Lütfen aşağıdaki bilgileri her işletme sahibi ve sorumlusu okuyarak işletme açısından alınması gerekli notları alarak varsa çalışma arkadaşları ile paylaşmasında fayda bulunmaktadır.

Not : BA/BS FORMLARININ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İSTİNADEN KDV BEYANNAMELERİ VERİLMEDEN (ÖRNEĞİN 19-24 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA) 2015 YILI CARİ MUTABAKATLARI İLE BİRLİKTE YAPILMASIN BÜYÜK FAYDA VARDIR. ZİRA ARALIK 2015 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ VERİLDİKTEN SONRADAN GELEN FATURALARDAKİ KDV TUTARLARI İNDİRİM KONUSU YAPILAMAMAKTADIR. 

 

- 2015 yılında 880 lira olan fatura kesme sınırı 2016 için 900 liradır.

 - E tebliğ için vergi dairenize 1 Nisan 2016 Tarihine Kadar başvurmanız gerekmektedir.

 - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Mecburiyetinin 01.01.2017 tarihine kadar kademeli olarak devam ettiğini unutmamalısınız.

 - 7.000 lira ve üzerindeki teslim ve hizmetleriniz için düzenlediğiniz veya aldığınız faturaların tahsilat yada ödemelerini banka yada finans kurumları aracılığı ile yapmak zorundasınız.

 - Amortismana tabi tutulmadan direkt gider yazabileceğiniz tutar 900 liradır.

 - GMSİ’de 2015’de 3.600 liralık istisnayı aşan gelirleriniz için vergi ödemek zorundasınız. Kazançlarını ücret, ticari, zirai, GMSİ, MSİ cinsinden birleştirmek zorunda olanlar Gayrisafi tutarları toplamı 110.000 lirayı aşması durumunda bu istisnadan faydalanamazlar.2016 için istisna tutarı 3.800 liradır.

 - Teşekkülü ne olursa olsun şirketinize ilişkin mal ve hizmet alımlarında şahsi kredi kartlarınızı kesinlikle kullanmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde örtülü sermaye işlemi görüp zor durumda kalabilirsiniz.

 - Şirketinizden, akrabalarınıza, personelinize (ilişkili kişi ya da kurumlara) yapılan mal ve hizmet satışlarında, normal müşterilerinize uygulanan fiyatlar üzerinden fatura düzenleyiniz. Düşük yada yüksek faturalandırma şirketinizi örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya bırakabilir.

 - 01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde SGK taban ücreti 1647 lira, tavan ücreti 10.705,50 liradır.

 - Şirketinizin POS cihazını başkalarının kullanması, kredi , hatır çeki gibi işlemler yapmamanızgerekenlerdir.

 - Şirketinizin banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmayınız, şirket çeklerinizi özel şahsi harcamalarınızda kullanmayınız.

 - İşyeri Kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun, bankaya yatırmak zorundasınız.

- 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerleri ücret ödemelerini banka üzerinden yapmak zorundadır.

 - 2015 Aktif toplamı 2.345.800 lirayı veya net satışları 4.691.300 lirayı aşan üretim ve hizmet işletmeleri 2016 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak zorundadır.

- Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte sevk etmek zorunda olduğunuzu, ancak satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda olmadığınıza dikkat etmelisiniz.

- Hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden her ay Cari Hesap Ekstresi almaya özen göstermelisiniz.

 - Çalışanlarınızın sigortalı Hizmet Listesini her ay bulundurmalı, ücret bordrolarını ve ücret hesap pusulalarını çalışanlarınızın imzalaması gerektiğini unutmamalısınız.

 - Personeliniz işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan en geç bir gün önce muhasebeye bildirmeyi, bildirimleri mutlaka bir yazı yada e- posta ile yapmayı unutmayınız.

 - İşçilerin işten çıkış tarihini, aynı günde ve mutlaka bir yazı (E- posta da olabilir) ile muhasebeye bildirmeye özen gösteriniz.

 - Personelinizin mutlaka personel özlük dosyasını imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgâh, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf, AGİ Formu ) tamamlatmayı sağlayınız.

- İstifa eden işçilerden istifa ve ibra dilekçesi alınız.

 - İşçilerinizden, Asgari Geçim İndiriminden doğru faydalanmaları için gerekli olan aile durum bildirimi formunu alıp, yıl içinde aile durum değişikliği olursa düzeltiniz.

 - İşyerinizde Vergi Levhasını asma zorunluluğu olmamakla birlikte , bulundurmanız gerektiğini unutmayınız.

 - Şirket ortaklarının Ana sözleşmede yazılı sermaye ödemelerini gerçekte ödenmedikleri halde, ödendi gibi gösterildiğinde yada sermayenin tamamı taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösterildiğinde, TTK. 562. Maddesine istinaden hapis cezasına mahkûm olabilirsiniz.

 - Şirketlerin Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin 2016 Yılı Ocak ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir.

 - Yevmiye defterlerinin kapanış tasdiklerinin 30 haziran 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 - Fatura ve gider pusulalarında İşletmelerin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi kurma zorunluluğu var ise tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi gerekir. 

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.