Şirket Kurma ve Şirket Kurmak İçin Neler Gerekli?

Şirket Kurmak

Şirket Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Ticari hayatın başlangıcı şirket kuruluşu ile başlamaktadır. Şirket kuruluş işlemleri ülkemizde Limited ve Anonim Şirket başlıkları altında genel olarak yer almaktadır. Biz ise burada hem şirket kuruluşunda önemli ayrıntıların yanı sıra hem de üstlendiğimiz önemli misyonu ve bunun yanı sıra şirket kuruluş avantajları ile şirket kuruluş süreçlerinden bahsedeceğiz.

Mali Müşavir ve Şirket Tipi Seçmek

Şirket kuruluş işlemleri için öncelikle Mali Müşavir seçilmesi gerekmektedir. Müşavirliğimize başvurulması halinde öncelikle kurulacak şirket tipi belirlenmektedir. Çoklu ortaklıklar, yetkililer ve sermaye gibi referans aralıklarına göre şirketin limited şirket veya anonim şirket seçenekleri belirlenmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesinin Belirlenmesi

Mali Müşavir ve şirket tipinin belirlenmesinden sonra şirketin faaliyet konusuna göre şirket ana sözleşme metni oluşturulmaktadır. Bu esnada şirketin sonradan ihtiyaç duyabileceği metinlerde sözleşmeye ilave edilmeye çalışarak şirketin daha sonra tadil metinlerine ihtiyaç duyması ve ekstra masraflara katlanması gibi hususlar asgari indirilmeye çalışılmaktadır.

2019 yılında şirket kuruluşu

2019 yılında şirket kuruluşu ve güncel mevzuat ve şirket kuruluş maliyetlerini değerlendirmek ile avantaj ve dezavantajları ile birlikte ele almak gerekmektedir.

Bütün bu işlemlerden sonra ise yetkilendirmeler tasnif edilmektedir. Burada ise şirketi ticari risklerden korumaya yönelik veya ticari riskleri asgariye indirmeye yönelik yetkilendirmeler yapılmaktadır. Güncel maliyet hesabı için 2019 yılı şirket kuruluş maliyetleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Vergi Dairesi , Sgk ve Ticaret Odası İşlemleri

Sözleşme oluşturulduktan sonra yetkili ve/veya ortaklardan Vekaletname, İmza beyanı ve anasözleşme imzaları noter veya ticaret sicil huzurunda yapılacak işlemler gerçekleştirilerek, şirket kuruluş işlemleri için gerekli ticaret odası evrakları ile birlikte rekabet kurum payı ve ticaret sicil harçları yatırılarak Ticaret Sicile tescile verilmektedir.

Ticaret Sicilde ise Gerekli tescil işlemleri gerçekleştikten sonra ise şirketin yetkilendirmeleri yapılarak, defter ve faturalar gibi matbu işlemler işlem sırasına konularak yapılırken vergi dairesi, sgk gibi resmi kurumlara gerekli bilgilendirme ve mükellefiyet kayıtları yapılmaktadır.

Burada şirketin en düşük maliyetle kurulması için gerekli avantajlardan da şirket faydalandırılmaya çalışılmaktadır.

Şirket Kuruluş Maliyetleri

Şirket kuruluş maliyeti ise Şirketin A.Ş. veya Limited olması, ortaklık ve yetkili sayısı, varsa iştirakçiler ile sermaye ve iştigal konularına göre kuruluş maliyetleri değişmektedir. Hatta bazen illere göre dahi işlemlere göre ticaret sicil harçlarında değişiklikler olabilmektedir.

Baştan doğru olarak kurgulanmış şirket kuruluşları ve kuruluş sonrası yapılacak işlemlerin yerine getiriliyor olması şirketi hem ticari hayatta hem de resmi kurumlardan bildirime bağlı gelebilecek cezai işlemlerden korunmasına yardımcı olmaktadır.

Şirket Kuruluşunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şirket kuruluşu için aşağıdaki evrakların temin edilerek tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  1. Ortakların her biri için nüfus cüzdan örneği
  2. Ortakların İkametlerini gösterir belge
  3. Sermaye tutarı ve ortakların hisselerine ait bilgi
  4. Kısaca Kurulmak istenen şirketin faaliyet alanına ait ön bilgi
  5. İşyerine ait varsa Kira Konratı veya Tapu fotokopisi
  6. Yetkili kişilere ait Noter Onaylı Tescil Talepnamesi (Şirket unvan ve yetkilileri belirlenmiş ise)
  7. Ortaklara ait resim
  8. Diğer Belgeler kuruluş sürecinde ayrıca talep edilecektir.

 


 

Yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız