Adım Adım Şirket Nasıl Kurulur 2022

Şirket Kurma, şirket kurmak, şirket kuruluşu

Adım Adım Şirket Nasıl Kurulur 2022

Şirket Nasıl Kurulur

Bu yazımızda bir makale tadında şirket kurmak ve şirket kurma süreçleri ile şirket kuma aşamaları yönünden sizleri bir şirket kurma danışmanı gibi yönlendirerek adım adım şirket kurmak ne kadara mal olur, şirket kurmak için neler gereklidir, şirket kurmak için gerekli evraklar nelerdir, şirket nasıl kurulur, şirket sorgulaması yapılarak unvan nasıl belirlenir, Anonim şirket kurmak ile Limited şirket kurmak arasındaki farklar nelerdir, yoksa şahıs şirketi kurmak daha mı avantajlı, hangi şirketi hangi şartlarda kurmak daha avantajlıdır gibi konularda adeta şirket kurma rehberi gibi bilgilendirerek, hepsinden daha önemlisi şirket kurmak için ne kadar para gerekli, hazır ticaret siteleri ile sanal ofisler hakkında gerekli birçok bilgiyi bu yazımızın içeriğinde bulabileceksiniz.

Bu kısa girizgahtan sonra hızlı bir şirket kuruluş sürecini ele alarak sonrasında detaylandıralım,

3 Adımda Şirket Nasıl Kurulur

1-      Fikrini bul, geliştir ve finansal analizlerini yaparak, ticaret hayatına atılmak için vakit geçirmeden hareket geç.

Günümüzün en değerli ürünü öncelikli olarak fikirlerimizdir. Bu gün bir evin odasından başlayarak fikirlerinin peşinden koşan ve bu fikirlerini geliştiren ve bir dünya markası haline getiren birçok firma vardır. Burada önemli olan bir iş fikrinin yanında bu fikri geliştirmek, arkasında durmak ve bu fikri üretken hale getirirken finansal analizlerini yaparak, ticari hayata uygun hale getirerek, bir an önce harekete geçmek gerekmektedir. Daha sonra fikirleriniz bir başkası tarafından karşınıza geldiğinde ben bunu düşünmüştüm dememek için.

2-      Şirket kurmak için bir müşavir ile anlaş ve ön maliyet hesaplamalarını yaparak şirket sözleşmesini oluştur.

İlk aşamayı geçen kişiler ticari hayata iyi bir başlangıç yaparak şirket kuruluşu yapmak için muhakkak mali ve finansal danışmanlar ile bir mali müşavir veya muhasebe ofisi ile anlaşmak durumundadır. Şirketin kuruluşunda baştan kurgulanan ve şirket anasözleşmesine aktarılan bilgilerin daha sonra bir çok faydalarını görecekleri tabiidir. Şirket kurulur iken Limited şirket kuruluşu mu, Anonim şirket kuruluşu mu yapılacağına bu aşamada karar verilir. Zira sonrasında muhasebe sistemlerinin kuruluşu ve resmi idareye karşı sorumlulukların yerine getirilmesinde bu aşamalar büyük önem arz etmektedir.

3-      Ticaret Sicilde sözleşmeni tasdik ettirerek yayınla. Sonrasında Vergi Dairesi ve SGK başvurularını tamamlayarak şirket faaliyetine başlayarak ticaretini geliştir.

Oluşturulan sözleşme Ticaret Sicil Memurluğunca tasdik ettirilerek, ticaret sicil gazetesinde yayınlanır ve ilgili makamlara müracaat edilerek, vergi levhası çıkartılan şirket ticari hayata merhaba demiş olur.

Bu kısa sunumdan sonra aşağıda aşama aşama şirket kuruluşuna ait bilgilere bakalım,

Şirket Kurmak Artık Daha Kolay

Şirket Kuruluş sözleşmelerinin Ticaret Odalarınca da onaylanmasını sağlayan uygulamanın 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte şirket kurmanın zahmeti ve maliyeti de azaldı.

Daha önce 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ‘Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında yapılan değişiklikle şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda da imzalanabilecek.

Böylelikle daha önce sadece noter huzurunda imzalanan şirket kuruluş sözleşmeleri, artık odaların ticaret sicili müdürlüklerinde de imzalanabiliyor. Bu uygulama sayesinde, şirket kuruluş işlemleri kolaylaşırken, maliyetler de azaldı.

Ancak burada önemli bir püf nokta var. Daha önce noterler tarafından onaylanan kuruluş sözleşmelerinin tesciline odalar tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Ticaret sicili müdürlüklerine verilen yetkinin şirketlerin yalnızca kuruluş aşamasında sözleşmenin sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması ve şirket yetkilisine ait imza beyannamesinin düzenlenmesini kapsamaktadır.

Ayrıca kurucu ortaklar şirketin kurulacağı yer sicil müdürlüğünde bizzat bulunmaları halinde imza atabilecek olup; vekaletname ile yapılacak işlemlerin noterlerde yapılması gerekmektedir. Bu durum şu anda diğer ticaret sicil memurlukları huzuranda da yapılailir hale gelmiştir.

Burada ki amaç ise şirket kuruluşunun kolaylaştırılarak, prosedürlerin azaltılmasını sağlamaktır.

Şirket Kurmak ve Şirket Kuruluş Süreçleri

1. Şirket türü seçimi ve kuruluş planlaması :

Öncelikle yapacağımız ticaretin alanlarını çok iyi tespit ederek, sınırlarımızı belirlememiz gerekmektedir. Bunlar ise basiretli bir tüccar olma yolunda ilk safha gelişimi doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. Limited şirket kurmak veya Anonim şirket kurmak noktasında seçimimizi netleştirmemiz gerekmektedir. Fayda ve maliyet açısından Limited şirket ve Anonim şirket karşılaştırılması yapılması karar vermek açısında faydalı olacaktır.

2. Şirket isim ve unvan kontrolünün yapılması :

Şirketin faaliyet alanı, konumu, ortakları vb. niteliklere göre şirket unvanı belirlenerek gerekli kontrolleri edilmesi gerekmektedir. Burada en belirleyici ve unutulmaması gereken bir faktör ise Ticaret Sicil Unvan tescili ile Türkiye Patent Enstitüsü tarafından yapılan tescil ve unvan kontrolünün birlikte yapılmasında büyük fayda vardır.

3. Noter işlemleri :

Türkiye’de şirketlerin kuruluş işlemleri Yeni TTK doğrultusunda oluşturulan şirket ana sözleşmelerinin Noterce tasdik edilmesi ile resmi makamlarca ilk işlem yapılmış olur. Yeni süreçte şirket kuruluşu artık daha kolay olup; Noter işlemlerinin bir kısmı kuruluş esnasında Ticaret Sicil Memurluklarınca da gerçekleştirilmektedir. (Artık bu işlemler Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilmektedir.)

4. Ticaret Odası kayıt işlemleri :

Daha önce noterlerce ve/veya ticaret sicil müdürlüğünce tasdik edilen şirket ana sözleşmesi gerekli diğer evrakların da hazırlanması ile Ticaret Odası’na tescil edilmek üzere kayıt işlemi yapılır. Ticaret odasında kaydı yapılan şirket Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak ilan edilmesi ile birlikte resmi makamlar nezdinde şirket kuruluşu gerçekleşmiş olur.

5. Vergi Dairesi kayıt işlemleri :

Ticaret Odası tarafından kaydı yapılan şirket Vergi Dairesi tarafından istenilen diğer evraklar ile birlikte Vergi Dairesi kayıt işlemi gerçekleştirilir. Gerekli işlem ve yoklamaların yapılması ile şirket Vergi Levhası almak sureti ile Ticari Hüviyetine kavuşmuş olur. Sonrasında ise şirketin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.

6. SGK ve Bağ-Kur kayıt işlemleri:

Kurulan şirketin ortaklarının mevcut Sosyal Güvenlik durumları göz önüne alınarak her bir ortak için ayrı ayrı değerlendirmek üzere varsa şirket kuruluşundan doğan Bağkur kayıtlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca şirket işçi çalıştırmaya başlamak istiyor ise en geç işçi çalıştırmaya başladığı gün SGK İşyeri dosyasının açılması gerekmektedir.

7.Üretim İşletmeleri İçin Sanayi Sicil belgesi ve Kapasite Raporlarının Alınması:

Şirket imalat vb. alanlarda faaliyet gösterecek ise ve belirli bir kapasitede işlem görmek üzere kurulmuş ise bir an önce Sanayi Sicil ve Kapasite raporları yönünden gerekli başvuruları yapması gerekmektedir.

8.Dış Ticaret Firmaları için Gerekli Odalara kayıt ve Gümrük Müşaviri Temini :

Belirli şartların sağlanması doğrultusunda Dış Ticaret Firması olarak işlem görecek firmaların gerekli odalara kayıt olması ve bir Gümrük Müşaviri ile anlaşması gerekmektedir.

9.Yabancı İşci çalıştıracak firmalara Çalışma İzini ve İkamet Tezkeresi alınması:

Yabancı İşçi çalıştıracak firmaların ba çalışmaya temin edebilmek için gerekli çalışma izinleri için başvuruda bulunması gerekmektedir.

10.Şirket Kuruluş Maliyeti :

Yeni bir şirket kuruluşu düşünüyor iseniz sayfanın yan tarafında bulunan Hesaplama Formları başlığı altında yer alan Şirket Kuruluş Maliyet Hesaplama tablosunu doldurarak güncel teklif alabilirsiniz. Genel olarak şirket kuruluş maliyeti asgari 2.500 TL ile 5.000 TL arasında değişmektedir. Ancak şirketinizin durumu, ortaklık yapısı, yetkilendirmesi, sermaye yapısı gibi durumlara göre bu rakamlar değişiklik gösterebilir.

Limited Şirket Kuruluşu ile Anonim Şirket Kuruluşunda Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Bilindiği üzere Yeni TTK kapsamında Limited Şirketler ülkemizde en temel manada ticarete imkân tanıyan bir şirket türüdür. Anonim şirketler ise daha genel manada yer almaktadır.Altta devam yazımızda Limited Şirket Kuruluşu , maliyeti , ve şirket kuruluşunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Anonim şirket kuruluşu da limited şirket kuruluşu ile benzerlikler ihtiva etmesine karşın yönetim ve ortaklık yapısı ile sermaye sınıflandırması ile yetkilendirmesinde farklılıklar arz etmektedir.

Ortaklık sayısı ve yatırım imkanları daha kısıtlı olan şirketler için tercih edilen bir şirket türüdür. Buna karşılık şirketler için kısa ve orta vadede çok fazla yatırım ve ortaklık değişiklikleri olmayacak teşebbüs sahipleri için tavsiye edilen bir şirket türüdür.

Aynı zamanda ilk kuruluş maliyetleri açısından da avantajlı bir şirket türüdür. Yapılan yeni düzenlemeler ile şirket kurmak o kadar da sanıldığı kadar maliyetli olmaktan çıkmıştır.

Diğer bir husus ise; her ne kadar Anonim şirketler kadar olmasa da, şahıs işletmelerine nazaran şirketin Borçlar Kanunu ve Yeni TTK ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanun kapsamında şirket içi yönergeler, yönetim kurulu ve yetkilendirme gibi farklı uygulamalar ile ticari hayat içerisinde yer alan riskler kapsamında daha etkin hareket edebilme şansıda verebilmektedir.

Şirket kuruluşunda nelere dikkat edilmesi ve hangi şirketin kuruluş tercihi olarak dikkate alınması gerektiği konularının sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusunda-dikkat-edilecek-hususlar/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirketin ilerleyen zamanlarda devir ve birleşme, hisselerinin satışı, halka arzı vb. gibi birçok konuyu Limited Şirket ortak ve sahipleri de gerçekleştirebilmektedir.

Anonim Şirket ile Limited Şirket arasındaki farklar ve avantajları için sitemizde bulunan https://www.optimaldenetim.com/limited-sirket-ve-anonim-sirket-karsilastirmasi/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşunda tescil ve kayda tabi olacak şirket ana sözleşmesi oluşturulur iken ortaklar tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulmaması gerekmektedir. Yeni TTK aynı zamanda kuruluş işlemleri de olsa bazı idari para cezalarını da beraberinde getirmiştir. Dolayısı ile kuruluş işlemini gerçekleştirecek kişi ve kurumlarda burada çok fazla önem arz etmektedir.

Limited Şirket kuruluşu ticaret unvanı belirlendikten sonra ortakların, sermayenin, ortaklar ve müdürler kurulunun oluşturulması ile verilecek yetkilerin belirlenmesiyle şirket ana sözleşmesi oluşturulması sonrası, sermaye blokajı ve rekabet kurum payının ödenmesi ile ticaret sicilde tescile tabi tutularak kuruluş işlemi gerçekleşmiş olur.

Anonim Şirket kuruluşuna ait ayrıntılı ve detaylı bilgi sahibi olmak için internet sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/limited-sirket-kurulusu/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluş esnasında özellikli konular her bir şirketin amaç, gaye, ortaklık, sermaye gibi konular ayrı ayrı ele alınarak kuruluş öncesinde muhakkak irdelenmesi gerekmektedir.

Tescil sonrası ise vergi dairesi ve varsa Sgk işlemleri gibi işlemler şirketin imza sirkülerinin çıkartılması ve tescil ile birlikte defterlerinin tasdik edilmesi ile gerçekleştirilir.

Şirket kuruluşunda Ticaret Sicil memurluklarınca getirilen kolaylıklardan Limited Şirket sahip ve ortakları da faydalanabilmektedir. Konuya ilişkin olarak daha önce yayınlanmış olan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-artik-daha-kolay/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirkete ait ayrıntılı kuruluş süreçlerini sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulus-surecleri/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kuruluş maliyeti ise Anonim şirket kuruluş ücretinin biraz altında harç ve ücretlere haizdir. Bu tutarlar ortaklık, sermaye, yönetim kurulu kişi adedi ve tekililer ile ana sözleşmelere göre daha da farklılık gösterebilir. Bu tutarlar ticaret odaları bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarına göre de değişebilmektedir.

Şirket kuruluşunda oluşabilecek maliyet kalemlerini internet sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/2019-yili-sirket-kurulus-maliyetleri/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşu ile birlikte mükellefin hak ve ödevleri de başlamış bulunmaktadır. Dolayısı ile mükellef basiretli bir tüccar gibi ticaret edinimlerini yerine getirmek zorundadır.

Şirket kuruluşu için aşağıdaki evrakların temin edilerek tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  1. Ortakların her biri için nüfus cüzdan örneği
  2. Ortakların İkametlerini gösterir belge
  3. Sermaye tutarı ve ortakların hisselerine ait bilgi
  4. Kısaca Kurulmak istenen şirketin faaliyet alanına ait ön bilgi
  5. İşyerine ait varsa Kira Konratı veya Tapu fotokopisi
  6. Yetkili kişilere ait Noter Onaylı Tescil Talepnamesi (Şirket unvan ve yetkilileri belirlenmiş ise)
  7. Ortaklara ait resim
  8. Diğer Belgeler kuruluş sürecinde ayrıca talep edilecektir.

Sanal Ofis

Gelişen teknoloji hız ve verimliliği beraberinde getirmiştir. Buda yer ve zaman kaygılarından kurtulmayı gerektirmektedir. Özellikle kuruluş aşamasında veya tek çalışanlı şirket kuruluşlarında sanal ofisler kiralanarak şirket kurulabilmektedir.

İlk zamanlarda Veri İdaresi tarafından çok kabul görmese de normal bir işyeri kiralamak yerine sanal ofis kiralayarak ticaret hayatını devam ettiren firmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Limited Şirket’mi, Anonim Şirket’mi Kurmalıyım?

Şirket Kuruluşunda Şirket Türü Seçimi , Avantaj ve Dezavantajları

Bilindiği üzere daha önceki yazılarımızda limited-şirket-ve-anonim-şirket-karşılaştırması yapmış idik. Şimdi ise yeni gelişmeler sonucunda şirket kuruluş aşamasında kararlarımızı tekrar gözden geçirmemizin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Buna göre şirket kuruluşunda hangi tür şirketi kurmanız gerektiği konusunda önceki yazılarımız ile aşağıdaki yazıyı okuyarak karar vermenizin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anonim Şirket Artık Daha mı Cazip?

Yeni TTK ve Danıştay kararları sonrası limited şirket ortaklarının sorumlulukları arttı. Yeni durum dikkatle incelendiğinde Anonim Şirketlerin artık daha avantajlı olduğu görülüyor…

YENİ bir şirket kurmak isteyenler genellikle, hangi şirketi kuralım veya hangi şirket daha avantajlı diye sorarlar. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 2011’de yürürlüğe girmesiyle birlikte sermaye şirketlerinin avantaj veya dezavantajları da netleşti. Türkiye’de birinci sırada tercih edilen sermaye şirketi olarak limited şirket, ikinci sırada ise anonim şirket gelir. Ancak, bu şirket türlerinin ticari, mali ve hukuki boyutuyla avantaj veya dezavantajları çok fazla bilinmeden veya danışılmadan şirketler kuruluyor. Yeni TTK’dan sonra, şirket kuruluşları daha da kolaylaştırılarak, artık tek kişilik şirket bile kurulabiliyor. Eskiden, limited şirketler fazla tercih edilirken, günümüzde anonim şirketler bazı avantajlarından dolayı daha çok tercih ediliyor.

ANONİM ŞİRKET AVANTAJLARI

Asgari 50 bin TL kuruluş sermayesi ve özel statü halinde Bakanlık izni hariç olmak üzere, limited şirkete göre aşağıdaki avantajları bulunuyor.

* Yönetim Kurulu’nca yönetildiğinden, daha kurumsal bir organizasyona sahipler.

* Yönetim kurulu dışındaki ortakların borçlara karşı sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olup, yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukları sınırsız.

* Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların 4B (Bağkur) sigorta zorunluluğu yok.

* Şirket hissedarlarının hisselerini iki yıl sonra devretmeleri durumunda doğan kazancı vergiden istisnadır. Hisse devri senedin el değiştirmesiyle kolayca yapılıyor.

* Her konuda faaliyet gösterebilir ve halka açılabilirler.

* Hissedar sayısında üst sınır bulunmuyor.

* Esas sermayenin yarısının alacağı karar ile birçok konuda karar alabilirler.

LİMİTED ŞİRKET DEZAVANTAJLARI

Asgari 10 bin TL kuruluş sermayesi dışında, anonim şirkete göre özetle aşağıdaki dezavantajları bulunuyor.

* Tüm ortaklar müdür sayıldığından, müdürler tarafından yönetildiğinden kurumsal bir organizasyona sahip değil.

* Tüm ortaklar müdür sayıldıklarından borçlara karşı sorumlulukları müştereken ve sınırsız.

* Tüm ortakların 4B (Bağkur) sigortalısı olma zorunluluğu var.

* Şirket hissedarlarının hisselerinin üzerinden iki yıl geçmiş olsa bile devretmeleri durumunda doğan kazanç vergiye tabi oluyor.

Ayrıca, hisse devirleri çok kolay olmayıp, noter sözleşmesiyle devir mümkün.

* Her konuda faaliyet gösteremezler (örneğin, banka, faktoring, döviz, leasing ve sigorta şirketi kuramazlar), halka açılamazlar.

* Hissedar sayısı en fazla 50 kişiyle sınırlıdır.

* Birçok karar esas sermayenin dörtte üçüne sahip ortak kararıyla alınabiliyor.

KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK

Türk Ticaret Kanunu limited şirketlerde idare ve temsil yetkisini düzenler; aksi karar alınmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirketi idare ve temsile yetkilidir ve sınırsız müştereken sorumludur. Aksi karar alınması halinde tek bir ortak, birden fazla ortak ya da dışarıdan ortak olmayan üçüncü bir kişi müdür tayin edilebilir.

Dolayısıyla, 213 sayılı VUK’un 10. maddesi ve 6183 sayılı AATUHK’un 35. Maddesinde sorumluluk kapsamında ortak/ortaklar ile kanuni temsilciler (müdür vs.) arasında kamu alacakları tahsili yönünden bir öncelik sıralaması yapılmamıştır. Oysa anonim şirketlerde ortaklar kamu borçlarından (vergi, SGK vb.) sorumlu tutulamaz. Ancak ortak aynı zamanda yönetim kurulunda ise sınırsız sorumluluğu bulunur. Anonim şirketlerde temsil yetkisi üçüncü kişilere bırakılmamışsa, yönetim kurulu kamu borçlarının tamamından şahsi mal varlıkları ile sorumlu tutuluyor. Temsil yetkisi üçüncü kişilere (murahhas üye, müdür vb.) bırakılmış ise bu kişiler de borcun tamamından şahsi mal varlıkları ile sorumludur.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun 20 Haziran 2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında da, “Kanunda limited şirket kamu borçlarının tahsilinde böyle bir öncelik-sonralık sıralaması yapılmadığı belirtilerek, kamu borçlarının tahsilinde kanuni temsilci veya ortak/ortaklara sıralama olmaksızın tahsil cihetine gidilebilir” deniliyor. Gerek yeni TTK, gerekse Danıştay’ın son kararı sonrası, anonim şirketlerin limited şirketlere göre daha avantajlı olduğu, dolayısıyla yeni şirket kuruluşlarında anonim şirketlerin daha çok tercih edildiği, hatta mevcut limited şirketlerin nev’i değiştirerek anonim şirketlere dönüştürüldükleri görülüyor.

Yukarıda yaptığımız kıyaslamalarda A.Ş.ler Vergisel avantajlar, pay senetleri devri, hamiline hisse senedi çıkarma avantajı ve amme alacaklarına karşı sorumluluk vs. konularda Ltd. Şti ler karşısında daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şirket A.Ş.’ye özel bu tür faaliyetler veya işlemler yapmayacak ise Ltd. Şti. olarak şirket kurulabilir. Sonrasında ise A.Ş.’ye dönüşüm de gerçekleştirebilir. Konunun güncelliğini koruduğunu ve her geçen gün mevzuatsal ve yargısal kararların değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Hatta şirketin ileri ki aşamaları olan bağımsız denetim, halka açılma, e fatura, e arşiv gibi birçok farklı durumun şirket kuruluş maliyetleri ile birlikte bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Konu hakkındaki sorularınızı Optimal Denetim’in uzman ekibine iletebilir ofis ziyareti için randevu alabilirsiniz.

Şahıs Şirket Kuruluşu

Piyasada genel olarak tüzel kişilikler şirket olarak anılırken, şahıs işletmeleride şahıs şirketi olarak adlandırılır olmuştur. Şahıs işletmeleri şirketlere göre evrakların hazır olması durumunda gerekli formlar doldurularak aynı gün vergi dairesine başvurularak kurulabilir. Sonrasında vergi dairesi yoklaması ile şahıs şirketi herhangi bir sermaye ihtiyaç duyulmadan kurulmuş olur.

e-ticaret Şirket Kuruluşu

E-Ticaret şirket kuruluşunda özellikle sektöre ilişkin gereklilikler dikkate alınarak gerekli kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile E-Ticaret ve ilgili mevzuatta yer alması gerekli olan zorunluluklar ile ortaklık yapısı ve ileriye yönelik olarak imza ve kar dağıtımı gibi konular kuruluş aşamasında düzenlenerek, sonradan düzeltmelere konu olmayacak şekilde şirket kuruluşunu gerçekleştirmekte fayda vardır.

Şirket kuruluşu ile ilgili aşağıda yer alan kısa makalemizi inceleyebilir, konu hakkında genişletilmiş bilgiye https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurmak/ linkinden ulaşabilir ve tarafımız ile şirket kuruluşu için irtibata geçebilirsiniz.

 

Makalemizin sizin için faydalı olduğunu umarak aşağıdaki makalelerimize de göz atabilirsiniz.

3 Adımda Şirket Kurmak | Şirket Kurulur | Optimal Denetim

Şirket Kuruluşu | Optimal Denetim

Türkiye’de Şirket Kurmak | Optimal Denetim

Şirket Stratejisinin Belirlenmesi | Optimal Denetim

Şirket Kuruluşu Artık Daha Kolay | | Optimal Denetim

2020 Yılı Şirket Kuruluş Maliyetleri | | Optimal Denetim

 

Her geçen gün mevzuat değişiklikleri ve ihtiyaçların değiştiğini göz önüne alarak müşavirliğimize başvurarak yüz yüze görüşerek danışmanlık almak ve sonrasında şirket kurmak çok daha faydalı olacaktır.

Optimal Denetim tarafından mali müşavirlik hizmetleri verilmektedir. İstanbul’da şirket kurmak ve/veya tüm Türkiye’de şirket kurmak, mali danışmanlık hizmeti almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirket kuruluş maliyet hesaplamaları için bizimle iletişime geçiniz.

Başvuru 0216 380 1464

 

Muhasebe Ofisi, Muhasebe Bürosu yada Mali Müşavir’mi arıyorsunuz?

Şirket Türleri Ve Gerekli Belgeler

Şirket Kurmak Artık Daha Kolay

Kendim Şirket Kurmak için ne yapmam lazım?

Yukarıda saymış olduğumuz dikkat edilmesi gereken noktaların haricinde belirtmiş olduğumuz püf noktaları dikkate aldığımızda şirket kurmak için bir mali müşavire başvurmak son derce sağlıklı olarak gözükmektedir. Zira belkide geleceğimizin yatırımını yapacağımız şirket için daha başlangıçta sıkıntıya düşmemeli kurumsal bir müşavirlik ofisinde kuruluş işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Ticaret Ünvanı Belirleme

Şirket Türleri Ve Gerekli Belgeler

Kullanıcıların sorduğu bazı sorulara cevaplar;

Soru: Limited şirket kurmak ne kadara mal olur?

Cevap: Ortalama asgari 2500-3000 TL aralığında başlamaktadır. Bu tutar şirket  türü, sermayesi, ortaklık yapısı, yönetim şekli, yerli ve yabancı olması gibi değişen kriterlere göre farklılık göstermektedir.

Şirket Kuruluşu Maliyet Hesaplama

Soru: Şahıs şirketi ne demek?

Cevap: İşletmeler belirli bir tutarı aşar ise şahıs şirketi olarak anılmaya başlarlar.

Şirket Kuruluşu ve Diğer İşlemler

Soru: Paravan şirket ne demek?

Cevap: Gerçekte var olmayan şirket.

Tüm Yönleri ile Şirket Kuruluş Süreçleri

Soru:Anonim şirket ne demek?

Cevap: TTK’da belirtilen şartları taşıyan asgari 50.000 TL sermaye ile kurulan şirketlere denir.

https://www.optimaldenetim.com/kategori/sirket-kurmak/

Bazıları şirket kurmak ekşi olarak aramalar yapmasına karşın, şirket kurmak 2019 olarak yeni gelişmelerden haberdar olmak istemekte, şirket kurmak maliyeti 2019 olarak aramalarını desteklemekte, şirket kurmak için gerekli evraklar 2019 olarak ne gibi evrakların gerektiğini öğrenmek istemektedir. Tüm bunlar için https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurmak-sirket-nasil-kurulur-sirket-kurma-rehberi/sirket-kurma/ linki tıklayarak bilgi alınabilir.

Share this post

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir