GELİR İDARESİNDEN MÜKELLEFLERE ÇAĞRI

Gelir İdaresi yöneticileri mükelleflere seslendi: ‘Yasa önemli avantajlar sağlıyor. Fırsatı kaçırmayın, gelin barışalım!’

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını, şirketlere vergi incelemelerine karşı koruma getiren matrah artırımını ve varlık barışını içeren yasanın mükelleflere önceki yapılandırmalara göre daha fazla avantaj sağladığına dikkat çeken Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, “Kanunun kapsamı hayli geniş. Çok önemli avantajlar içeriyor. Biz bütün mükelleflere elimizi uzatıyoruz. Gelin fırsatı kaçırmayın. Gelin barışalım” çağrısında bulundu.

Ertürk, yeniden yapılandırmayla ilgili geçmişte 2003 yılında çıkarılan 4811 ve 2011 yılındaki 6111 sayılı kanunlara göre, şimdiki 6736 Sayılı Kanun’a başvuruların da daha fazla olduğunu belirterek, “İlk yeniden yapılandırmada 4-5 milyar liralık, ikincisinde ise 26 milyar liralık bir gelir toplandı. Bu üçüncü yeniden yapılandırmaya daha iyi bir başlangıç yaptık. Başvurular, ilgi düzeyinin iyi olduğunu gösteriyor. Gerçekten mükellef için önemli avantajlar içeriyor. Geçmiş yapılandırmalara göre çok daha iyi bir noktada tamamlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir süre önce yaptığı açıklamada, 6736 Sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerin 90 milyar liralık bir gelir potansiyeline işaret ettiğini ifade etmişti. Bakan Ağbal, iki milyondan fazla mükellefin yeni kanundan yararlanmak için başvurduğunu da belirtmişti.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, kamuoyunda kısaca “yeniden yapılandırma” ve “vergi barışı” olarak adlandırılan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’u DÜNYA’ya değerlendirdiler.

19 Ağustos başlayan başvuru süresinin 31 Ekim’de dolacağını ve başvuruda bulanacakları için sürenin daraldığına işaret eden Maliye’nin üst düzey bürokratları, “Kesinleşmiş vergi, trafik cezası, kredi yurtlar kurumu borcu, motorlu taşıt vergisi gibi borçları olanlar bir an önce başvursun, yeniden yapılandırmanın avantajlarından yararlansın” çağrısını yaptılar.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay da, “Eğer borcunuz varsa, kanun dışında kimse silemez. 6736 Sayılı Kanun’ birikmiş vergi borcunuzu azaltıyor. Üstelik teminat istemeden taksitlendiriyor” hatırlatmasını yaptı.

Başkan Ertürk, imkanı olan mükelleflerin peşin ödemeyi tercih etmeleri durumunda avantajlarının katlandığına işaret ederken Başkan Yardımcısı Dilbay, peşin ödemenin avantajını bir örnekle açıkladı:

“2013’ten bu yana ödenmeyen 15 bin liralık gelir vergisi borcuna 8 bin lira gecikme zammı ve faiz biner. Bu mükellef borç yapılandırmadan yararlanırsa, 8 bin liralık gecikme zammı ve faiz, anında 2 bin 900 liraya iniyor. Yani toplam borç, 23 bin liradan 17 bin 900 liraya düşüyor. Peşin ödeme halinde ise borcun toplam miktarı 16 bin 450 liraya çekiliyor.”

Gelir İdaresi yöneticilerinin verdiği bilgilere ve yaptıkları değerlendirmelere göre, mükelleflerin 6736 Sayılı Kanun’dan “Varlık Barışı” düzenlemesi hariç, yararlanabilecekleri düzenlemelere ilişkin detaylar şöyle:

• Başvurular 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılacak. İlk taksit ödemeleri ise 30 Kasım 2016’da yapılacak. Taksitle ödeme yapmayı tercih edeceklerin mutlaka dikkat etmesi gereken nokta ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı. Çünkü, bu şart yerine getirilmediği takdirde yararlanma bozuluyor.

• Ödemelerde 6, 9, 12, 18 taksit mümkün. Taksit aralığı iki ay. Dolayısıyla 18 taksit, borcu 36 aya yayma anlamına geliyor. Taksitle ödeme tercih edildiğinde, seçilen plana göre belli bir oranda katsayı uygulayarak, taksitle ödemede geçen süre için faiz hesaplanıyor. Ayrıca, yılda iki kez “taksit atlama” kolaylığı da söz konusu. Ancak bu hak, bu yıl için geçerli değil. İlk iki taksitin gününde ödenme şartı ve bunların bu yıl kasım ve aralık ayında yapılacak olması bu hakkın ancak 2017’de kullanılabilmesini getiriyor.

Yapılandırmaya teminat yok

• Vergi dairelerine borcu bulunan mükellefler, borçlarını yapılandırdığında herhangi bir teminat göstermeyecek. Ancak daha önce uygulanmış bir haciz varsa bu hacizler ödemeler oranında kaldırılacak. Ayrıca, yapılandırılmış borçlar için vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı alınabilecek. Araçların muayenesi yaptırılabilecek. Ancak aracın satılabilmesi için yapılandırılmış tutarın tamamının ödenmesi gerekiyor.

• Ödemelerin, vergi dairesi veznelerinden yapılabilmesi mümkün. Dileyenler, tahsile yetkili bankalara ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden de kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.

Kesinleşmiş alacaklarda yapılandırma

• 6736 Sayılı Kanun’un 2. Maddesi vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş alacakların yeniden yapılandırmasını içeriyor. Vadeden kasıt 19 Ağustos 2016. İçeriğinde; Maliye Bakanlığı’na bağlı borçlar, vergi, resim, harçlar ve bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, trafik cezaları var. Ayrıca köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen cezalar da kapsanıyor. Seçim, nüfus ve askerlik para cezaları, öğrencilerin Yurt-Kur’a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yeniden yapılandırmada yer alıyor. Tarım ve turizm başta olmak üzere işgal edilen araziler için ödenmesi gereken harçları kapsayan ecrimisiller, tahsili gereken destekleme ödemeleri gibi çok sayıda alacak yapılandırılacak.

• Kanun kapsamına adli para cezaları ile yukarıda sayılanlar dışında kalan idari para cezaları girmiyor.

• Kesinleşmiş alacaklarla ilgili düzenlemede vergi ve diğer alacakların asıllarında herhangi bir indirim yapılmıyor. Asıl alacaklara uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi fer’i alacaklar TÜİK’in her ay için belirlediği Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları ile endeksleniyor. Ve asıl alacak ile endekslenmiş tutarın ödenmesine bağlı olarak, asla bağlı vergi ziyaı cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor.

• Halen gecikme zammı ve gecikme faizi olarak aylık yüzde 1.40 oranı uygulanıyor. Yıllık oranı ise yüzde 16.80. Alacaklar Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile alacak hesaplandığında ödenecek yıllık faiz yükü, gecikme faizi ile oluşan faiz yükünün yüzde 30- 33 düzeyine iniyor. Yani, yıllık 16.80’den hesaplanan gecikme zammı veya faizi 100 lira tutuyorsa siz 30-33 lirasını ödeyeceksiniz. Bu taksitli ödeme için. Peşin ödeme tercih edilirse hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yarısından da vazgeçiliyor. Yani 100 liralık faiz yükü bu durumda 15 liraya düşüyor.

İhtilaflı alacaklarda yapılandırma

• Kanunun 3’üncü maddesinde davaya konu olmuş borçların yeniden yapılandırılması düzenleniyor. Vergi veya idare mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde ihtilaflı bulunan ya da dava açma süresi geçmemiş olan alacakları içeriyor. Danıştay aşamasındaki dava konusu borçlar da kanunun kapsamında…

• Trafik para cezaları, köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar gibi ‘Kesinleşmiş Alacaklar’ ile ilgili kapsamın önemli bir bölümü ‘İhtilaflı Alacaklar’ için de geçerli. Ancak, kanun kapsamına giren diğer alacaklarla ilgili ihtilaf bulunsa da bu madde hükmünden yararlanılması söz konusu değil.

• Bu madde, alacağa ilişkin ihtilafın bulunduğu safha esas alınarak indirimli ödemeler öngörüyor. Haklarında bir vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararı ya da idarece yapılmış diğer tespitlere dayanılarak vergi ve ceza tarhiyatı yapılan mükelleflerden vergi ve ceza ihbarnamesi 19 Ağustos tarihinden önce tebliğ edilmiş olanlar için önemli düzenlemeler getiriliyor.

• Diyelim ki vergi mahkemesinde dava açtınız. Veya 30 günlük dava açma süresi geçmedi. Madde hükmünden vergi aslının yüzde 50’si indirilecek. Gecikme faizi, gecikme zammı yerine de TÜİK’in her ay için belirlediği Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyeceksiniz. Geri kalan vergi aslı ve gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tamamının tahsilinden ise vazgeçiliyor.

• İhtilaf vergi mahkemesinde bitmiş ama üst yargıda devam ediyorsa vergi mahkemesinin karar içeriğine bakılacak. Bu durumda vergi mahkemesi, vergiyi terkin etmişse; vergi asıllarının sadece yüzde 20’si ödenecek. Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine de Yİ-ÜFE tutarı ödenecek. Vergi mahkemesi, vergiyi tasdik ya da tadilen tasdik etmişse, o durumda; tasdik edilen vergi asıllarının tamamı, terkin edilen kısmın yüzde 20’si, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı ödenecek.

• Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

• Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına açılan davalarda da ihtilafın bulunduğu safhaya göre yüzde 10 ila yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor, kalan cezalar siliniyor. Trafik cezaları gibi diğer para cezalarının ihtilaflarında da aynı esaslar geçerli.

• Bu maddeden yararlanacaklar da peşin ödemeyi tercih ederse hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yarısından vazgeçilecek. Tabii, ihtilaflı alacaklar ile ilgili hükümlerden yararlanmak için ihtilaflardan vazgeçilmesi şart.

Sıkıntıdaki şirkete nefes aldıracak

Yeniden yapılandırma sıkıntılı şirketlere ve iş sahiplerine de nefes aldıracak. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Bekir Bayrakdar, “Yeniden yapılandırma, sıkıntıda olan şirkete en azından Maliye cephesinde zaman kazandırır. ‘Zaten ödeme gücüm yok’ deyip, bu kanunun getirdiği kolaylıktan yararlanmayan, daha sonra kanuni takip ve hacizlerle karşı karşıya kalır” dedi. Gelir İdaresi yetkilileri, borç yeniden yapılandırmasının devreye girmesi için mükellefin ilk iki taksiti ödemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

İnceleme safhasındaki alacaklarda yapılandırma

Bu maddede iki ayrı konuda düzenleme var. İlki, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklara yönelik. İkincisi ise mükelleflerin pişmanlık hükümlerine göre ya da kendiliğinden beyan hükümlerine göre beyanda bulunması halinde ödenecek alacaklara yönelik.

• Eğer, 19 Ağustos tarihi itibarıyla 6736 Sayılı Kanun’un kapsamına gören, vergi, resim ve harçlara yönelik olarak hakkınızda vergi incelemesine başlanmış ise, bu işlemlerin sonuçlanmasından sonra yeniden yapılandırmadan yararlanılabilecek. Ya da takdir komisyonlarından matrah veya vergi takdiri istenilmiş ve bu işlemler sonuçlanmamışsa da aynı şekilde işlemin sonuçlanmasından sonra yasadan yararlanılabilecek.

• İnceleme ve tarhiyat işlemleri sonuçlandığında mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilecek. Bu ihbarname üzerine mükellefin 30 gün içinde; dava açma, uzlaşma talep etme, ceza indirimi isteme hakkı var. Aynı süre içinde yeniden yapılandırmadan yararlanmak üzere de başvuru yapılabilecek.

• Eğer bu koşullarla başvurursanız, vergi aslının yüzde 50’si ile gecikme faizi, gecikme zammı yerine TÜİK’in her ay için belirlediği Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile 19 Ağustos 2016’dan dava açma süresinin son günü arasında geçen süre için hesaplanan faizi ödeyerek düzenlemeden yararlanabileceksiniz. Geri kalan vergi aslı ve gecikme faizleri ile vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

• Bu hüküm kanundan sonra yapılacak işlemlere yönelik olduğundan diğer hükümlerden farklı bir ödeme sistemi içeriyor. Maddeden yararlanan mükellefler, yapılandırılan tutarı peşin veya ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 6 taksitte ödeyebilecek.

• Peşin ödemeyi tercih ederseniz, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yarısından vazgeçiliyor. Taksiti tercih ederseniz, belli bir oranda katsayı uygulanacak. Taksitli ödemede geçen süre için faiz hesaplanacak.

• Yine bu hükümlerden yararlanmak için dava açılmaması ve diğer yasal yollara başvurulmaması şart. Başvuruların da bizzat vergi dairelerine yapılması gerekiyor.

Pişmanlık yine geçerli…

• Yeniden yapılandırma ile ilgili 6736 Sayılı Kanun, pişmanlıkla beyan edilecek tutarları da yapılandırarak ödeme olanağı veriyor.

• Vergi yasaları gereğince, vergiye tabi işlemlerinizi beyan etmemişseniz, pişmanlıkta bulunma hakkına her zaman sahipsiniz. Pişmanlıkla beyan edilen vergileri 15 gün içinde pişmanlık zammı ile birlikte ödediğiniz zaman vergi ziyaı cezası kesilmiyor. Şimdi, yeniden yapılandırma kanunu çerçevesinde, mevcut pişmanlık hükümlerinden yararlanırsanız pişmanlıkla beyan edeceğiniz tutarları yapılandırarak ödeme imkanınız var.

• Beyan edilen vergilerin tamamının pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi halinde, vergi cezalarının pişmanlık zammının tahsilinden vazgeçilecek.

• Diğer taraftan, mevcut pişmanlık hükümlerine göre beyanda bulunmayacak olan mükellefler de zamanında vermedikleri beyanları veya daha önceki beyanlarını artıran beyanları, bu kanun kapsamında kendiliğinden beyan ederek yararlanabilecekler.

• Beyan edilen vergilerin tamamının, gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi halinde vergi cezalarının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecek.

• Pişmanlıkla ve ya kendiliğinden yapılacak beyanların da yeniden yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler peşin veya taksitle yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih edenler hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının yarısını ödemeyecekler.

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

Kanunun 6’ncı maddesi işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsıyor. Bu kapsamda;

• İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar rayiç bedel üzerinden kayıtlara alınabilecek. Kayıtlara alınan bu kıymetler; genel oran olan yüzde 18’e tabiyse yüzde 10, indirimli orana tabiyse tabi oldukları oranın yarısı oranında KDV hesaplanarak ödenecek. Örneğin yüzde 8 oranına tabi olanlar yüzde 4, yüzde 1 oranına tabi olanlar ise yüzde 0.5 KDV ödeyecek. Bu hükümden yararlanan mükelleflere belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle cezalı tarhiyat da yapılmayacak. Ayrıca, kayıtlarına aldıkları emtia için ödedikleri KDV’yi izleyen dönemlerde indirim konusu yapabilecekler.

• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallara ilişkin kayıtlar da düzeltilebilecek. Kayıtlarınızda olup işletmede olmayan mallar için gayri safi kar oranlarını da dikkate alarak satış gösterebileceksiniz. Fatura düzenleyerek kaydınıza alabileceksiniz.

• Faturada belirttiğiniz bedel üzerinden KDV hesaplayarak ilgili dönem beyannamesi ile beyan edeceksiniz. Bu işlem sonucu ödenmesi gereken KDV’yi de üç eşit taksitte ödeyebileceksiniz. Dikkat çeken bir nokta: faturalar herhangi bir alıcı adına değil, kanunun numarası ile düzenlenecek. Bu hükümden yararlanırsanız belgesiz satış yaptığınız gerekçesiyle cezalı tarhiyat yapılmayacak.

Eczanelere özel uygulama…

• Eczaneler için bu hüküm daha düşük oranda vergi alınması öngörülerek düzenlendi. Eczaneler, kayıtlarında yer alığı halde fiili olarak işletmede bulunmayan ilaçlar için düzenleyecekleri faturada ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında KDV hesaplayarak beyan edecek ve ödeyecekler.

• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin kanun hükümlerinden yararlanılarak gerçek duruma uygun hale getirmelerine imkan da veriliyor. Borç esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31 Ekim 2016 tarihi itibarıyla işletmede olmayanları düzeltebilecek. Düzeltilen tutarlar için 30 Kasım 2016 tarihine kadar beyanda bulunulacak. Beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3 vergi aynı sürede ödenecek. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacak. Beyan edilen tutarlar nedeniyle de herhangi bir tarhiyat yapılmayacak.

Matrah artırmak, mükellef için Maliye nezdinde geleceğe dönük sigorta sayılır

6736 Sayılı Kanun’un en önemli bölümlerinden biri matrah artırımı. Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, bu bölümü anlatırken, “Şu ana kadar anlattıklarımız alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Matrah artırımı ise farklı bir konu” diyerek söze girdi ve arkasından şunları anlattı:

• 6736 Sayılı Kanun’u anlatmak için iş dünyası ile buluşuyoruz. Böyle bir toplantıda baktım salona gelenler genellikle patronlar. Uzmanlar azınlıkta. ‘Matrah artırma konusunu detaylı mı yoksa basit mi anlatmamı istersiniz’ diye sordum. Yanıt, “Basit” diye geldi. O zaman şunu söyledim: ‘Matrah artırmak, mükellef için Maliye nezdinde geleceğe dönük sigorta sayılır!”

• Gelir İdaresi, bir süre önce Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın da açıkladığı gibi matrah artırımının şirketler açısından önemli bir fırsat olduğu görüşünde. GİB Başkanı Ertürk, bunu net bir şekilde “Matrah artırılması, vergi incelemesine karşı kalkan olur” diyerek özetliyor.

• 6737 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesi mükelleflerin 2011 ila 2015 yıllarında beyan ettikleri gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi kesintileri ile katma değer vergisini kapsıyor. Bu alanlarda matrahın ve vergilerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar yasada öngörülen oranlarda artırılması ve belli bir oranda ödeme yapılması halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

• Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında ilgili matrahların belli oranlarda artırılması, ancak artırımın vergiler ve gelir unsurları itibarıyla belli asgari matrahların altında kalmaması gerekiyor.

• Katma değer vergisi mükellefleri ise her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden belli oranlarda artırım yapacaklar. İlgili yıllarda KDV beyannamesi vermemiş mükellefler ise öncelikle gelir ve kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunacak. Sonra artırılan matrahlar üzerinden yüzde 18 KDV ödeyerek maddeden yararlanacak.

• Matrah ve vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergilerin süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı iki kat olarak uygulanacak. • Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyan veya hiç yaprak koymayanlar, belgelerin asıl veya suretlerini sahte olarak düzenleyenler ise matrah artırımından yararlanamayacak.

• Başvurular 31 Ekim’e kadar elektronik ortamda yapılacak. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olmayan mükellefler ise bağlı bulundukları vergi dairelerine yazılı başvuru yapabilecekler.

473 TL borç 181 TL’ye iniyor…

6736 Sayılı Kanun’un trafik cezası borçlarının yeniden yapılandırılmasında getirdiği kolaylığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay şöyle örnekledi: “2013 yılında yazılan 166 liralık trafik cezası ödenmeyince bugün gecikme faiziyle birlikte 473 lirayı bulur. Çünkü, 307 lira faiz eklenir. Söz konusu borcun sahibi, yeniden yapılandırmaya başvurursa, borcu 196 liraya iniyor, taksit de yapılıyor. Peşin ödeme halinde borç 181 liraya düşüyor.”

“Rüzgar değil, güneş olmak istiyoruz”

Gelir İdaresi, yeniden yapılandırmayı mükellefe doğru elini uzatmış sevimli bir güneşi afişlerine taşıyarak tanıtıyor. Gerçi Gelir İdaresi’ni temsil ettiğini düşündüren güneş kravatı boynundan çıkarmamış ama afişte sıcak ve dostane bir hava var. 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a ilişkin geniş açıklamalarda bulunurken sohbet bir ara işin felsefesine de kaydı. Bu felsefeyi La Fontaine’nin bir hikayesine atıfta bulunarak açıkladı Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk: “Güneş ile rüzgar yarışa girmişler. Sen mi güçlüsün ben mi, diye. En sonunda rüzgar o sırada yoldan geçen bir adamı göstermiş. ‘Omuzunda pelerin olan şu adamı görüyor musun’ demiş; ‘Ben öyle bir eserim ki, o pelerini sırtından çekip alırım.’ Sonra da başlamış esmeye. Estikçe esmiş, adam da rüzgar estikçe pelerinine sarıldıkça sarılmış. Ne kadar sert esse de rüzgar pelerini çıkartmayı başaramamış adama. Sonunda da yorulmuş pes etmiş. Sıra kendisine geldiğinde güneş yavaş yavaş yüzünü göstermiş, ortamı iyice ısıtmış, adam da bakmış ki güneş iyice göründü, önce pelerini gevşetmiş sonra da ihtiyaç kalmadığı için tamamen çıkarmış…”

Ertürk, ardından sohbet ettiğimiz salondaki afişe döndü. Afişte insana gülümseyen, Gİ amblemli kravatlı güneşi gösterdi. Hemen alttaki sloganı yüksek sesle okudu: “Maliye’ye borcunuz mu var? Gelin yapılandıralım. Gelin barışalım.”

Afişin altındaki çağrıya da özellikle dikkat çekti: “Peşin ödeyin, kazançlı çıkın…”

Ertürk’ün mesajı netti:

Gelir İdaresi rüzgar gibi değil, güneş gibi davranacak. Mükelleflere pozitif yaklaşacak. Tahsilat için sadece denetimin gücü yetmiyor. Mükellefin gönül rızasıyla vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi, geciken borcu varsa, yapılandırma fırsatlarından yararlanması önem taşıyor. (DÜNYA)

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen müşavirliğimiz ile irtibata geçiniz. 

Aşağıdaki linklere tıklayarak sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz.

Bir ağaç kurtarın... Gerçekten ihtiyacınız yoksa lütfen bu e-postayı yazdırmayın.

 

 

Bu mesaj ve ekleri, mesajda gonderildigi belirtilen kisi/kisilere ozeldir ve gizlidir. Bu mesajin muhatabi olmamaniza ragmen tarafiniza ulasmis olmasi halinde;mesajın gizliligi ve bu gizlilik yukumlulugune uyulmasi zorunlulugu tarafiniz icin de soz konusudur. Zira bu mesajda gizli kalması gereken özel bilgiler olabilir.Mesaj sahibinin izni olmadan içerik ve bilgiler 3. Kişiler ile paylaşılamaz. Mesajı yanlışlıkla aldıysanız, başkalarına aktarmayınız ve kopyalamayınız. Lütfen göndereni uyarınız ve mesajı siliniz. Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu mesaj bilgi paylaşım amaçlıdır. Tavsiye veya öneri niteliği taşımaz ve kaynak olarak kullanılamaz.Mesaj ve eklerinde yer alan bilgilerin dogrulugu ve guncelligi konusunda gonderenin ya da sirketimizin herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. Sirketimiz mesajin ve bilgilerinin size degisiklige ugrayarakveya gec ulasmasindan, butunlugunun ve gizliliginin korunamamasindan, virus icermesinden veya bilgisayar sisteminize verebilecegi herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.

 This message and attachments are confidential and intended solely for the individual(s) stated in this message. If you received this message although you are not the addressee, you are responsible to keep the message confidential. The sender has no responsibility for the accuracy or correctness of the information in the message  and its attachments. Our company shall have no liability for any changes or late receiving, loss of integrity and confidentiality, viruses and any damages caused in anyway to your computer system.