Af’da Borcunu Ödeyemeyenlere Yeni İmkân

Tarih: 20.01.2017

TBMM’de görüşülen “Torba Kanun Tasarısı” na eklenen “Geçici Madde- 2” ile 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ancak şartları ihlal edenler için yeni imkânlar getirilerek aftan yararlanmaları sağlanmaktadır. Getirilen bu imkânları 11 soruda özetledik.
 
SORU 1- Yapılandırma başvurusunda bulundum Peşin ödemeyi seçtim. Ancak yeniden yapılandırılan borcumu bugüne kadar ödemedim. Torba yasa bana ne getiriyor?
 
CEVAP: Yeniden yapılandırılan borcun tamamını Kanuna göre, 30.Kasım.2016 tarihine kadar ödemeniz gerekiyordu. Ancak bu ödemeyi 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dâhil) gününe kadar %1,40 oranında gecikme zammı ile birlikte yapmanız halinde Bakanlık aftan yararlanabileceğinizi duyurmuştu. Bu süreyi de geçirdiğinizden aftan yararlanma hakkını kaybetmiştiniz.
 
Torba Yasa size aftan yararlanmanız için yeni bir imkân sağlıyor.
 
Bugüne kadar ödemediğiniz borcun tamamını, ödemeniz gereken tarihten (30 Kasım 2016)  Torba yasanın geçici 2’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için aylık %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar ödemeniz halinde aftan yararlanabileceksiniz.
 
SORU 2 -Yapılandırma başvurusunda 18 eşit taksitle ödemeyi seçtim. Ancak yeniden yapılandırılan borcumun hiçbir taksitini bugüne kadar ödemedim. Torba yasa bana ne getiriyor?
 
CEVAP: Borçlarınızı 18 eşit taksitli seçeneğine göre yeniden yapılandırmış olduğunuzdan, ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeniz gerekiyordu. İkinci taksiti ise 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödemeniz gerekiyor.
 
Ancak ilk iki taksiti süresinde ödemeyenler aftan yararlanamıyor. Bu durumda ilk taksiti süresinde ödemediğinizden şartları ihlal etmiş durumdasınız.
 
Geçici 2’inci madde aftan yararlanmanız için size de bir imkân getiriyor.
 
18 eşit taksitle ödeme seçeneğine göre yeniden yapılandırdığınız borcunuzun ilk taksitini, ödemeniz gereken tarihten (30 Kasım 2016)  Torba yasanın geçici 2’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için aylık %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar ödemeniz halinde aftan yararlanabileceksiniz.
 
SORU 3- Dokuz eşit taksit seçeneğine göre vergi borçlarımı yeniden yapılandırdım. İlk taksitimi süresinde (30 Kasım 2016) ödedim. Kalan taksit sürelerimde süre uzatımı olacak mı?
 
CEVAP: Yeniden yapılandırılan borçların 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.
 
Dokuz eşit taksitte ödemeniz gerek borcunuzun, 2’ici taksitten itibaren kalan taksit süreleri dörder ay uzatılmış bulunmaktadır. Bu durumda, 31 Ocak.2017 tarihinde ödemeniz gereken ikinci taksiti 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeniz halinde af kanunundan yararlanmaya devam edeceksiniz.
3,4,5,6,7,8 ve 9’uncu taksitlerinizin de aynı şekilde ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.
 
SORU 4-  2017 yılından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin dörder ay uzatıldığını söylüyorsunuz. Peki, uzatılan bu süre için gecikme zammı ödeyecek miyim?
 
CEVAP: Hayır ödemeyeceksiniz. Süresi dörder ay uzatılan bu taksitleriniz için ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacak, sadece yapılandırılan taksit tutarını uzatılan süre içinde ödeyeceksiniz.
 
SORU 5- Yapılandırma başvurusunda Peşin ödemeyi seçtim. Ancak yeniden yapılandırılan borcumu bugüne kadar ödemedim. Borcun tamamını 2017 yılı Mayıs ayı sona kadar ödersem Borcuma katsayı uygulanacak mı? Ayrıca Yİ-ÜFE tutarının % 50 si indirim hakkından yararlanabilecek miyim?
 
CEVAP: Hayır yeniden yapılandırılan borcunuza katsayı uygulanmayacak. Ayrıca Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden  %50 indirim hakkından yararlanacaksınız.
 
SORU 6 -Yapılandırma başvurusunda 18 eşit taksitle ödemeyi seçtim. Ancak yeniden yapılandırılan borcumun hiçbir taksitini bugüne kadar ödemedim. Taksitli ödeme yerine borcun tamamını 2017 yılı Mayıs ayı sona kadar ödersem Borcuma katsayı uygulanacak mı? Ayrıca Yİ-ÜFE tutarının % 50 si indirim hakkından yararlanabilecek miyim?
 
CEVAP: Hayır borcunuza katsayı uygulanmayacak. Ayrıca Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden  %50 indirim hakkından yararlanacaksınız.
 
SORU 7- Yapılandırma başvurusunda bulundum Peşin ödemeyi seçtim. Ancak yeniden yapılandırılan borcumu nakit sıkıntısı çektiğimden bugüne kadar ödemedim. Borcumu taksitli seçeneğine göre yeniden yapılandırmam mümkün mü? Torba yasa bunu sağlıyor mu?
 
CEVAP: Şartları ihlal ettiğinizden af yasasından yararlanma hakkını kaybetmiş durumdasınız. Ancak torba yasayla size bir imkân sağlanmaktadır. Yapmanız gereken 30.Nisan.2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak ve taksitli ödeme seçeneğinden 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitten birini tercih etmektir.
 
Tercih ettiğiniz taksit seçeneğine göre katsayı uygulanmak suretiyle borcunuz yeniden yapılandırılacaktır.
 
Yapılandırılan bu tutarın;
- Torba yasadaki geçici 2’inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken ilk taksiti, ödenmesi gereken tarihten (30 Kasım 2016)  Torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için aylık %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar,
-Diğer taksitleri, 6736 sayılı Kanunda belirlenen taksit süreleri dörder ay uzatılmış olarak, 
Ödemeniz halinde aftan yararlanabileceksiniz.
 
SORU 8-Yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar(stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için af yasasının “kesinleşmiş alacaklar” veya “kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar” ile ilgili madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulundum. Ancak taksit ödeme süresi içinde her bir vergi türü itibariyle vermiş olduğum beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ikiden fazla taksitini ödemediğimden yapılandırılan borcumun kalan taksitler için af hükümlerinden yararlanma hakkını kaybettim. Torba yasa bana yeni bir imkân getiriyor mu?
 
CEVAP: Evet getiriyor. Taksit süresi içinde vermiş olduğunuz beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmeyen bu nedenle ihlale neden olan taksitlerini, vade tarihinden Torba yasanın geçici 2’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için aylık %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar ödemeniz halinde, kalan taksitler için de af yasasından yararlanabileceksiniz.
 
SORU 9-Af yasasının 4. Maddesinin 9’uncu fıkrası hükmünden yararlanmak üzere pişmanlık hükümlerine göre beyan ettiğim matrahlar üzerinden tahakkuk eden vergileri ve Yİ-ÜFE tutarını kanunda belirtilen sürede ödemediğimden şartları ihlal ettim dolayısıyla af yasasından yararlanma hakkını kaybettim. Torba yasa benim için yeni bir imkân getiriyor mu?
 
CEVAP: Evet getiriyor.
-İhlale neden olan tutarları vade tarihinden Torba yasanın geçici 2’inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için aylık %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 Çarşamba gününe kadar,
-Vadesi gelmemiş taksitleri ise af yasasında belirtilen şekilde,
Ödemeniz halinde, af yasasından yararlanabileceksiniz.
 
SORU 10- Yeniden yapılandırılan borcumun tamamını peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ilk taksit ödeme süresi içinde ödedim. Ancak Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanan tutar üzerinden %50 indirim bana uygulanmadı. Fazla ödediğim bu tutarı geri alabilecek miyim?
 
CEVAP: %50 indirimin size de uygulanması gerekiyor.
31.12.2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunmanız halinde, %50 indirimden yararlanacak ve fazla ödenen bu tutar tarafınıza red ve iade edilecektir.
 
SORU 11- Torba yasa,  yeniden yapılandırılan SGK prim borçlarını af kanunda belirtilen süre içinde ödemeyenler için de yeni imkânlar getiriyor mu?
 
CEVAP: Evet getiriyor. Vergi borçları için getirilen yeni imkânlar, SGK prim borçları için de aynen getirilmektedir. 
 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.