KATMA DEĞER VERGİSİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDA/TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI


ÖZET : 3/7/2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile 1 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere:

 KDV oranlarına ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin yer aldığı II sayılı Listeye Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi eklendi.

 ÖTV oranlarına ilişkin I sayılı listedeki aşağıdaki ürünlerin ÖTV tutarlarında artış yapıldı. - (Sıvılaştırılmış) Progan, - (Sıvılaştırılmış) Bütan, - Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Diğerleri, - (Gaz halinde) Propan, - (Gaz halinde) Bütan

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/7/2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranlarının belirlendiği kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.


I- KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik

28/07/2017 tarih ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10468 sayılı “Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar”ın 1’nci maddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir. 


"31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi,"

Buna göre; Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki teslimi için halen %18 olarak uygulanmakta olan KDV oranı % 8’e düşürülmüştür.


II- ÖTV Tutarlarında Yapılan Değişiklik

Söz konusu Kararın 2’nci maddesi uyarınca; 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenen mallar ile bu mallara ilişkin eski ve yeni ÖTV tutarları aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

31/07/2017 tarihine kadar uygulanacak tutarlar
2017/10468 sayılı BKK ile belirlenen ve 01/08/2017 tarihinden itibaren uygulanacak tutarlar
G.T.İ.P. NO  Mal İsmi                     Vergi Tutarı Birimi          Vergi Tutarı Birimi
2711.12 (Sıvılaştırılmış) Progan       1,4940 Kilogram            1,7780 Kilogram                 2711.13 (Sıvılaştırılmış) Bütan         1,4940 Kilogram            1,7780 Kilogram     2711.19.00.00.11 (L.P.G.) Diğerleri  1,2100 Kilogram            1,7780 Kilogram 2711.29.00.00.11 Propan                 1,4940 Kilogram            1,7780 Kilogram 2711.29.00.00.12 Bütan                   1,4940 Kilogram            1,7780 Kilogram

Söz konusu Karar 01/08/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla…Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.