5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmi Erteleme İşlemleri

5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmi Erteleme İşlemleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 17.03.2017

DUYURU

5510 SAYILI KANUNUN EK 9 UNCU MADDESİ KAPSAMINDA 10 GÜNDEN FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN ASGARİ ÜCRET DESTEK VE KISMİ ERTELEME İŞLEMLERİ

1- Asgari Ücret Desteği

18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiş ve 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimiz de, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Buna göre, 2017 yılında da 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimize, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar sigortalı başına asgari ücret desteği verilecek olup, 2017/Mart ayı itibarıyla 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayını da kapsayacak şekilde asgari ücret desteklerine ilişkin tahakkuklar oluşturulmuştur.

Diğer taraftan, 2017/Ocak ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Şubat ayı prim borçlarına, 2017/Ocak ve Şubat ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Mart ayı prim borçlarına mahsup edilecektir.

2- Kısmi Erteleme

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimizin 2017/Şubat ayı primleri 2017/Aralık ayına ertelenmiş olup, erteleme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Buna göre;

1-Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi

Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir.

Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

• Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.

• 2017/2. Ay için ertelemeye esas tutar,

3.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için;

2016/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Şubat ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.05.2015 tarihinde tescil bir işyerinde 2016/2. Ay için 2 sigortalı için 60 gün, sosyal güvenlik destek priminden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı 60 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 60 gün x 20,70 TL=1.242,00 TL olacaktır.

Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 26.04.2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayarak tescil işlemleri yapılmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 sigortalı için 5 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Şubat ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır.

Tamamı İçin Tıklayınız

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.