4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından  2016 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için  tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, hizmet akdi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan bütün işçiler için  milli seviyede tek asgari ücret tespit edilmiştir.  Tespit edilen yeni asgari ücrete göre;

1-  Asgari ücret, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığıbrüt 54,90 TL., aylık 1.647,00 TL. olarak belirlenmiştir.

2- Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların  sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :      54,90 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    : 1.647,00 TL

 

Günlük kazanç üst sınırı :      356,85 TL,

Aylık kazanç üst Sınırı   : 10.705,50 TL olacaktır. 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalıların aylık ücreti kaç lira olursa olsun, 10.705.50 TL’yi aşan kısmından sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri kesilmeyecek. Ayrıca, isteğe bağlı prim ödeyen ile  5510 sayılı Kanunun 4/b  maddesi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olanticari ve mesleki faaliyette bulunan ve  şirket ortakları da aynı şekilde aylık  sigorta primine esas kazançlarını 1.647,00 TL. den az ve10.705,50 TL. den fazla beyan edemeyeceklerdir. 

3- Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılacak İşçilerinin Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırları:

5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde, 6552 sayılı Kanunla daha önce yapılan  düzenlemeye göre,  sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için ödenecek kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri, aylık asgari ücretin 3 katı olan 4.941,00TL. üzerinde ödenecektir.

4- Askerlik, doğum ve Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarımda Prim Oranları:

Askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanacak kişi tarafından, sigorta primine esas kazancın günlük alt sınır olan 54,90TL ile günlük üst sınırı olan 356,85 TL arasında olmak üzere belirlenebilecektir. Hizmet borçlanması talebinde bulunacak olanların beyan edecekleri bir günlük kazancın % 32’si oranında ödenecek olan sigorta primi, bir günlük borçlanma için  en az 17,57 TL, en fazla ise 114,20TL olacaktır. 

5- 2016 Yılanda Uygulanacak Asgari geçim İndirimi:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin (1.647,00) yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si,    çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.

Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Yukarıda açıklanan kanun hükmüne göre, asgari geçim indirimi şöye olacaktir: 

           

 

Medeni Hali

Aylık

Medeni Hali

Aylık

Bekar

123,53

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

148,23

Evli eşi çalışan ve  çocuksuz

123,53

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

166,76

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

142,05

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

160,58

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır

209,99

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

197,64

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır

197,64

             

2016 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücreti tüm çalışanlara ve işverenlere yararlı sonuçlar doğurmasını dilerim.   

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.