İşkur İşbaşı Eğitim Programı Sgk Teşvik Süresi Bir Yıl Uzatıldı !

 

 

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15. maddesi ile 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan sigortalıları işe alan işverenlere, anılan maddede öngörülen şartlamaları kaydıyla 30 ila 48 ay arasında değişen sürelerde sigorta prim teşviki verilmektedir.

Söz konusu maddede, 31/12/2016 tarihini birer yıl süreyle ve en çok 31/12/2018’e kadar erteleme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Kanunda verilen bu yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu, 24/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9643 sayılı Kararname eki Kararı ile, teşvikten yararlanılabilmesi için gerekli olan 31/12/2016 tarihine kadar işbaşı eğitimi programı eğitimlerine başlama şartını 31/12/2017 tarihine kadar uzatmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile ne değişti ?

Bakanlar Kurulunca söz konusu karar alınmadan önce, 4447/geçici 15. madde teşvikinden yararlanılabilmesi için yeni işe alınacak sigortalıların Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2016 tarihinden önce başlatılan iş başı eğitim programlarından birisini tamamlamış olmaları gerekiyordu. Başka bir ifadeyle iş başı eğitim programlarına 1/1/2017 tarihinde sonra başlayan sigortalılar bu programları bitirmiş olsalar dahi, bu sigortalıları işe alan işverenler geçici/15.maddede öngörülen teşvikten (31/12/2016 tarihine kadar başlamış olmaları şartı nedeniyle) yararlanamayacaklardı.

Bakanlar Kurulunca alınan söz konusu karar sonrasında, iş başı eğitim kurslarını 31/12/2017 tarihine kadar başlayan sigortalılar bu programları tamamlamaları halinde, bu sigortalıları alan işletme sahipleri geçici 15. madde öngörülen teşvikten diğer şartları da sağlamaları kaydıyla yararlanmaları mümkün olabilecektir.

Teşvikten yararlanma şartlarına dikkat !

Bakanlar Kurulunca alınan kararla birlikte 4447/geçici 15. maddede öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için;

Sigortalılar yönünden;

- 31/12/2017 tarihine kadar işbaşı eğitim programını tamamlamış olmaları ve programını bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmış olmaları,

- 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmaları,

- Tamamladıkları işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmaları,

İşyerleri yönünden;

-Özel sektör işverenlerine ait olması,

- İşe alındıkları takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmaları,

- 06645 sayılı Kanun numarası ile düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

- İşverenin geçmişe yönelik prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,

- İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması

Gerekiyor.

Sigortalı başına ne kadar teşvik veriliyor ?

4447/geçici 15. maddenin birinci fıkrasında, kapsama giren sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın Fondan karşılanacağı öngörülmüştür.

Buna göre kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 06645 sayılı kanun numarası seçilerek düzenlenmesi halinde, öncelikle sigortalıların brüt kazançlarının tamamı üzerinden beş puanlık prim indirimi hesaplanacak, ardından sigortalının asgari ücrete olan kazançları üzerinden hesaplanan kalan sigorta prim işveren hissesine isabet eden primlerin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Örneğin, 4447/geçici 15. madde kapsamına giren bir sigortalının 2016/Aralık ayında 30 gün karşılığındaki brüt kazancının 2.500 TL olduğu düşünüldüğünde, 2016/Aralık ayında 30 güne karşılık gelen asgari ücretin 1.647 TL olduğu da dikkate alınarak;

2.500 X 5 /100 = 125 TL, beş puanlık indirim tutarı

1.647 X 15,5 / 100 = 255,28 TL, 4447/geçici 15. madde teşviki olacaktır.

Dolayısıyla 2.500 X 34,5 /100 = 862,50 TL tutarındaki sigorta priminin

862,50 – 125 – 255,28 = 482,22 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

Sigortalının asgari ücretli olması durumunda 30 gün karşılığındaki brüt kazancının 1.647 TL olduğu düşünüldüğünde ise

1.647 X 5 /100 = 82,35 TL, beş puanlık indirim tutarı

1.647 X 15,5 / 100 = 255,28 TL, 4447/geçici 15. madde teşviki olacaktır.

Dolayısıyla 1,647 X 34,5 /100 = 568,22 TL tutarındaki sigorta priminin

568,22 – 82,35 – 255,28 = 230,59 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.