İşverene SGK’dan Güzel Haber

 

Müfettiş denilince genelde aklımıza hemen "ceza" gelir, "yaptırım" gelir. Ancak bu son derece yanlış bir ön yargıdır. Keza kamu yönetim sistemimize bakıldığında en nitelikli personel müfettişlerden oluşmaktadır.

Yüz binlerce hatta milyonlarca kişi arasından çok zorlu ve uzun süren eğitim ve sınavlar sonucunda ancak müfettiş olmak mümkün bulunmaktadır. Özelikle dış denetim elemanları (İş Müfettişleri, Maliye ve SGK denetim elemanları…) çok zorlu şartlarda büyük fedakârlıklarla yasal görevlerini icra ederlerken kılı kırk yarmakta, iş yerlerinin hassas dengelerini, çalışanların haklarını ve iş yerinin devamlılığını esas alarak rehberlik anlayışıyla denetim yapmaktadırlar.

 

Ceza değil rehberlik ön planda
 
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, "İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişler yapılmaktadır. Esasen bu teftiş cezalandırmadan ziyade rehberlik teftişi niteliğindedir.
 
2019 yılında programlı denetim ve proje denetimi yok
 
İş Teftiş Kurulu her yıl programlı teftişleri önceden planlayıp programlamaktadır. Ancak 2019 yılına ilişkin henüz programlı denetim ve proje denetimi planlanmadı.
Buradan hareketle 2019 yılında proje denetimi dâhil programlı denetim olmayabilir. Ancak acil olarak ortaya çıkacak iş kazaları ve şikâyetler elbette münferiden konuyla sınırlı denetlenecektir.
 
İş yerlerini rahatlatan yeni düzenleme
 
Hükûmet, çeşitli etkenlere bağlı olarak özellikle döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, bazı sektörlerde yaşanan daralmaları gözönünde bulundurarak üretim sektörünü ve işverenleri rahatlatmak amacıyla kısa çalışma uygulamalarında değişiklik yaptı. Buna göre genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hâllerinde, iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanarak iş yerlerinin rahat bir nefes alması sağlanacak.
 
Zor durumdaki iş yerlerine uygunluk oluru
 
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak isteyen işverenlerin İŞKUR’a talepte bulunmaları gerekmektedir. İşverenin kısa çalışma talebinin uygunluğu ise İş Müfettişleri tarafından yapılacak  uygunluk tespiti ile gerçekleştirilecektir.

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunun İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilecektir. İşveren de durumu, iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan edecektir.

Önümüzde günlerde İş müfettişleri özellikle iş yerlerini rahatlatmak ve kısa çalışma ödeneklerinden faydalanmasını sağlamak için belirtilen uygunluk tespiti yapacaklardır. 2019 yılında şimdilik proje denetimi ya da programlı denetim öngörülmemektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.