Vergi Davaları

Vergi Davası

Vergi Davaları Nedir? :

Vergi davası nedir diye sorulacak olursa İdarece salınan ve/veya tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı olarak meydana gelebilen vergi cezaları ile vergi uyuşmazlıklarına karşı mükellefin haksız olduğunu düşündüğü vergi ve cezalara karşı, hakkını aramak amacı ile dava yoluna gidilmesi yoluna Vergi Davası denilir. Burada vergi davasının hukuki niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Vergi mahkemesinin ne kadar sürer? :

Her ne kadar belirli sürelerden kısmen bahsedilebiliyor olsa da çok da kısıtlı bir süreden bahsedilmesi mümkün değildir.

Vergi Davaları Neden Kaybedilir:

Vergi Davaları genellikle dava açılması yönünde gerekli başvuru sürelerin kaçırılmasından dolayı kaybedilir. Sonrasında ise yine usul yönünden gerekli başvuru süreçleri ve dava dilekçelerinin Vergi Davası Açma Usulü kapsamına uygun hazırlanmaması sebeplerinden kaybedilir. Yani kısaca başvuru süreleri ve usul hataları yüzünden kaybedilir.

Vergi Davası Açılırken Nelere Dikkat Etmek Lazım:

Öncelikli olarak dava konusu edilecek vergi ve cezaların mükellef açısından bir hak kaybı ve mahrumiyet oluşturup oluşturmadığına bakıldıktan sonra dava konusu işlemler tetkik edilerek, dava açılıp açılmayacağı süreler de göz önünde bulundurularak karar verilir. Sürelere bakılırken vergi davalarındaki süreler ihya süreleri ve zaman aşımı gibi süreçler beraber değerlendirilir. Sonrasında dava açılmasına karar verilmesi durumunda süreçler takip edilerek Vergi Yargısına başvurularak dava takibine başlanır.

Ancak bizim burada bir başka tavsiyemiz ise daha vergi incelemesi aşamasında iken, hatta daha inceleme başlamadan önce konuya ciddiyetine uygun olarak titizlik ile yaklaşarak hareket edilmesinde büyük fayda vardır. Çünkü bir çok mükellef bu gibi durumlarda kendisine tanınan tarhiyat öncesi uzlaşma ve tarhiyat sonrası uzlaşma gibi hakları tam olarak bilemediği için zamanında belirli sebeplerden dolayı haklarını kullanamadıklarından dolayı hak mahrumiyetine uğrayabiliyorlar.

Tüm bu süreçleri müşavirliğimiz ile beraber değerlendirerek daha ayrıntılı bilgi alınmak istenmesi durumunda başvuru süreleri de göz önünde bulundurularak vakit kaybetmeden iletişim bilgilerinden tarafımız ile irtibata geçebilirsiniz.