırken, başvuran şirketin T.C. vatandaşı herhangi bir yetkilisinin bulunmaması başvuru şeklini değiştiriyor.

Şirketlerin mutlaka bu süreçle ilgili başvuru için T.C. vatandaşı bir kişi belirlemesi, ve bu kişiye mali mühür, e-fatura ve e-defter başvurularını yapabilecek yetkileri içeren bir vekaletname vermeleri gerekiyor.

Yetkililer, yurtdışında olduğu için bu vekaletnamenin apostilli olarak Türkiye’ye gönderilmesi, ve Türkiye’de noterde tercüme tasdik yapılması gerekiyor. Başvuru için gerekli matbu formların da şirket yetkilileri tarafından imzalanarak Gelir İdaresi’nin Ankara adresine posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Daha sonra Kamu Sertifikasyon Merkez tarafından yetki verilen T.C. vatandaşının kullanıcıya gönderilecek e postadaki aşamaları takip ederek, elektronik ortamda başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.

e-Fatura ve e-Defter Uygulamasından Yararlanma Şekli

Mükellefler isterler ise e-fatura uygulamasından, Gelir İdaresi’nin e-fatura portalını kullanarak ücretsiz olarak e-fatura düzenleme, gönderme ve alma süreçlerini yürütebilirler. Ancak işlem hacmi yoğun olan mükellefler, bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi yoluyla da e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olabilirler. Bu seçimin e-fatura ve e-defter kullanılmasına geçilmeden önce yapılması ve başvuru esnasında belirtilmesi gerekiyor. Söz konusu sistemler ya Gelir İdaresi tarafından uyumluluk onayı verilmiş paket programlar olmalı; ya da mükellefin kendi bilgi işlem sistemini kullanılması durumunda Gelir İdaresi’ne başvurarak söz konusu sistemin kullanımı hususunda da onay alması gerekiyor.

 

e-Fatura ve e-Defter İşlemleri Yurt Dışından Gerçekleştirilebilir mi?

Mükelleflerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de e-fatura ve e-defter süreçlerini yurtdışından yürütmelerinin mümkün olup olmadığı hususudur. Özellikle defter tutma işlemlerini yurtdışındaki ortak hizmet merkezlerinden yürüten şirketleri tereddütte bırakan husus bu. 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Tebliği , “Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması” zorunluluğunu belirtiyor. Dolayısıyla bu konudaki uygulama, son derece net olarak İdare tarafından açıklanmıştır.

 

Defterlerin Tasdiki

Aralık ayı içerisinde 2017 hesap döneminde kullanılacak yevmiye, defteri kebir ve envanter defterlerinin açılış tasdiklerinin noterden yapılması gerekiyor. Ancak 01/01/2017 itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olacak mükelleflerin yevmiye ve defteri kebir için defter tasdiki yaptırması gerekmiyor.

Ocak 2017 dönemine ait defterlerinin beratlarının alınması, bu defterlerin açılış tasdiki yerine geçecektir. e-defter kapsamında olmayan envanter defterinin ise açılış tasdikinin Aralık ayı içerisinde yapılması gerekiyor.

 

Konuyla ilgili sorularınız  olması durumunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 


Yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız