7143 Sayılı Yasa İle Tanınan Yurtdışı Kazançların Türkiye'ye Transfer Edilmesine (Varlık Barışı) İlişkin Bildirim Ve Ödeme Sürelerinin Altı Ay Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

 

405 Sayılı ” 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar” Cumhurbaşkanı Kararı, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 11.05.2018 tarihli ve “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

 

Kanunun 10. maddesinin 13. fıkrasında yurtiçi ve yurtdışında bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (varlık barışı) ile ilgili düzenlemede,

 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve bildirilme tarihine göre vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin

 

−Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki a vergi dairelerine bildiren ve bildirilme tarihine göre vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişilerin

 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekleri yönünde düzenleme yer almaktaydı.

 

 

405 Sayılı  CB Kararıyla; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların bildirimi ve bildirilen tutarlar üzerinden %2 vergi ödenmesine ilişkin süreler uzatılmıştır.

 

Buna göre;

 

−Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30.05.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve 30.06.2019 tarihine kadar %2 oranında vergi ödeyen gerçek ve tüzel kişiler

 

−Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları Türkiye’deki vergi dairelerine 30.05.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren ve 30.06.2019 tarihine kadar vergi yükümlülüğünü yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler

 

söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.