Şirket Kuruluşu

Şirket kuruluşu için aşağıdaki evrakların temin edilerek tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  1. Ortakların her biri için nüfus cüzdan örneği
  2. Ortakların İkametlerini gösterir belge
  3. Sermaye tutarı ve ortakların hisselerine ait bilgi
  4. Kısaca Kurulmak istenen şirketin faaliyet alanına ait ön bilgi
  5. İşyerine ait varsa Kira Konratı veya Tapu fotokopisi
  6. Yetkili kişilere ait Noter Onaylı Tescil Talepnamesi (Şirket unvan ve yetkilileri belirlenmiş ise)
  7. Ortaklara ait resim
  8. Diğer Belgeler kuruluş sürecinde ayrıca talep edilecektir.