Mali Tatilde Bilinmesi Gerekenler
Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil olarak uygulanıyor. Bu sürede mükellefler ve işverenler bazı yükümlülüklerini mali tatil bittikten sonra yerine getirebilecekler. Dolayısıyla mali tatil ile ilgili işverenlerin ve uygulayıcıların bilinmesi gereken bazı hususlar var.

Tatilden Sonra 7 Günlük Süre
Son günü malî tatile rastlayan bazı süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Buna göre mali tatilde yerine getirilmeyecek ve mali tatilden sonra yedi gün içinde yapılacak ödevler şöyle:

• Beyana dayalı tarhiyatta verilmesi gereken beyannameler

• İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödemesi

• Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurular

• Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgiler


25 Temmuza Dikkat
2016 yılında 6661 sayılı Kanun ile Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da önemli bir değişiklik yapılmıştı. Buna göre, mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerdeki son tarih 25 Temmuz olarak belirlendi. Bu sebeple de 21 ila 25 Temmuz tarihleri arasındaki yükümlülüklerin 25 Temmuz’a kadar yerine getirilmesi durumunda yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilecek.

Örneğin; özel işyeri işverenlerince aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar SGK’ya verilme zorunluluğu var. 2017 yılı Haziran ayına ait aylık prim ve hizmet belgeleri 24 Temmuz 2017 tarihine kadar verilmesi gerekirken, yukarıda belirttiğimiz kural gereğince en geç 25 Temmuz 2017 tarihine kadar verilmesi halinde yasal süresinde verilmiş sayılacak.

Vergi Davalarında Süre İşlemeyecek
Mali tatilde bazı süreler işlemeyecek ve tatil bitince kaldığı yerden devam edecek. Buna göre Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemeyecek. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacak.

Denetime Ara…
Ayrıca, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde inceleme başlatılamayacak.

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmeyecek. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacak.

İş Kazaları Bildirilecek
Mali tatilde sosyal güvenlikle ilgili yükümlülükler de mali tatil bittikten sonra yerine getirilecek. Son günü malî tatile rastlayan sosyal güvenlik mevzuatındaki süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacak. Dolayısıyla işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgesi, idari para cezası ile prim borcuna itiraz ve ödemeleri, işyeri kayıt ve belgelerinin ibrazı görevleri mali tatil sonrası yerine getirilecek.

Ayrıca mali tatil süresi içinde sosyal güvenlik kapsamında denetim, kontrol, tespit işlemleri yapılabilecek ve kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine yönelik tebligat yapılabilecek. Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün içinde ibraz edilmesi durumunda, kayıt ve belgelerin ibrazına ilişkin yükümlülüğün yasal süresi içinde yerine getirildiği kabul edilerek, idari para cezası uygulanmayacak.

Bununla birlikte sosyal güvenlikle ilgili bazı yükümlülükler mali tatil kapsamında değil. Bunlardan en önemlisi ise iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin işverenlerce yapılacak bildirimler. İşyerinde iş kazası olması ya da işçinin meslek hastalığına yakalanması halinde işveren tarafından olayın 3 iş günü içinde SGK’ ya bildirilmesi gerekiyor.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Daha önce gönderilmiş bültenlerimize buradan http://www.optimaldenetim.com/e-bulten-arsivi/ ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.