Ertelenen SGK Prim Ödemelerinin Gider Kaydedilebileceği Düşüncesindeyiz

Tarih: 31.01.2017 

27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

Burada, söz konusu Kanun ile vergi kanunlarında ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeler özetlenmiştir.

1)
 Sigorta prim ödemelerinin bir kısmı ertelenebilecektir.

Bu Kanunun 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen, geçici 72 nci madde ile 2016 yılı için 5510 sayılı Kanun’un geçici 68 inci maddesi ve 2017 yılı 5510 sayılı Kanun’un geçici 71 inci maddesi uyarınca; asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısı, günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenebilecektir.

Örneğin, bir firmanın asgari ücret desteği kapsamında 10 çalışanı ve bunların prim ödeme gün sayısı toplamının 300 (30 gün X 10 kişi) olduğunu kabul ettiğimizde ertelenebilir prim tutarı hesaplaması aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Sınır    = Destek kapsamındaki çalışanların prim ödeme gün sayısı X 60 TL X %34,5 (SGK İşci, SGK İşveren)

= 300 X 60 X %34,5 = 6.210 TL

 

Bilindiği gibi, YASA GEREĞİ  yıl sonu SSK primleri Ocak ayı sonuna kadar ödendikleri takdirde gider yazılabilir. Erteleme halinde bazı meslektaşlarımız, Aralık 2016 dönemi SSK primlerinin gider yazılamayacağını düşünmektedirler. Bana göre gider yazılabilecektir. Bu konu kanunun 28. İnci maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen Geçici 72. Madde ile çözülmüştür.

Ertelenen primler, erteleme tarihine kadar ödendiği takdirde süresinde ödenmiş sayılır. Ancak, ertelenen primler süresinde ödenmediği takdirde, geriye dönük olarak ödenmemiş sayılacak ve buna göre cezai işlemler uygulanabilecektir.

BU ARADA FİRMALAR EKİM-KASIM VE ARALIK AYLARINDA ÖDEMEDİKLERİ PRİMLERİ ÖDEYECEKLERİ İÇİN İKİ MİSLİ ÖDEME YAPACAKLARDIR. BU SEBEPLE FİNANSMAN DURUMU VE BÜTÇENİN BUNA GÖRE HAZIRLANMASINA DİKKAT EDİLMELİDİR.

Hesaplamalar otomatik olarak SSK tarafından ödeme sırasında  yapılmaktadır.

MADDE 28– 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

 Yürürlük tarihi: 27/01/2017

KAYNAK : MuhasebeTr

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.