Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası mevzuatına göre SGK’ ya  EK-10 belgesi ile verilen ve 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin bilgi ve belgelerden olan ücretsiz izin  belgesi ve devamsızlık tutanaklarına  Sosyal Güvenlik Kurumunca itibar edilebilmesi için, ücretsiz izin belgesinde hem işveren/işveren vekili hem de sigortalının imzasının bulunması, devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte varsa şahitlerin imzasının bulunması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımlanmış olduğu 02.08.2016 tarih 4244632 sayılı Genel yazısı bulunmaktadır.

 

Ücretsiz İzin Belgesi Ve Devamsızlık Tutanaklarının Eksik Gün Belgeleri Yönünden Değerlendirilmesi

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun dördüncü fıkrasına göre “ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin, işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmesi”, beşinci fıkrasında ise “belirtilen belgelerin aylık prim hizmet belgesi veya  muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi gereken süre içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin geçerli sayılmaması halinde, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler,  gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte  tahsil olunacağı” hükümleri getirilmiştir.

 

30 günden az çalışan sigortalılar için aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi ile birlikte SGK’ ya EK-10 eksik gün bildirim belgeleri ekinde verilmesi gereken belgelerden olan ücretsiz izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi ile devamsızlık tutanaklarıyla ilgili matbu bir form bulunmamaktadır. Ayrıca bu belgelerin nasıl düzenleneceği konusunda da hem 4857 sayılı İş Kanunu’nda hem de 5510 sayılı Kanunda ve ilgili yönetmeliklerinde herhangi bir husus bulunmamaktadır.

 

Hukukun genel prensiplerine göre birden fazla kişiye lehte veya aleyhte hak doğuran bir hukuki işlemin geçerli olabilmesi için tarafların irade beyanlarının o hukuki işleme yansıması gerekmektedir. Bu nedenle EK-10 belgesi ekinde SGK’ ya verilen ücretsiz izin belgesinde işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte sigortalının da imzasının bulunması, devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte öncelikle işyeri sigortalılardan olmak üzere şahitlerin imzasının bulunması ve her gün için (devamsızlık tutanaklarının)  ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Ücretsiz İzin Belgesi İle Devamsızlık Tutanakları Sgk’ya Verilirken Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Husus

 

EK-10 belgesi ile verilen ve 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin bilgi ve belgelerden olan ücretsiz izin  belgesi ve devamsızlık tutanaklarının yukarıda açıklanan şekilde düzenlenmemesinden dolayı mükelleflerimizin geriye yönelik olarak prim yüküne maruz kalmaması ve idari para cezasına uğramaması için , söz konusu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi aşamasında ücretsiz izin belgesinde hem işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinin hem de sigortalının imzasının bulunması, devamsızlık tutanaklarında ise işveren/işveren vekili/işyeri yetkilisinden birisinin imzası ile birlikte varsa şahitlerin imzasının olmasını sağlamaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla;

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.