Saklı Nüfus

Saklı Nüfus

​Herhangi bir nedenle 18 yaşını tamamlayıncaya kadar aile kütüklerine kayıt edilmemiş olan, kendisinin ve ailesinin yabancı devlet ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiler saklı nüfus olarak tanımlanır.

İlgili Kanun Maddesi

  1. Mülga Türk Vatandaşlığı Kanunlarının doğumla ilgili maddeleri,
  2. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi

Başvuruda İstenilen Belgeler

  1. Saklı nüfus ilmühaberi, dilekçe, beyan formu (VAT-24)
  2. 2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen biyometrik fotoğraf,
  3. Varsa ana-baba-kardeşlere ait nüfus kayıt örnekleri
  4. Saklının ana ve babası ile varsa kardeşlerinden en az ikisinin ilgilinin kendi öz çocukları/kardeşleri olup olmadığı yolunda ifadeleri
  5. Saklıyı tanıyan en az kendi yaşıtı iki kişinin ifadeleri
  6. İkamet ettiği yer köy/mahalle muhtarı ile iki üyenin ifadeleri

Başvuru Makamı ve Usul

İllerde yerleşim yerinin bulunduğu valilik, ilçelerde kaymakamlıklara bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.

Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır.

Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik numarası esas alınır.

Başvuru tarihi olarak kişinin form dilekçesinin müracaat makamınca evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.

Başvuru Formu

(VAT-24)

Share this post

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Önceki yazıyı okuyun:
Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türkiye'de doğan ve ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle...

Kapat