Anonim Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Anonim Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Yeni TTK kapsamında Anonim Şirketler ülkemizde en geniş kapsamda ticarete imkân tanıyan bir şirket türüdür.

Bunun yanı sıra kişi sınırlaması olmadan ortaklık kabul edilebilen bir şirket türü olarak da özellikle yatırım alanında ve çoklu ortaklıklarda tercih edilmektedir.

Aynı zamanda vergi kanunları kapsamında da tanınan istisna ve vergisel bazı lehe uygulamalar ile de anonim şirket tercih edilen bir şirket türüdür.

Ayrıca Anonim Şirketler ile ilgili diğer bir husus ise; şirketin Borçlar Kanunu ve Yeni TTK ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanun kapsamında şirket içi yönergeler, yönetim kurulu ve yetkilendirme gibi farklı uygulamalar ile ticari hayat içerisinde yer alan riskler kapsamında yatırımcısına ve şirket ortaklarına daha etkin hareket edebilme şansıda verebilmektedir.

Şirket kuruluşunda nelere dikkat edilmesi ve hangi şirketin kuruluş tercihi olarak dikkate alınması gerektiği konularının sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusunda-dikkat-edilecek-hususlar/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirketin ilerleyen zamanlarda devir ve birleşme, hisselerinin satışı, halka arzı vb. gibi birçok konuda Anonim Şirketler ortak ve sahiplerine geniş imkânlar sunabilmektedir.

Anonim Şirket ile Limited Şirket arasındaki farklar ve avantajları için sitemizde bulunan https://www.optimaldenetim.com/limited-sirket-ve-anonim-sirket-karsilastirmasi/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Anonim Şirket kuruluşu ticaret unvanı belirlendikten sonra ortakların, sermayenin, yönetim kurulunun ve yönetim kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesiyle şirket ana sözleşmesi oluşturulması sonrası, sermaye blokajı ve rekabet kurum payının ödenmesi ile ticaret sicilde tescile tabi tutulması ile şirket kuruluş işlemi gerçekleşmiş olur.

Anonim Şirket kuruluşuna ait ayrıntılı ve detaylı bilgi sahibi olmak için internet sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/anonim-sirket-kurulusu/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşunda tescil ve kayda tabi olacak şirket ana sözleşmesi oluşturulur iken ortaklar tarafından gerçeğe aykırı beyanda bulunulmaması gerekmektedir. Yeni TTK aynı zamanda kuruluş işlemleri de olsa bazı idari para cezalarını da beraberinde getirmiştir. Dolayısı ile kuruluş işlemini gerçekleştirecek kişi ve kurumlarda burada çok fazla önem arz etmektedir

Anonim Şirket kuruluş esansında özellikli konular her bir şirketin amaç, gaye, ortaklık, sermaye gibi konuları ayrı ayrı ele alınarak kuruluş öncesinde muhakkak irdelenmesi gerekmektedir.

Tescil sonrası ise vergi dairesi ve varsa Sgk işlemleri gibi işlemler şirketin imza sirkülerinin çıkartılması ve tescil ile birlikte defterlerinin tasdik edilmesi ile gerçekleştirilir.

Şirket kuruluşunda Ticaret Sicil memurluklarınca getirilen kolaylıklardan Anonim Şirket sahip ve ortakları da faydalanabilmektedir. Konuya ilişkin olarak daha önce yayınlanmış olan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-artik-daha-kolay/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirkete ait ayrıntılı kuruluş süreçlerini sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulus-surecleri/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Anonim Şirket Kuruluş Maliyeti ise Limited şirket kuruluş ücretinin biraz üzerinde harç ve ücretlere haizdir. Bu tutarlar ortaklık, sermaye, yönetim kurulu kişi adedi ve yetkililer ile ana sözleşmelerin kapsam ve içeriğine göre daha da farklılık meydana gösterebilir. Bu tutarlar ticaret odaları bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarına göre de değişebilmektedir.

Şirket kuruluşunda oluşabilecek maliyet kalemlerini internet sitemizde yer alan https://www.optimaldenetim.com/sirket-kurulusu-maliyeti-2017/ makalemizi linkin üzerine tıklayarak okuyabilirsiniz.

Şirket kuruluşu ile birlikte mükellefin hak ve ödevleri de başlamış bulunmaktadır. Dolayısı ile mükellef basiretli bir tüccar gibi ticaret edinimlerini yerine getirmek zorundadır.

Daha ayrıntılı bilgi ve sağlıklı bir firma kuruluş maliyeti hesaplaması için makalemizin yan tarafında bulunan hesaplama formalarını doldurmak sureti ile size özel teklifimiz için müşavirliğimize başvurulmasında fayda vardır.