Özelikle iş yeri sahiplerinden borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için her geçen gün konkordato talepleri artmaktadır. 

Konkordato ilanları ile birlikte çalışan okurlarımız bu durumlarda ücretleri ile ilgili bir koruma olup olmadığını sormaktadır

Değerli okurlarımızı rahatlatmak babında hemen ifade edelim ki konkordato ilanı hâlinde işçilerin zor durumda kalmalarının önlenmesi ve geçimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla bir kısım ücret alacakları devletin kurduğu Ücret Garanti Fonuvasıtasıyla garantiye alınarak ödenmektedir.
 

Ücretler Garanti Fonundan ödenecek
İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri iş sözleşmesine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi hâlinde işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacakları Ücret Garanti Fonundan ödenmektedir.

Bu Fon, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının %1’inden oluşturulmuştur. 

İşçilerin Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;

Ücret alacağının bulunduğu dönemde iş sözleşmesine tabi olarak, İşsizlik Sigortası

Kanunu kapsamında çalışıyor olması,
İşverenin konkordato ilan etmiş olması,

İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışmış olması ve 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması, şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Ücret alacağı için müracaat ve gereken belgeler
Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgelerden en az biri ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameyi haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi ile İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288'inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, gerekmektedir.

 Ödemeler en geç 1 ay sonra yapılmakta
 
Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir.

İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler.

Ücret Garanti Fonu kapsamında işçilere, 3 ayı geçmemek üzere işverenden olan temel ücret alacakları kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler her hâlükârda günlük 507,38 TL’yi  geçmemektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.