KONU: 6663 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler.

“Torba Kanun” olarak bilinen “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29/01/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, 6663 Kanun numarasıyla yasalaştı.

Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 36 maddeden oluşan Kanun ile;

• 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

• 

492 sayılı Harçlar Kanunu,

• 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

• 

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası,

• 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,

• 

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

• 

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu,

• 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,

• 

4857 sayılı İş Kanunu,

• 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

• 

6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve

• 

6639 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da

değişiklikler yapılmaktadır.

Bu sirkülerimizde, söz konusu Kanunun vergi kanunlarında yaptığı düzenlemeler özetlenmektedir.

1. Gübre ve yem teslimlerinde KDV olmayacak.

Bu Kanun’un 13. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen ve aşağıda yer alan (ı) bendiyle, gübre ve yem teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Bu kapsamda (tam istisna) yapılan mal teslimleri nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

Eklenen bent:

“ı) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe  (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi,

2. Tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamışlardan pasaport harcı alınmayacak.

Bu Kanun’un 4. maddesiyle, Harçlar Kanunu’nun Harçtan Müstesna İşlemler başlıklı 85. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış kişilerden pasaport harcı alınmayacaktır.

Eklenen bent:

“h) Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar.”

3. Genç girişimcilerden belli bir tutara kadar vergi alınmayacak.

Bu Kanun’un 1. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20. maddesi başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına maddede yer alan şartlar dahilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır.

4. Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8.000 TL’ye kadar olan kazançlarından vergi alınmayacak.

Bu Kanun’un 2. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 89. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 Türk Liralıkkısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

Söz konusu düzenlemeyle ticari kazancı basit usulde tespit edilenlerin bu kazançları hakkında indirim uygulanması amaçlandığından, takvim yılı içinde basit usulden gerçek usule geçen mükelleflerin söz konusu indirimden faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan aynı Kanun’un 3. maddesiyle, 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde” ibaresi “ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde” şeklinde değiştirilerek, yukarıdaki 8.000 TL Türk Liralık yıllık indirim tutarının, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesine imkan sağlanmaktadır.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.