Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim; bir şirketin, yönetim kurulu, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler ve toplumla, bir başka ifade ile tüm paydaşları ile olan ilişkilerini, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmesi olarak tanımlanabilir.

Kurumsal yönetimin temel ilkeleri nelerdir?

Kurumsal yönetim teorisi ve kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler dört temel ilke üzerine odaklanmaktadır; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk. Kurumsal yönetimin söz konusu dört temel ilkesi, şirket performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla birbirleriyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, kurumsal yönetimin yerine getirilmesi ile pay sahiplerine değer yaratılacağı ve toplumsal değerlere de saygılı olunacağı beklenmektedir.

Kurumsal Yönetimin Faydaları

  • Kurum yönetimi ve kurum istikrara kavuşur,
  • Kurumun rekabet gücünü artırır,
  • Ekonomik krizlere karşı savunma gücü artar,
  • Modern yönetim tekniklerinin uygulanma imkanı artar,
  • Kurumun karlılığı artar,
  • Kurum yönetimine kalite ve şeffaflık gelir,
  • Kuruma güven ve itimat yükselir,
  • Sermaye  maliyetleri düşer,
  • Kredi faizleri düşer,  kredi maliyetleri azalır.

 

Kurumsal Yönetim Hizmetlerimiz