Arama Sonuçları - limited sirket ve anonim sirket karsilastirmasi

Limited Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Limited Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
Bilindiği üzere Yeni TTK kapsamında Limited Şirketler ülkemizde en temel manada ticarete imkân tanıyan bir şirket türüdür.

Ortaklık sayısı ve yatırım imkanları daha kısıtlı olan şirketler için tercih edilen bir şirket türüdür. Buna karşılık şirketler için kısa ve orta vadede çok fazla yatırım ve ortaklık değişiklikleri olmayacak teşebbüs sahipleri için tavsiye edilen bir şirket türüdür.

Aynı zamanda ilk kuruluş maliyetleri açısından da avantajlı bir şirket türüdür.

Diğer bir husus ise; her ne kadar Anonim şirketler kadar olmasa da, şahıs işletmelerine nazaran şirketin Borçlar Kanunu ve Yeni TTK ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü […]

Anonim Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Anonim Şirket Kuruluşu, Maliyeti ve Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
 Yeni TTK kapsamında Anonim Şirketler ülkemizde en geniş kapsamda ticarete imkân tanıyan bir şirket türüdür.

Bunun yanı sıra kişi sınırlaması olmadan ortaklık kabul edilebilen bir şirket türü olarak da özellikle yatırım alanında ve çoklu ortaklıklarda tercih edilmektedir.

Aynı zamanda vergi kanunları kapsamında da tanınan istisna ve vergisel bazı lehe uygulamalar ile de anonim şirket tercih edilen bir şirket türüdür.

Ayrıca Anonim Şirketler ile ilgili diğer bir husus ise; şirketin Borçlar Kanunu ve Yeni TTK ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanun kapsamında şirket içi yönergeler, yönetim kurulu ve yetkilendirme gibi farklı uygulamalar […]

Şirket Kuruluş Süreçleri

        ŞİRKET KURULUŞ SÜREÇLER
1. Şirket türü seçimi ve kuruluş planlaması :
Öncelikle yapacağımız ticaretin alanlarını çok iyi tespit ederek, sınırlarımızı belirlememiz gerekmektedir. Bunlar ise basiretli bir tüccar olma yolunda ilk safha gelişimi doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. Limited şirket kurmak veya Anonim şirket kurmak noktasında seçimimizi netleştirmemiz gerekmektedir. Fayda ve maliyet açısından Limited şirket ve Anonim şirket karşılaştırılması yapılması karar vermek açısında faydalı olacaktır.
2. Şirket isim ve unvan kontrolünün yapılması :
Şirketin faaliyet alanı, konumu, ortakları vb. niteliklere göre şirket unvanı belirlenerek gerekli kontrolleri edilmesi gerekmektedir. Burada en belirleyici ve unutulmaması gereken bir faktör ise Ticaret Sicil Unvan tescili ile […]