Konu : 488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergi Oranları İle 492 Sayılı Harçlar Kanuna Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlarda Değişiklik Yapan BKK Hk.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanuna Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergi Oranları İle 492 Sayılı Harçlar Kanuna Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlarda değişiklik yapılmasına dair 2017/9973 sayılı karar 15.03.2017 tarihli 30008 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kat Karşılığı Sözleşmeler ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri ile Bazı Sözleşmelerde Damga Vergisi Oranı Sıfır (0) Olarak Belirlendi.

Bilindiği üzere 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile inşaat sektörüne ilişkin damga vergisi oranlarında değişiklik yapılmış bu durum 2017 / 17 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu defa 2017 / 9973 sayılı karar ile, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:” başlıklı fıkrasında yer alan (14), (15), (16), (17), numaralı bentlerinde yer alan kağıtlar için damga vergisi oranı ‘‘0’’ sıfır olarak değiştirilmiştir.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen sözleşmelerde damga vergisi oranı sıfır (0) olarak uygulanacaktır.

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

15.Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

16.Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

17.Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

Konut ve İşyeri Teslimlerinde Tapu Harcı Düşürülmüştür

Bilindiği üzere 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesi ile492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 1-Tapu İşlemleri başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemlerinden alınan tapu harcı oranını ilgili maddede belirtilen kriterlere göre değiştirmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Bu defa 2017 / 9973 sayılı karar ile bu yetki kullanılarak, 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin 1-Tapu İşlemleri başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden ‘‘binde 20’’ olarak alınan tapu harcı 30.09.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ‘‘binde 15’’ olarak değiştirilmiştir.

20/a Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (binde 20)

Buna göre 30.09.2017 tarihine kadar yapılacak olan konut ve işyerlerine yönelik tapu işlemleri üzerinden binde 15 oranında tapu harcı alınacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.