23/12/2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)’de; 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Tebliğ’de yer alan açıklamalar konular itibari ile aşağıdaki gibidir:

 

- Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından elde edilen kazançlarına uygulanan istisnayı, kazancın % 75’inden % 50’sine indiren düzenleme. Tebliğde yapılan açıklamaya göre, 05.12.2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılacak satışlarda kazancın%50’si, öncesinde yapılan satışlarda ise %75’i kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

 

- Bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalara tanınan istisnanın, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçlu olanlar açısından da uygulanmasına ilişkin düzenleme.

 

- Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ayrılan özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınması sağlayan düzenleme. Uygulama 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

- Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler ile ilgili olarak; ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi, faydalı ömrünü tamamlayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin elde çıkarılmasının 01.01.2018 itibari ile “ortaklık dışı işlem” sayılmayacağı, ortak dışı işlemler sebebiyle beyanname vermesine ile yapılacak tarhiyata ilişkin usul ve esaslar, kooperatiflerin hesapladıkları risturnlara ilişkin istisna hakkında düzenlemeler, tam mükellef kurumlarca vergiden muaf kooperatiflere dağıtılan kar üzerinden %15 oranında kesinti yapılmasına ilişkin düzenlemeler.

 

Tebliğ’de ayrıca kurumlar vergisi oranının, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için % 22 olarak uygulamasına ilişkin düzenleme hakkında açıklamalar yapılmıştır.

 

İlgili tebliğ için tıklayınız. http://www.gib.gov.tr/node/126640

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.