ÖZEL HASTANELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 10 NOKTA

Ülkemizde son on yıl içerisinde sağlıkta dönüşüm kapsamında özel hastaneler çok önemli bir hale geldi ve çok sayıda özel hastane faaliyete geçti. Tabi ki özel hastanelerin en önemli gelir kaynağı ise Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında özel hastaneler vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında düzenledikleri faturaları SGK’dan tahsil ediyorlar. Ancak bunun için birçok kurala da uymaları gerekiyor. Bu kurallar da Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) yanı sıra SGK ile imzaladıkları Hizmet Satın Alım Sözleşmesine dayanıyor. Nitekim son yıllarda yapılan denetimler sonucunda da kurallara uyulmadığı için birçok özel hastanenin sözleşmesi feshediliyor ve/veya yüklü cezai şartlarla karşı karşıya kalınıyor.
Hizmet Satın Alım Sözleşmesinde özel hastanelerin uyması gereken birçok kural var. Ancak bunlardan en çok ihlal edilen ve dikkat edilmesi gereken on tanesini aşağıdaki gibi sayabiliriz:

1- Bildirim Tarihlerine Dikkat
Özel hastaneler unvan, sahip, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesine, diğer şirket türlerinde ise ortaklara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde SGK’ya bildirmek ve ilgili belgeleri sunmakla yükümlüdür. Aksi halde 10.000 TL ceza ödenmesi gerekir. Ayrıca adres değişikliğini değişiklikten 1 (bir) gün önce, faaliyet alanına ilişkin ruhsat ve bünyesinde bulundurduğu ruhsata işlenmesi gereken cihazlara ilişkin değişiklikleri ise değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde SGK’nın ilgili birimine bildirmekle yükümlüdürler.

2- İlave Ücret Levhası Asılmalı
Özel hastaneler, ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini ve alınacak ilave ücret oranını gösterir şekilde branş bazında düzenlenecek tabelayı hasta tarafından görülebilecek şekilde ilave ücretin tahsil edildiği yerlere asmak zorundadır. Aksi halde her bir fiil için 10.000 TL ceza ödenmesi gerekir.

3- Yersiz İlave Ücret Alınırsa Ceza Var
Özel hastanelerce hastadan/hasta yakınından mevzuata aykırı şekilde ilave ücretin alındığının tespit edilmesi halinde, ilave ücret alınan her bir hasta için fazla alınan ilave ücret bedelinin 10 (on) katı, ancak mevzuata aykırı olarak alınan ilave ücret bedelinin ilgili kişiye iadesi durumunda uygulanacak olan cezanın yarısı kadar ceza ödenmesi gerekir.

4- Hasta İsterse Belge Verilmeli
Özel hastaneler sağlık hizmeti bedellerinin toplamının 100 TL’yi aşması halinde, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Bu belgenin süresi içerisinde hastaya/hasta yakınına verilmemesi halinde her bir hasta için 3.000 TL ceza ödenmesi gerekir.

5- Katılım Payı Tahsil Edilmeli
Özel hastanelerin SUT’ta belirtilen katılım payını hastalardan alması gerekmektedir. Aksi halde günlük 10.000 TL’yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL ceza ödenmesi gerekir.

6- Hasta Sebepsiz Reddedilemez
Özel hastane, başvuran hastayı SUT’ta yer alan müracaata ve kimlik tespiti işlemlerine ilişkin düzenlemeler ile SGK mevzuatı doğrultusunda kabul etmek zorundadır. Kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi hastane yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilir. Hastanın yazılı olarak Kuruma müracaatı halinde hastanece belirtilen gerekçe SGK tarafından uygun bulunmalıdır. Aksi halde her bir hasta için 10.000 TL ceza ödenmesi gerekir.

7- Kampanya ve Taramalara Dikkat
Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığından izin alınmak suretiyle gerçekleştirdikleri kampanya ya da tarama kapsamındaki check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan kişilerin isimleri ve T.C. kimlik numaraları liste halinde yazılı ve/veya elektronik ortamda; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar SGK’ya bildirmelidirler. Ayrıca bu hizmetlere ilişkin bedelleri SGK’ya fatura edemezler. Aksi halde her bir kampanya/tarama için 1.000 TL ceza ödemeleri gerekir.

​8- Hekim Sayısı Önemli
Özel hastaneler, SGK ile sözleşme yaptığı her bir branşta ayrı ayrı olmak üzere görev yapan hekimlerin (acil serviste görev yapan hekimler hariç olmak üzere) en az %70’i üzerinden hizmet sunmak zorundadır. Aksi halde her bir hekim için 1.000 TL ceza ödenmesi gerekir.

9- Ayrılan Hekim SGK’ya Bildirilmeli

Özel hastaneler, SGK ile sözleşme yaptığı branşlarda/sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin geçici (izin, rapor, eğitim vs.) veya sürekli ayrılmaları halinde bu kişileri ayrılış tarihleri itibariyle MEDULA’da pasif hale getirmelidir. MEDULA’ da pasif hale getirilmeyen hekimler tarafından sunulan hizmet bedelleri ödenmez. Sürekli ayrılanlar ise 5 (beş) iş günü içinde SGK’ya bildirilmelidir. Aksi halde her bir hekim için 1.000 TL ceza ödenmesi gerekir.

10- Simsar Bulundurulamaz

Özel hastaneler simsar ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz ve yönlendirmede bulunamazlar. Ayrıca Hasta yönlendirmesine yönelik olarak işbirliği de yapamazlar. Aksi halde günlük 10.000 TL’ yi geçmemek üzere her bir hasta için 500 TL ceza ödenmesi gerekir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.