1 Ocak 2019 tarihinden hangi mükelleflere e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter zorunluluğu bulunmaktadır. Aktif mevzuata göre 2019 yılı e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter zorunluluğu

 

A)  2019 yılında e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

1- 2017 yılında brüt satış hasılatı 10 Milyon olan Mükellefler e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

2- 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL brüt satış hasılatını sağlayan mükellefler, İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır.

3- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (Petrol ürünleri ve Doğalgaz ile Diğer mallar) imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler, (Bayilik lisansı alanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.) Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren e-Defter ve e-Fatura Uygulamasına geçmek zorundadır. (Lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin başından itibaren,)

4- ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (Alkollü içecekler, Tütün mamulleri, Diğer içecekler) imal, inşa ve ithal eden mükellefler, Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren, e-Defter ve e-Fatura muhasebe web comUygulamasına geçmek zorundadır. (Mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler  bir sonraki hesap döneminin başından itibaren,)

• 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

•  Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nevi) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

B) 2019 yılında e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmek Zorunda Olan Mükellefler

1- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapan 2017 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

2- İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapan 5 milyon TL brüt satış hasılatını 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler; İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren e-Arşiv Fatura Uygulamasına 01.01.2019 tarihinden itibaren geçmek zorundalar.

• e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermekle zorunludur.

•  Ocak 2019 tarihi itibari ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Mali Mühüre-fatura ve e-defter başvurularını tamamlamış olmaları gerekir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.