e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması İle İlgili Beratların Yüklenme Süresi

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN e-DEFTERLERİNİN OLUŞTURULMA VE İMZALANMASI İLE BERATLARININ YÜKLENME SÜRESİ 31 MAYIS 2017 GÜNÜ SONA ERİYOR

ÖZET : Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılının son hesap dönemine ilişkin e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanması ile “Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığının Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona eriyor.

Vergi Usul Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nin 3.3.3. bölümünde tüzel kişilerin elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylayacakları, imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturulacağı ve bu dosyaların Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Başkanlığın onayına sunulacağı hükme bağlanmıştı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 20/04/2017 tarih ve 92 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Buna göre Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılının son hesap dönemine ilişkin e-Defterlerinin oluşturulma ve imzalanması ile “Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bilgi İşlem Sistemine 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sonuna kadar yüklemeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla…

Kaynak: TÜRMOB Sirküleri

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.