2016 hesap dönemi Nakit Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) olarak açıklanmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 15.02.2017 tarihinde yayımlanan KVK-43/2017-1 sayılı “Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı “ konulu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2016 hesap dönemine ilişkin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun "Diğer indirimler" başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre; nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanan faiz indirimine ilişkin olarak TCMB tarafından en son açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranının dikkate alınacağı açıklanmıştır.

 

Söz konusu sirküler aşağıdaki gibidir.

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIGI

Gelir İdaresi Başkanlığı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 43

 

 

Konusu                       : Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı

Tarihi                          : 15/02/2017

Sayısı                          : KVK-43/2017-1

İlgili olduğu maddeler : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10

İlgili olduğu kazanç türleri : Kurum Kazancı

 

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesi nin birinci fıkrasının (ı) bendinde ; sermaye şirketleri nin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline  tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca  açılan  TL cinsinden  ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, il gili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50`sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

04/03/2016tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar  Vergisi Genel Tebliğine eklenen  "10.6. Sermaye artırımında indirim" başlıklı bölümde,  indirim  uygulamasında  TCMB tarafından ind irimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları "ndan "Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)" faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 

Buna göre, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %13,57 (yüzde onüç virgül elliyedi) oranı dikkate alınacaktır.

 

 

 

Duyurulur.

 

 

 

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.