Tag - ikamet şartı

İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması

​5901 sayılı Kanuna göre Türk vatandaşlığı kaybettirilenler ile seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.
İlgili Kanun Maddesi
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca:
(1) 29 uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.
Başvuruda İstenilen Belgeler

Başvuru Formu (VAT-5),
2 Adet 50×60 mm boyutunda beyaz fonda, desensiz ICAO tarafından belirlenen ve […]