BORDROLAMA HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIĞI

Personel alımı ve bildirimleri, iş sözleşmeleri, sözleşme fesih işlemleri, bordrolama süreci yönetimi, bordro düzenlenmesi, bordro parametreleri, personel özlük dosyaları ve işleri, sosyal güvenlik bildirgeleri, muhtasar hesaplama ve işlemleri, raporlama işlemleri, çalışanların birbirinin bordrolarından haberdar olmaması için gizlilik, gereksiz zaman kayıplarının minimize edilmesi

  • Müşterilerden gelen bilgiler doğrultusunda aylık bordroların hazırlanması,
  • Aylık maaşların doğru masraf merkezlerine dağıtımı ve bunlar ile ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması ve girişlerinin yapılması,
  • Periyodik olarak bordro raporlarının hazırlanması ve müşteriler ile paylaşılması,
  • Periyodik olarak ödenen maaşların, müşteri adına çalışanlarına ödenme işlemlerinin üstlenilmesi,
  • Yetkili makamlar tarafından istenen periyodik raporların hazırlanması ve ilgili yerlere beyan edilmesi,
  • Çalışan dosyalarının hazırlanması ve saklanması,
  • İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu Danışmanlığı
Benzer Etiketler:
  • bordrolama hizmetleri