VERGİLENDİRMEDE YENİ DÖNEM: İZAHA DAVET

6728 Sayılı Kanunun 22 maddesi ile 15.7.2016 tarihinde VUK’ nun 370. Maddesine eklenen ve 472 Nolu VUK tebliği gereği mükellefler 01.09.2017 tarihinden itibaren Vergi daireleri tarafından izaha davet edilecektir.

Davet Yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cevap vermeyenler ile cevabı yeterli görülmeyenler Vergi İncelemesine gönderilecektir.

İzaha Davet Aşağıdaki Konularda Yapılacaktır.

ü  Ba-Bs formlarındaki bilgilerin çapraz kontrollerinde olumsuzluk tespit edilirse

ü  Bankalardan alınan Kredi kartı Satış tutarları ile KDV Beyanlarında Fark Var ise

ü  Muhtasar Beyannameler ile beyan edilen tevkifat tutarları ile Yıllık Beyannameler arasında fark var ise

ü  Kurumlar tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesi ile alınan ücretler arasında fark var ise

ü  Gelir ve kurumlar Beyannameleri üzerinden yapılan indirimlerde Kanuni oranların aşılması durumunda

ü  Kar dağıtımı üzerinden tevkifat yapılmaması halinde

ü  Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda hata var ise

ü  İştirak kazançlarını Beyannamelerde gösterilmemesi halinde

ü  Kurumlar vergisi Kanununun 5/1- e maddesindeki istisnadan yararlanıp yararlandıkları %75 kısmı 5 yıl fon hesabında tutmazlarsa

ü  Ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunması

ü  Dönem sonu bilançosunda “Ortaklardan Alacaklar” hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği yönünde haklarında ön tespit bulunması

ü  Gayrimenkul alım satımında tutarların eksik gösterilmesi halinde

ü  Gayrimenkullere ilişkin Değer artış Kazançlarının Bildirilmemesi halinde

ü  Kira Gelirlerinin Beyan edilmemesi halinde

ü  Sahte ve yanıltıcı belge kullanılması durumunda (kullanılan belgenin her bir belge itibarı ile 50.000 TL geçmemesi ve ilgili yıldaki toplam alışlarının % 5 aşmaması kaydıyla)

Bu konularda kendisine izah yazısı tebliğ edilen mükellefin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili vergi dairesine kanıtlayıcı belgeleriyle beraber cevap vermesi gerekir.

İzah yazısına 15 gün içerisinde cevap verilmesi durumunda

ü  Cezalar indirimli uygulanacak

ü   İncelemeye sevk yapılmayacak

ü  Eksik beyanda bulunulmuş veya hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, 15 gün içerisinde beyanname verilmesi ve ödenmesi kaydıyla vergi Zıyaı cezası indirimli olarak zıyaa uğratılan verginin  %20 oranında uygulanacaktır. Ayrıca vadesinden itibaren Gecikme zammı alınacaktır.

ü  Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun tespiti halinde bu durum mükellefe yazı ile bildirilecektir.

İzah yazısına 15 gün içerisinde cevap verilmemesi veya cevabın yeterli bulunmaması durumunda

ü  İncelemeye veya vergi takdiri için takdir komisyonuna gönderilecektir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.