Marka Yönetim Hizmetleri

Marka Yönetim Hizmetleri

Optimal Denetim olarak sahiplendiğimiz markaların Pazarlama Stratejileri ve İş Hedeflerini ele alırken amacımız;
Güzel işler üretmek değil, markaya rekabet üstünlüğü yaratarak pazar payını arttıracak, ticari başarı sağlayacak işler ortaya çıkartmaktır.

İletişim ve Marka Yönetim Hizmetleri alanında stratejik bir bakış açısıyla, müşterinin ve markalarının itibarını ve rekabet gücünü artıracak, kurumsal değişim ve gelişim sürecini destekleyecek iletişim çözümleri yaratma hedefiyle yola çıkan Optimal Denetim hem kendisi hem de konusunda lider partnerleri ile iletişim dünyasının değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak belirli uzmanlıklara odaklanan iş birimleri de geliştiriyor.

 
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetim (ERM)

Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet göstermektedirler. Buna parallel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artmaktadır.

Kurumsal hedeflere optimal bir şekilde ulaşabilmek için risklerin tespiti, etki analizlerinin yapılması, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi, risk azaltma, transfer gibi önlemlerin tespiti ,ve tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekmektedir.

Kurumsal Risk Yönetim bu çalışmaların şirketin tüm öğeleri tarafından benimsenerek yönetilmesi konusunda sistem geliştirir.

ICC, şirketlerin şeffaf, doğru karar verebilme ve bunu sürürebilme becerisini geliştirmesine destek olan Kurumsal Risk Yönetim altyapısının kurulması, yönetim ve denetim sistemlerinin oluşturulması hizmetlerini sunar.

Risk değerlendirme (Risk rating)

Ayrıca uluslararası risk değerlendirme şirketleri ile yaptığı işbirliği ile şirketler için standart bir değerlendirme metodu sunmaktadır.

Optimal Denetim ile bir rating yaptırabilir, hangi konularda ve alanlarda ne oranda risk altında olduğunuzu tespit edebilirsiniz.

Risk yönetimi konusundaki hizmetlerimiz:

  • Risk değerlendirme
  • Kurumsal Risk Yönetim sistemlerinin kurulması, denetlenmesi
  • İş süreklilik planları
  • Kriz Yönetim planları
  • Acil eylem planları
  • Eğitim

 

 


 

Yeni bir Şirket kuruluşu Maliyet Hesaplamak için Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından aşağıdaki linki tıklayarak formu doldurmak sureti ile tarafımıza mail ya da sitemizde bulunan iletişim bilgilerinden müşavirliğimize ulaşıp bilgi alabilirsiniz.

ŞİRKET Kuruluş Maliyet Hesaplama ve teklif almak için tıklayınız