Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler ve Yaptırımlar

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler ve Yaptırımlar

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler ve Yaptırımlar

Değerli Okuyucularımız,

1 Şubat 2015 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler yeniden belirlenmiş ve 2015 yılı için bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir.

Denetime ilişkin;  aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır.

1 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılı için bu kriterler; 50 milyon aktif toplam100 milyon net satış hasılatı ve 200 çalışan olarak belirlenmiştir.

Dolayısıyla 2014 ve 2015 yıllarında bu 3 kriterden herhangi ikisini sağlayan şirketler 2016 yılında bağımsız denetime tabi olacaklardır.

 

BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN SONUÇLARI (MÜEYYİDELERİ)

6102 Sayılı TTK’nın  denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları (müeyyideleri) aşağıda belirtilmiştir.

 

1- Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır.

2- Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,düzenlenmemiş hükmündedir (TTK Md. 397/2).

3- Finansal tabloların ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş sayılması;

a-    Tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası söz konusu olmaz.

b-    Şirketin, Kar dağıtmasına, Sermaye artırmasına ve Sermaye azaltmasına Engel olur.

4- Finansman sağlayan şirketlere mali tablolar sunulamaz. Bu durum kredilendirmeyi etkiler. Mali tablolar YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanamaz.

5- Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumlu olur.

6- Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda TTK’nın 562/12. maddesi gereği 1524. maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (Para cezası günlük 20 TL -100 TL olup 300 gün için 6.000 TL – 30.000 TL dir -TCK Md. 52/1-2).

Saygılarımızla

www.optimaldenetim.com

 


Bağımsız Denetim hakkında tüm bilgiler için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

TEKLİF talebinde bulunmak ve daha detaylı bilgi almak ister iseniz lütfen aşağıdaki belgeleri de tarafımıza ileterek iletişim kurmayı unutmayınız. Ayrıca Bağımsız Denetim Hesaplama Formunu doldurarak da aşağıdaki bilgileri tarafımıza iletebilir teklif talebinde bulunabilirsiniz.

  • Kapanmış veya bakiye vermeyen hesaplar dâhil son durumu gösterir detay mizan
  • Son Kurumlar Vergisi Beyannamesi
  • Çalışan işçi Sayısı
  • İlişkili veya iştirak edilmiş firmalara ait bilgiler.

 

Share this post

Comment (1)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir