İşsizlik Sigortası İşveren Payı Teşviki Başlıyor

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan, 10’dan Fazla Çalışanı Olan İşverenler İçin İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%1) Teşviki 1 Ocak 2019 itibari ile başlıyor

6645 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un MADDE 25 ile 4447 sayılı Kanuna eklenen “EK MADDE 4” ile getirilen işsizlik sigortası işveren payı %1 teşviki  01.01.2019 tarihi itibariyle başlayacak olması nedeniyle söz konusu teşvik hususlarını aşağıda tekrar hatırlatmak istedik.

Teşvikten faydalanacak işyerlerinin;

1-) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

2-) Ondan fazla çalışanı bulunması,

3-) Üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi gerekir.

Yukarıdaki şartları taşıyan işyerlerinde,  çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşviki  olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak dikkate alınacaktır. 

Türkiye genelinde birden fazla tescilli çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri bulunan işverenlerin 5510/4-(a) (Hizmet akdiyle çalışanlar) bendi kapsamında çalıştırılan toplam çalışan sayısı esas alınacaktır.

Teşviki Kaybetme Halleri.

1-) Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde işverenler takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilmelidir.

2-) Teşvikten yararlanan işverenlerden iş kazalarını bildirmeyenler, iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecekler ve bu teşvikten beş yıl süre ile yasaklanacaklar.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması hâlinde, şirket ortaklarının tamamı hakkında; sermaye şirketi olması hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilecektir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları hâlinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları hâlinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilecektir.

Kanunun yürürlük (23.04.2015) tarihi itibariyle faaliyette olan ve yukarıdaki şartları taşıyan işveren veya yetkililerinin durumlarını gözden geçirerek 01.01.2019 tarihi itibariyle SGK’na müracaat ederek söz konusu teşvikten yararlanmalarını önemle hatırlatırız.  23.04.2015 tarihinden sonra açılan iş yerleri de söz konusu şartları taşıdıklarında teşvik hükümlerinden yararlanabilecekler.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.