İşkur İşbaşı Eğitim Programı Prim Teşviki Süresinin 2018 Sonuna Uzatılasına İlişkin BKK Yayımlandı.

 

2017/11175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 30.12.2017 tarihli ve 3.Mükerrer 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 44943 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 24/04/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

2012/3305 Sayılı kararda değişiklikler yapan 2017/11175 sayılı karar ile İşkur İşbaşı Eğitim Programı prim teşvikinden yararlanma süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Bilindiği üzere; 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 15. madde ile belli şartları sağlayan ve 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların işe alınmaları halinde asgari ücret düzeyinde ücrete karşılık gelen işveren payı sigorta primlerini işsizlik sigortası fonundan karşılanacağı kabul edilmiş ve teşvikten faydalanma süresinin birer yıllık sürelerle 31.12.2018 tarihine kadar uzatılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş; Kurul, 24.12.2016 tarihli 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9643 sayılı kararıyla söz konusu süre 31.12.2017 tarihine kadar uzatmıştı.

 

2017/11175 sayılı karar ile; süre 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Buna göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 15. Maddesi kapsamında;

 

-18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; programın bitimine müteakip en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar kapsamında işe alınması,

 

-İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,

 

şartıyla işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 aydiğer sektörlerde ise 30 ay süre ile 5 puanlık Hazine İndirimi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar fondan karşılanacaktır.

 

Karar 30.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.