Muhtelif Vergi Kanunlarında değişiklik yapan 7061 sayılı Torba Kanun yayımlandı.

Numara           : 2017 / 111

Tarih               : 05 Aralık 2017

 

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“ 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.

 

Kamuoyunda torba kanun olarak bilinen ve 124 maddeden oluşan kanunla; Kurumlar vergisi oranı, Emlak Vergisi oranı, MTV zammı, Asgari ücret düzenlemesi, Götürü gider uygulaması ve ÖTV gibi muhtelif vergi kanunlarında düzenlemeler ile ileri saat uygulaması gibi birçok önemli düzenleme yapılmıştır.

 

Kanunla getirilen düzenlemeler özet olarak aşağıda açıklanmıştır.

 

-     3 yıl için Kurumlar vergisi oranı (2018, 2019 ve 2020 yıllarında uygulanmak üzere) %22’ye çıkartılmıştır. Bakanlar Kurulu, bu oranı %20`ye kadar indirmeye yetkilidir.

 

-     Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak belirlenmiştir.

 

-     5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan taşınmaz satışından elde edilen kazançlarda uygulanan %75’lik istisna, kazancın %50’sine indirilmiştir.

 

-     Teşvik belgeli yatırımlarda 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve vergi indirim oranlarının 2018 harcamaları için de uygulanması mümkün hale gelmiştir.

 

-     Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre alacakları ile ilgili olarak ayırdıkları özel karşılıkların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması sağlanmıştır.

 

-     Kira gelirlerinin vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’ten %15’e indirilmiştir.

 

-     Asgari ücretlilerin maaşlarının 2017 yılının son dört ayında 1.404,50-TL’nin altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanarak vergi dilimi değişmesinden kaynaklanan ücret azalması önlenmiştir.

 

-     Türkiye’de yerleşik olmayanlar tarafından, katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin verginin hizmeti sunanlar tarafından beyan ve ödenmesi öngörülmüştür.

 

-     Rooming hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

 

-     İmalat sanayii yatırımlarında inşaat işleri nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması 2018 yılında da devam ettirilecektir.

 

-  Makaronlar, alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar başta olmak üzere bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamına alınmıştır.

 

-     Engelliler için istisna kapsamında taşıt iktisabında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, taşıtın silindir hacmi itibariyle var olan sınırlama kaldırılmış ancak değeri itibariyle sınırlama getirilmiştir. Buna göre; hesaplanması gereken ÖTV ile diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000-TL’nı aşmayan araçlar için uygulanacak ve motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınmıştır.

 

-     Bilinen adreslere MERNİS kayıtlarında yer alan adres de eklenmiştir.

 

-     Elektronik ticaretin vergilemesiyle ilgili Maliye Bakanlığına yeni yetkiler verilmiştir.

 

-     Başta ihtiyati hacze itiraz süresi olmak üzere, 6183 sayılı Kanun’da yer alan bazı süreler uzatılmıştır.

 

-     Konuşma, internet, yayıncılık gibi haberleşme hizmetlerinden farklı farklı tahsil edilen Özel iletişim vergisi, bütün hizmetler için %7,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

-  Şans oyunları ve yarışma ve çekilişlerde uygulanan veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkartılmıştır.

 

-     Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru ve yenileme harçları kaldırılmıştır.

 

-     Emlak vergisi artış oranları sınırlandırılmıştır.

 

 

-     Bakanlar Kuruluna, bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya konusunda yetki verilmiştir.

 

 

-     Fatih Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında, başta Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanmıştır.

 

-     Maden sahalarının ihale edilebilmesi ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip hale getirilebilmesi amacıyla 10 yıl süreyle arazi izin bedeli alınmayacaktır.

 

-  Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecektir.

 

-     Çek Kanunu`ndaki "Üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir." düzenlemesinin yürürlük süresi, 31 Aralık 2017`den 31 Aralık 2020`ye uzatılmıştır.

 

-     Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, idari para cezasının muhatabı ile uzlaşabilecektir.

 

-     Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

 

-     İşsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılamaz ve daha erken ödenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı`na yetki verilmiştir.

 

 

Kanun’un;

 

- 1., 3. ve 82. maddeleri 31.12.2017,

 

- 7.,  9.,  10.,  16.,  17., 18., 22., 23., 24., 25., 26., maddeleri, 42. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (r) bendinin birinci paragrafında yapılan değişiklik, 67. ve 72. maddeleri, 75. maddesi ile 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yapılan değişiklik, 86., 88., 89. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Bankalara borçları”, “bankalara veya” ibarelerine yönelik değişiklik ile “söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı” ibaresine yönelik değişikliğin parantez içi hükmü, “bankaların” ibaresinden sonra eklenen hüküm ve (i) bendinde yapılan değişiklik, 98. maddesi ile 5809 sayılı Kanunun 46. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen cümle ve geçici 2. maddesi 01.01.2018 tarihinde,

 

- 11., 13. ve 41. maddeleri, 42. maddesi ile 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ç) bendi ve 83. maddesi yayımlandığı ayı izleyen ay başında,

 

- 14. maddesi 1.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

- 15. maddesi 01.09.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

 

- 62. maddesi ile 4733 sayılı Kanunun 6. maddesinin dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen onuncu fıkrası, 63 üncü maddesi ile aynı Kanunun 8. maddesinin beşinci fıkrasının (h) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin değişiklik ve 93. maddesi 01.07.2018 tarihinde,

 

- 76. maddesi 01.01.2018 tarihinden itibaren tahsil edilen gelirlere uygulanmak üzere aynı tarihte,

 

- 97. maddesi ve 98. maddesi ile 5809 sayılı Kanunun 46. maddesine eklenen yedinci fıkrası 01.01.2018 tarihinden itibaren elde edilecek net satışlara uygulanmak üzere aynı tarihte,

 

- 106. maddesi 01.01.2019 tarihinde,

 

- Diğer hükümleri 05.12.2017 tarihinde,

 

yürürlüğe girmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.